Andlig inspiration

En sund själ i en sund kropp.

2015-04-14 14:37 #0 av: Maikailoa

Hur påverkas människorna av populariserade teorier om könsneutralitet och onaturlig levnad?

Bör vi stå upp mot politisk korrekthet? Eller är det säkrast att bara följa med i strömmen?

Anmäl
2015-04-14 14:38 #1 av: Maikailoa

Historiskt sett har tankar som dessa varit föregångare till samhällets förfall.

Anmäl
2015-04-14 15:13 #2 av: Gronstedt

#1: När, historiskt, har minskning av bigotteri, klåfingrig självrättfärdighet och upphöjande av den egna övertygelsen till världssanning visat sig föregå samhällets förfall?

Anmäl
2015-04-14 16:03 #3 av: Jane-Lyzell

Konstigt

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2015-04-14 18:12 #4 av: white lady

Jag blir uppriktigt förbannad när jag ser detta.Flicka är flicka och pojk är pojk.

Att sedan provosera med massa könsorgan gör mig ännu mer förbannad.Och barnen blir ju inga starka individer av det tramset.

Min store son är gay,vad han hade problem med var sig själv inte omgivningen.Jag visste redan när han var liten  att det skulle bli så.

Nu har ju han turen eller oturen att jag är väl medveten om att han haft kvinnliga inkarnationer tidigare och inkarnerade som man nu.

Då är han ju här för att utvecklas som man.Hur han sen väljer partner är ju upp till han.

Jag älskar både han och hans underbara partner Hjärta

Anmäl
2015-04-14 21:25 #5 av: Maikailoa

#4 

Jag tror inte att vilket kön man var i ett tidigare liv ska spela någon roll. Man eller kvinna. Snarare handlar det om vad man bör vara i nästa liv, som man väljer (eller blir). Tanken där är att man själv deltar i valet.

Givetvis kan "könlöshet" också vara ett alternativ, men enbart under vissa tider.

Homosexualitet lanserades på bred front under sextio- och sjuttiotalet, och slog igenom en generation senare. Nu verkar det vara könlöshet och "hen-kön som gäller.

Till stor del verkar det vara psykosociala experiment.

Anmäl
2015-04-14 21:27 #6 av: Maikailoa

#2 av: Gronstedt

Är ämnet allt för avancerat för dig så kan du ju välja att tiga.

Anmäl
2015-04-14 23:22 #7 av: white lady

5   Där går vår kunskap isär.Att bestämma kommande liv är  nog omöjligt, då hade ju alla varit rika ,friska och säkert görsnygga....

Eller missförstog jag dig ? 

Anmäl
2015-04-15 01:46 #8 av: tarantass

Det är snarare så att man inte ska tiga inför personer som anser sig ha mer rätt om vad andra människor är än vad de själva har.

Om reinkarnation och liknande kan man i princip påstå vad som helst, för det finns inget allmängiltigt sätt att kolla upp riktigheten i det. Märk väl, jag hör inte till dem som säger att det därför inte kan ligga något i det. Jag säger inte ens att folk brukar påstå vad som helst om det. Men man slås ju av att folk, som säger sig veta hur det är med sådana saker, så ofta säger olika och råkar i luven på varandra om det.

Det man kan kolla upp, däremot, det är vad folk själva känner sig som och vill göra i sina liv. Och då ser man att varhelst i världen kvinnor får en chans till rymligare liv än vad den traditionella kvinnorollen ger dem hoppar de på det tåget som mott på en lampa. Inklusive både sexualitet, yrkesval, klädval, allting. Och man kan se att även män följer efter, litet senare, när det börjar gå upp för dem att det är roligare att ha tillgång till alla sina känslor, få vara med sina barn eller få vara vän med närstående kvinnor än att upprätthålla den fasad av manlighet som traditionen kräver och det osunda makt- och manipulationsspelet mellan könen. Återigen inklusive sexualitet, yrkesval, klädval, allt. 

Då ser man också att det finns folk som inte ens passar i tvåkönsnormen.

(Det är för övrigt den ena anledningen till ordet "hen". Den andra är att vara ett smidigt sätt att ange person där könet är okänt eller inte spelar roll. Hur det kan vara ett sådant hot mot hela vår kultur förstår jag inte heller. Finska eller ett gammalt kulturspråk som persiska har bara haft "hen" i århundraden (i finskans fall årtusenden) utan att ens, som bekant, bli könlösa. Snarare beror väl det persiska samhällets nuvarande förfall på för mycket könstänkande (bland annat).)

