Etikettspiritualism
Läst 452 ggr
Jane-Lyzell
2020-01-04, 10:44

Silver Birch citat

“You are witnessing the birth of a new order and all around you are the signs that the old world, founded on selfishness, materialism, greed, avarice and cruelty, is dying.
“You who call yourselves Spiritualists are the custodians of a great truth, for you are the sentries guarding the outposts, helping to forge the new era. Think of yourselves as soldiers of the Great Spirit, fighting the greatest fight of all, for you are helping to vanquish all the forces that belong to the darkness of man’s ignorance and brought war, misery, chaos and bankruptcy to your world.
“You are helping to shape a new world in which all the children of the Great Spirit will share to fulfil the richness of the bounty He has freely given.” (40)
https://goldenageofgaia.com/the-2012-scenario/2012-history-4/silver-birchs-new-world-2/

Googel översättning nedan 

”Du bevittnar födelsen av en ny ordning och runt omkring dig är tecknen på att den gamla världen, grundad på själviskhet, materialism, girighet, grymhet och grymhet, dör.
”Ni som kallar er själar spiritualister är vårdnadshavare av en stor sanning, för ni är vakterna som bevakar utposterna och hjälper till att smida den nya eran. Tänk på er själva som den Stora Andens soldater, slåss mot den största striden av alla, för ni hjälper till att övervinna alla krafter som tillhör mörkret i människans okunnighet som förde krig, elände, kaos och korruption till er värld.
"Du hjälper till med att forma en ny värld där alla den stora andens barn kommer att delta för att uppfylla rikedomen i den gåvan som han så generöst har delat med er." (40)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Upp till toppen