Etikettrecensioner
Läst 3277 ggr
Jane-Lyzell
2011-10-19, 13:39

Atlantis vår förlorade högkultur!

http://paranormal.se/topic/atlantis.html

En vanlig missuppfattning om Atlantis är att det var namnet på en ö eller en kontinent. Mer korrekt är dock att påstå att Atlantis var namnet på hela den då kända världen, och den kultur som omgav den. Men för enkelhetens skull så kan vi kalla Atlantis för en kontinent, eftersom dess högsäte fanns på den nu förlorade ön.

Det är svårt att beskriva Atlantis kultur på ett rättvist och övergripande sätt, eftersom den existerade under en så pass lång tidsperiod och hann gå igenom många skiften och perioder. Men i stora drag kan man säga att Atlantis var människans högperiod på jorden, en tid då vi nådde vår topp gällande teknik, välfärd, hälsa, kommunikation, utomjordisk kontakt och psykiska och spirituella färdigheter. Människan lärde sig att använda sin kropp och sitt sinne på ett sätt vi bara kan drömma och fantisera om (vilket vi ofta gör) och genom forskning lärde man sig förstå essensen av vår och kosmos inre natur. Under glansdagarna var forskningen öppen för alla, och ingen var förd bakom ljuset. Fred och harmoni rådde och man såg jorden som en enda kropp, där varje levande varelse var cellerna, alla i kontakt med varandra.

Ett tag hade man ingen regering eller kung, helt enkelt därför att det inte behövdes, och inga klasser. Istället hade man en grupp invigda magiker, vetenskapsmän som samlade upp information och såg till att den skulle användas till allas bästa.

Energi fick man från solen, men även från kristaller och ens egna psyke/medvetande. Kristallvetenskapen hade nått en mycket högt utvecklad nivå, varifrån man fick bland annat ljus och värme. I hemmen hade man en speciell form av bergskristall som man genererade ljus ifrån. Dessa har man funnit rester från i bland annat Costa Rica. Tankekraften var väl utvecklad, och man hade lärt bland annat att bemästra telepati och levitation (att sväva).

Men saker förvärrades. Vetenskapsmän och ledare blev egoistiska och giriga, och man lät folket hållas ovetande om vad som försiggick. Man började experimentera med DNA och lekte med olika blandningar mellan djur och människor. Man började störa på livskraften och naturens balans. Folk blev självgoda gentemot naturen och såg sig själva som överhuvud och överordnad alla andra varelser på jorden. Man började hålla gladiatorspel där olika skapade varelser, såsom halvtjurar/halvmänniskor, eller halvhästar/halvmänniskor fick kämpa mot varandra till döden. Även kannibalism och lustmord på andra folkslag blev vanligare. Dödsstöten kom när människan försökte att nå en slags kosmisk energi, förvarad i jordens kärna. Man grävde sig så långt ner att till slut släppte man lös krafter man inte kunde hantera. Inte bara jorden påverkades, men hela solsystemet. Lava sprutade upp, jordbävningar raserade allt och jättevågor svalde hela ön.

Det sägs att en grupp präster hade förutsett katastrofen och lyckats ta sig ifrån Atlantis och bosatt sig på den plats vi nu kallar Egypten, för att starta en ny civilisation där. Det finns också teorier om att utomjordingar hämtade upp överlevande för att sedan sprida dem ut över jorden igen. Det är fortfarande mycket som är ett mysterium kring förstörelsen av Atlantis och vad som egentligen hände både före och efter katastrofen.

Denna information är främst hämtad genom tidigare-liv regressioner och hypnos av flera olika personer, samt från det stora biblioteket i den andliga sfären.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2011-10-19, 14:39
#1

http://hem.passagen.se/skymom/fornciv/atl_FAQ.htm

17) Fråga: Hur förstördes egentligen Atlantis?

Genom den stora översvämningen som vi kallar Syndafloden. Synen på Syndafloden — och sannerligen på översvämningar över lag — har av geologer på det hela taget fått fel framläggning ända sedan Darwins och Lyells tid. Översvämningar av stor proportion sträcker sig upp till Big Bang och är en central karaktäristisk del av själva  evolutionen. De har inträffat i tusental på jorden i det förgångna och är utförligt omvittnade i geologiska protokoll, tillsammans med de liv som de förintat längs tidens gång.