Nåväl, hur många förr som inte har passat in i tvåkönsnormen kan vi faktiskt inte veta. De som försöker få veta det på metafysiska vägar ger som sagt olika och svårverifierade besked, och försöker vi få reda på det på historisk väg kan vi bara gissa eftersom sådant förtegs så till den grad att förmodligen inte ens de berörda personerna fick någon rätsida på sig själva. Inte för att problemet låg hos dem, utan för att det inte fanns rum för dem i samhällets tankevärld. Ett sådant rum har ju knappt börjat öppna sig idag.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-15 07:05 #9 av: white lady

8 Så du gillade det du såg i klippet tarantass ?

Anmäl
2015-04-15 15:00 #10 av: tarantass

Hela frågan är totalt felställd. På ett väldigt enkelt sätt. Låt antisemiter göra en film om judendomen, islamofober göra en film om islam, nassar göra en film om frihet och mänskliga rättigheter. Det blir väldigt rättvisande, eller hur. Väldigt meningsfullt som diskussionsunderlag (annat än för diskussion om dem som gjorde filmen)?

Det jag säger är ännu enklare, men det kräver kanske en del arbete. Gå ut i andra människors verklighet och respektera vad du ser. Nöj dig inte med folk du känner utan gå ut i kretsar du aldrig skulle söka upp annars. Och ha modet att slänga dina egna teorier överbord om det visar sig att de inte stämmer med det du ser, även om du inte har några andra teorier att sätta i stället. De teorier som stämmer med det du ser kan du behålla, men kom ihåg att det är det du ser som bestämmer, inte det du tycker eller tror.

Sedan kan vi snacka.

Kan tillägga att det att börja överskrida trånga klossiga ramar för hur och vad man ska vara, för att bättre utnyttja en växtkraft som kommer inifrån, är väl andlig utveckling om något.

Och att ingenting hindrar den som råkar trivas innanför de ramarna att stanna kvar där. Det är inte de som vill ha frihet som vill bestämma vad andra ska vara.

Men ska man verkligen vara traditionell bör man ju inte yttra sig på ett sådant här ställe som kvinna utan låta karlarna sköta det.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-15 15:11 #11 av: Gronstedt

#6: Säg i stället så här, att om du inte själv vet vad du grundar dina påstående i #2 på, så kan du välja att avstå från att påstå. Om du däremot har någon grund för ditt påstående om vad som föregått "samhällets förfall", så tala gärna om det. Eller blir det för avancerat för dig?

Anmäl
2015-04-16 16:12 #12 av: white lady

10 Menar du min fråga tarantass ?

Anmäl
2015-04-16 17:27 #13 av: tarantass

Ja.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-16 17:50 #14 av: white lady

Jag anser att du uppmanar mig att göra något. Och att vi kan snacka sedan.

Fattar ingenting ?

Anmäl
2015-04-16 18:08 #15 av: tarantass

Du frågade om jag gillade det jag såg i klippet. Ja, jag gillar det lika mycket som man kan vänta sig. Det vill säga lika mycket som en anständig människa skulle gilla om nazister framställde vad mänskliga rättigheter är.

Det som visas i trådstarten är en grovt osaklig propagandafilm.

Vidare: har man sådana åsikter som uttrycks i #0, #1 och #4 och tycker det är mer eller mindre hela saken, då är det mycket man inte anar om hur olika folk är och hur illa de föreskrifter man försvarar, om hur folk ska vara, stämmer med det. 

Och för att se sådant behöver man ut och se sig om i verkligheten. Förmodligen ut bland folk man inte redan känner och frivilligt skulle omge sig med.

För övrigt: ni bryter redan mot "flickor ska vara flickor" genom att yttra er offentligt. Så inte ens ni själva följer de traditioner ni försvarar särskilt bra. Frågan blir alltså vad i dem ni försvarar och varför ni tycker man kan bryta mot resten, medan ni samtidigt vill bestämma hur andra ska göra samma avvägning.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-16 22:10 #16 av: white lady

15 Och vad har jag för åsikter ? Det är nog mer du som tolkar.Jag har inga som helst behov av att avgöra hur folk ska vara. Men att åka igenom en penis o vagina där går gränsen för mig i alla fall.

Vad menar du med att man behöver ut i verkligheten ?

