Etikettlänkgalleri
Läst 2129 ggr
Jane-Lyzell
2016-09-11, 12:33

Personlighets test

http://www.personlighetstyp.se/ENFJ

Lite skoj - detta fick jag ;

Personligheter

Existensiella Verkställare är våghalsiga, modiga och proaktiva. De är kämpar för människors värderingar och sociala mål. De kan arbeta hårt och ena människor kring sociala frågor. De har lätt att hitta gemensamma mål och värden. De strävar efter att vara hjältar eller antagonister i människors berättelser. De inser kraften som ligger i våra övertygelser och värden och söker den kraften för att få till stånd förändring i värden. De är beredda att hävda sin värderingar och övertygelser oavsett hur andra reagerar. De uttrycker sig själva tydligt och lämnar lite kvar till tolkning. De är lojala och dedikerade till de som de bryr sig om och tar hårt på svek i tillit. De kan reagera och ta beslut med magkänslan även när de saknar information eller kunskap om en situation.

De kan ibland vara splittrande och skapa eller synliggöra konflikter i en grupp, men arbetar hårt för att hålla harmonin i grupper genom team-building och genom att sätta upp en god atmosfär. De har äventyrslust, söker behagliga upplevelser, trygghet och söker uppskattning av andra. De kan göra impulsiva beslut baserade på instinkter och behöver inte långsiktigt överväga beslut.

De kan uppehålla positiva och negativa upplevelser längre än någon annan typ och kan ibland uppehålla konflikter eller problem längre än nödvändigt. De är beslutsamma, målinriktade och anstränger sig hårt för att leva upp till andras förväntningar när det är möjligt. De är välartikulerade och vet precis hur de ska uttrycka sig själva för att få fram sitt meddelande, och är snabba på att ordna till fel eller möjliga missuppfattningar i kommunikationen. De går till handling när människor går mot deras etik, värderingar och känslor.

Verkställare har en förkärlek för handlande, närvaro och kortsiktig tillämpning. Verkställare driver saker framåt med sin dominanta världsbild och föredrar att ingripa direkt. De älskar att engagera sig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och tycker om att agera i stunden mer än att överväga långsiktiga konsekvenser. Verkställare tycker om att hålla koll och vara medvetna om sin miljö och människorna i den. De har roligt i kontrollerade miljöer och tycker om att göra sin röst hörd i åsiktskonflikter. De tycker naturligt om handlingsfulla miljöer, där det hela tiden finns något som engagerar dem. De föredrar att svara direkt på störningar och konflikter.

Verkställare vill helst bara fokusera på saker de är intresserade av och kontrollera informationsflödet så det passar deras världsbild. Deras liv blir likt en fotbollsmatch ett springande efter det som intresserar dem mest. De är som bäst när de är helt uppdaterade kring situationer och kan agera instinktivt på nya händelser. Att spendera mycket tid med att beräkna och förbereda händelser kan förstöra deras ”flow”, likaså att för mycket följa andras pipa.

Verkställare har stort behov att känna direkt kontroll över sin aktivitet och stör sig på oorganiserade miljöer som saknar struktur och flöde. Verkställare kan bli nervösa av att behöva överväga konsekvenser av handlingar i förväg.

Som en empat, söker du de teman och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för människor, detta för att skapa ett idealt samhälle som är meningsfullt och etiskt. Empater är nyfika på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar efter att förfina dessa i hopp om att kultivera sin egen etiska kompass men även för att kultivera den etiska kompassen hos sina medmänniskor.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i passiva spekulationer. Du tycker om att agera spontant och är inte rädd för att göra misstag.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta och perspektiv skapar möjligheter.

Som en symbolisk person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska värden. Du tycker om att se hur saker påverkar folks upplevelse och hur handlingar påverkar symboliska värden.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och är tålig mot avbrott.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

majlar
2016-09-11, 12:53
#1

Kul test. Den fick jag också. Existensiella verkställare.

Kyllan56
2016-09-11, 12:57
#2

Det stämde faktiskt riktigt bra på den jag är! Också på den jag uppfattar du är Jane!

Personligheter

Existensiella Utforskare är lekfulla, öppensinnade och modiga. Drivna av en stark, aldrig sinande nyfikenhet och snabbhet så förstår de snabbt komplicerade meddelanden. ENFPs spanar alltid efter förändringar och omfokuserar för att kunna möta nya problem. De är existensiella, frågor ofta ´varför?´ vi är här, och vad vårt syfte är. De skapar och deltar samarbetsvilligt i berättelser och agerar utifrån deras övertygelser och värderingar. Lite tid spenderas på försiktiga förberedelser för att de är gjorda för att ta risker och upptäcka vart berättelsen leder dem, och de kan oftast hitta en väg ut från knepiga situationer.