Ganska ofta orsakas de av meteoritisk/planetariska sammanstötningar av utomjordiskt ursprung. Mycket oftare orsakas de av översvämningsslut från istidsepisoder vilka har inträffat tämligen regelbundet med ca 30,000 år intervall. Syndafloden orskades definitivt av ett sådant och är bara den senaste i en lång rad liknande översvämningar av globala proportioner.

Liksom många myter beskriver det, förorsakades Syndafloden av en jättelik vulkanisk explosion under vattnet som rörde upp haven och skickade dem över kontinenter. Vattnet nådde upp till topparna på de högsta bergen och dödade allt i sin väg. Den kolossala vulkaniska explosionen täckte även himlen med aska och förångat vatten, så att det faktiskt "regnade i 40 dagar och 40 nätter" och himlen var mörk och mulen under en lång tid. Händelsen inträffade för ung. 11,600 år sedan och medförde slutet på pleistosenen eller mer exakt, på dess senaste glaciala period.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2011-10-19, 14:59
#2

Trots denna idyll var det något som så småningom gick fel. Allteftersom åren gick fick de nyare generationerna atlantider allt tunnare gudablod i ådrorna.Kort sagt blev de alltmer lika resten av mänskligheten, det vill säga själviska, omoraliska och våldsamma. Runt 640-559 f Kr började staten Atlantis kriga med sina grannar i Europa och Asien. Naturligtvis var det grekerna och särskilt atenarna (eftersom Platon var en av dem) som bjöd det största och ädlaste motståndet. Då kriget trappades upp trädde gudinnan Athena in på grekernas sida och hemsökte paradisön med våldsamma jordbävningar och flodvågor. Kontinenten rämnade itu och slukades av havet. Av den storslagna nationen fanns intet spår kvar

Atlantis i Sverige
En av de tidigaste att använda Atlantis-myten för sina egna syften var den svenske akademikern och fantasifulle fornforskaren Olof Rudbeck (1630-1702). För att bättra på Sveriges rykte i världen under 30-åriga kriget förde Rudbeck fram idén att Svea rike i själva verket var resterna av Atlantis och därmed hela den moderna civilisationens vagga. Bland annat menade han att göternas tungomål löpte ut i tre språkstammar som bildade grunden för alla världens språk. Rudbeck behövde tre tjocka volymer på sig för att brodera ut alla sina påståenden i det verk som kom att få namnet ”Atlantican”. Egentligen tycks Rudbecks Atlantis ha mer gemensamt med det mytologiska sagolandet Hyperborea (som sades ligga i norr) än Platons kontinent.

http://www.ungafakta.se/mysterier/platser-personer/pp-platser-atlantis.asp

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2011-10-19, 18:37
#3

dessa tolkningar är intresanta tycker jag med tanke på alla atalantik healing och lemurien bababab …….

Deras inteligens i dessa världar tog kål på dem själva och det blev slavar under sitt eget begärFlört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[Jennimagdalena]
2011-10-19, 21:48
#4

Kul att läsa :) tänk om det verkligen va så.. :p :) det får man nog aldrig veta :)

sven-g
2011-10-20, 00:24
#5

Om denna plats funnits bör den varit mycket omskriven tex i kinesiska skrifter som finns för tiden.
Har varit en god läsare av Von Dänikens böcker där han har många teorier om sånt här.
Tycker att enhörningar och pegasus bl och andra saker som skrivits om hör till fablernas värd.

yamher
2011-10-20, 11:36
#6

det lär faktiskt ha funnits två atlantis, ett äldre o ett yngre, på två skilda platser på jorden. En tanke - det kanske handlar om pre-humans, alltså innan den mänskliga själen kom till jorden så ordnar planeten att rätt förutsättningar finns….

Alis volat propriis Oskyldig

Jane-Lyzell
2011-10-24, 02:39
#7

Att lärare från en värld nu kommer tillbaka som mislyckats så fatalt, hmm……..!???

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

storlappen
2011-10-24, 06:19
#8

Intressant läsning!!!!FlörtGlad

Fredrik1
2011-10-25, 10:49
#9

Mycket intressant läsning, Jane!

Vänliga hälsningar,

Fredrik Magnusson

 "Be kind whenever possible. It is always possible"   H.H Dalai Lama

Jane-Lyzell
2011-10-25, 15:49
#10

Ja . vist är det fredrik och storlappen Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Upp till toppen