Som Existensiella typer kan de agera historieberättare och bli etiskt inflytelsefulla och inspirera till förändring och nytänkande. Existensiella Utforskare ger andra energi och uttrycker sin energi och stimulering utåt vilket ger dem en karisma som lätt upptäcks av andra. De söker goda upplevelser, det vilda, the naturliga och det behagliga. De är intelligenta, löser snabbt problem och implementerar förändringar systematiskt vid behov. De tycker om att gissa och studera sin omgivning, hur den kan användas och förbättras. Det är fantasifulla och tänker kortsiktigt och agerar instinktivt i situationer. De lär sig konstant nya saker och går mot sina rädslor.

Intresserade av människor så följer de naturligt de som de inte kan greppa och som rör sig i deras takt. ENFPs struntar i sina rädslor men kan ibland vara nervösa. De tenderar att vara rebelliska och ofta mot etablissemanget, drivna att peka ut en ny väg. De är socialt följsamma och drivna att lära sig om andras behov, värderingar och motiv. De spekulerar och brainstormar möjliga anledningar till andras agerande. De visar stort intresse i andras beteende och resonemang.

Utforskare tycker om snabb handling, närvaro och snabbt skiftande miljöer. Utforskare leder med nyfikenhet och tycker om att avläsa och kontinuerligt utvärdera sin nuvarande situation efter nya möjligheter. Utforskare är mest intresserade av saker som ligger inom deras världsbild och tycker om att vara den första att testa en ny grej. De älskar att engagera sig i en situation eller ett problem instinktivt snarare än efter en strikt planering. De tycker generellt om att ta beslut i stunden snarare än på avstånd och trivs bäst i avslappnade, informella miljöer.

Det är naturligt för dem att agera spontant på förändringar i miljön som en dansare, anpassa sig efter takt och stämning. I sitt esse går de från situation till situation på ett fritt sätt och anpassar sig allt eftersom.

Överväga konsekvenser eller att behöva hålla mycket kontroll över sin aktivitet kan göra dem affektiva och känslomässiga, och de kan bli aggressiva. I situationer där det inte finns tillräckligt nya saker som fångar deras intresse kan de bli avtrubbade och uttråkade.

Som en empat, söker du de teman och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för människor, detta för att skapa ett idealt samhälle som är meningsfullt och etiskt. Empater är nyfika på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar efter att förfina dessa i hopp om att kultivera sin egen etiska kompass men även för att kultivera den etiska kompassen hos sina medmänniskor.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i passiva spekulationer. Du tycker om att agera spontant och är inte rädd för att göra misstag.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta och perspektiv skapar möjligheter.

Som en symbolisk person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska värden. Du tycker om att se hur saker påverkar folks upplevelse och hur handlingar påverkar symboliska värden.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Jane-Lyzell
2016-09-11, 13:23
#3

1.  härligt 😉

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2016-09-11, 13:23
#4

2. på pricken dig 🌺

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2016-09-11, 13:24
#5

2 och även den på mig 😉

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Kyllan56
2016-09-11, 13:35
#6

Tack Jane! 🌺Ja, jag hade inga problem att känna igen oss båda två!😉

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Jane-Lyzell
2016-09-11, 13:42
#7

exakt 😃

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Choklad
2016-09-13, 11:34
#8

Personlighetstypen INFP

"Existensiella Rådgivare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Om ditt resultat

Vi människor "lever oftast på" bara, utan att ägna oss åt att reflektera kring vårt eget beteende. Vi tenderar att ha bättre koll på hur familjemedlemmar, partner och vänner beter sig. Sanningen om sig själv kan ibland vara obehaglig men självförnekelse och önsketänk leder inte till personlig utveckling.

Nu när du har gjort detta test kommer du med all sannolikhet tänka på ditt beteende, därför är det bra om testet utförs om cirka en månad igen för mer korrekt svar.

Ändras svaret kan det betyda att du nått högre självinsikt.

EI-202016

SN-20208

TF-20205

JP-20205

Existensiella Rådgivare studerar noggrant värderingarna och övertygelserna runt dem. De är reaktiva, drivna att lära sig varje sida av en berättelse och att förklara det utelämnade. INFPs håller ständigt på att avläsa meddelandena runt dem, studerar symboler, handlingar och ord försiktigt för att förstå deras mening. Detta gör dem till komplexa lyssnare - de är mer intresserade av vad du inte säger, än vad du säger. När de kan utveckla denna förmåga, kan de överraska folk med sin insikt om andras motiv, värderingar och begär. INFPs är samarbetsvilliga och följsamma och de anstränger sig hårt för att vara tillmötesgående mot andra.

INFPs formas mycket av det som är vackert, behagligt och naturligt. Det är drivna att vara hoppfulla, goda och etiska. De söker efter att bygga en unik karaktär och att få en plats i sitt samhälle. De är känsliga för andras reaktioner och upplevelser, eftersom de tolkar och läser in mycket i dessa. De är flexibla och tillmötesgående och relaterar sig själva till andra, hur de avviker och hur de liknar. De brukar vara flitiga läsare och söker insikt och kunskap från berättelser, filmer och i andras agerande.

De fascineras av historier, Drömmar och tankar på resor och upplevelser. De har en törst för upplevelse och njutning, och söker värme, harmoni, rekreation och det trivsamma. I denna strävan kan de ibland anpassa sig för mycket till andras önskemål eller omgivningens krav. På grund av det kan de få ett behov av att dra sig undan från de som de upplever som obehagliga, för att kunna läka och för att kunna bygga sin identitet. Eftersom de brukar gå igenom många förändringar under tidens gång så kan de börja fundera kring vem de egentligen är, sanningen är att Existensiella Rådgivare är mångfacetterade personligheter och ingen får den självmedvetenhet som de brukar få. Deras osäkerhet är deras starkaste sida och för att de brukar spendera så mycket tid att förstå vilket beslut som är rätt med hjärtat så brukar de veta det bättre än någon annan. Det kan göra dem ovärderliga för andra, som söker rätt väg framåt i nya terränger. Därför agerar ofta INFPs rådgivare, terapeuter och konsulter till andra.

Rådgivare tycker om avstånd och försiktighet i föränderliga miljöer. De leder med en tyst nyfikenhet och tycker om att noggrant studera ett ämne eller djupdyka in i ett intresse från olika vinklar och perspektiv. De föredrar att inte ingripa direkt, utan att istället erbjuda råd och göra överväganden på distans. Detta gör dem till ideala lärare eller analytiker, de tycker om att ha en position där de kan svara på frågor och informera människor kring ett ämne, men föredrar att göra så på ett mindre kontrollerande och uppmanande sätt än Ledare gör.

Rådgivare tycker om att granska förutsättningar och möjligheter och brukar ha en mentalitet som en lindansare, ofta jonglerandes idéer samtidigt som de byter position i samklang med förändringar i miljön. Detta gör dem ofta till de mest djupgående, genomtänkta och försiktiga beslutsmakarna av alla typer. I miljöer där de mår som bäst erbjuds dem mycket tid för fritt tänkande och reflekterande i samarbeta med andra.

I situationer som kräver snabba beslut kan de bli affektiva och känslomässiga. De tenderar också att bli avtrubbade och likgiltiga om omgivningen kräver att de tar på sig en auktoritär och kontrollerande roll över aktiviteter.

Som en empat, söker du de teman och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för människor, detta för att skapa ett idealt samhälle som är meningsfullt och etiskt. Empater är nyfika på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar efter att förfina dessa i hopp om att kultivera sin egen etiska kompass men även för att kultivera den etiska kompassen hos sina medmänniskor.

Som en tänkare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du tycker om att ta tid på dig och utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta och perspektiv skapar möjligheter.

Som en symbolisk person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska värden. Du tycker om att se hur saker påverkar folks upplevelse och hur handlingar påverkar symboliska värden.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen

U R us

Choklad
2016-09-13, 11:37
#9

# 8

Stämmer bra på mig

U R us

Jane-Lyzell
2016-09-13, 11:55
#10

vist är testet coolt 😃

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Choklad
2016-09-13, 12:48
#11

Ja, man blir lite paff över hur bra det stämmer.  🙂

U R us

Jane-Lyzell
2016-09-13, 14:25
#12

Ja verkligen 🌺

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Tarotstollan
2016-09-13, 21:11
#13

Jag blev Elefant men vet inte  om jag förstod frågorna rätt. Jag gillar inte att sitta och tänka på om jag förstått frågorna rätt. 🤪Jag vill ha frågor om mig och inte om andra människor, finns det någon sådan test?

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Jane-Lyzell
2016-09-14, 00:25
#14

13 . det var frågor om dig

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Tarotstollan
2016-09-14, 02:24
#15

#14. Jag tolkade frågorna som att mitt val skulle påverka andra människor.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Jane-Lyzell
2016-09-14, 10:50
#16

15 testet är personligt

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Upp till toppen