Ni bryter ? Vilka ni ?    Läs mitt inlägg 4 innan du svarar Tack

Anmäl
2015-04-16 22:39 #17 av: Maikailoa

#15

Troligtvis vare sig "grovt osaklig" eller "propagandafilm".

Den visar på verkliga tendenser i samhället. Som du ju själv medger vi ska ta del av.

Vad är det som gör att du tror att nazister inte vet vad mänskliga rättigheter innebär, eller att antisemiter inte vet något om semiterna? Varför skall inte dessa få uttrycka sina åsikter?

Det kan handla om att man själv är övertygad om att just det rådande med nödvändighet är det rätta; Och att man är okunnig i att man blivit påverkad att tycka det.

Man ska inte kalla något för propaganda bara därför att man inte samtycker.

I det politiskt korrekta samhället du målar upp finns det inget utrymme för oliktänkande.

Anmäl
2015-04-16 22:44 #18 av: Maikailoa

#7 av: white lady

Jag förlitar mig till stor del på vad de lärde säger. Det är alls inte enkelt, utan väldigt komplicerat.

Det är inte säkert, och inte ens troligt, att det skulle vara bäst för individen att födas rik, frisk och vacker. Om tanken är att man ska utvecklas, eller att det ska vara en utmaning.

Anmäl
2015-04-16 22:47 #19 av: tarantass

#16: det gäller mest Maikailoa (glömde förresten hänvisa till #5). Tyvärr har inte hon svarat mig.

Men nog får jag intrycket att du ställer dig mycket på samma sida. Du skriver "Flicka är flicka och pojk är pojk" – det säger man knappast om man inte menar att barn ska uppfostras på just det viset, det vill säga föreskrivas vad de ska vara, och bara endera av två saker. Du säger om en homosexuell person (din son) att "vad han hade problem med var sig själv inte omgivningen" och antyder ingenting om varför du tar upp just det exemplet eller att det kanske inte är så för andra homosexuella. Du verkar ta en uppenbart osaklig film på allvar.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-16 22:57 #20 av: tarantass

#17: kan du inte se det propagandistiska i filmen eller se varför nazister kanske inte är lika bra sanningsvittnen som de flesta andra om mänskliga rättigheter eller antisemiter om judar, då har vi nog inte så mycket att säga varandra. Deras rätt att uttrycka sig har jag inte varit inne på, det läser du in.

Saker är komplicerade och jag är inte den som demoniserar vare sig nazister, antisemiter eller några andra. De är människor som vi andra och så vidare. Men det betyder inte att allt beror på synsätt (en värderelativism jag misstänker att du är mot i andra sammanhang), utan ideologier brukar faktiskt ge dåligt omdöme i de frågor där de får folk att se världen genom ideologiernas idéer i stället för att själv härleda idéer ur verkligheten.

Det var därför jag skrev 'ut i verkligheten och titta själv'. Och 'nöj dig inte med folk du själv skulle välja'.

Nej, det är inte jag som anser att något med nödvändighet är det enda rätta. Det rådande är det för övrigt du som står för. Det är du som vill ha kvar gamla puppor och kryckor som människor själva känner att de håller på att växa ur. Andlig och mental utveckling.

Jag förlitar mig inte på vad "de lärde" säger, särskilt inte en viss falang som råkar stämma med vad jag tycker. Jag betraktar inte bloggare, guruer, kändisdoktorer eller liknande som "lärde", utan det ska mycket högre kvalifikationer till än så. Utifrån det konstaterar jag att "de lärde" säger en väldig massa saker som passar till en lång rad olika tolkningar och att det finns mycket vi inte vet mycket om. Sedan väger jag samman det med vad andra säger, och framför allt med vad jag själv och andra (inklusive "lärde") direkt kan se. (Så direkt man nu kan "se", det är en inte oviktig aspekt men för mycket att fördjupa sig i här.)

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-17 00:00 #21 av: tarantass

Sedan undanber jag mig att stämplas som "politiskt korrekt". Sådana skällsord främjar inget samtal. Dessutom döljer de de åsikter och hållningar som man kunde tro var det som skulle diskuteras. Döljer dem på åtminstone fyra sätt:

– det är ett täcke de som använder det kastar ut över åsikter och hållningar som kan vara hur olika som helst. Ofta gör de sig inte ens besväret att ta reda på vad folk tycker, det räcker att säga "PK" och med det är man avfärdad.

– det antyder (som i #17) att de som stämplas med det inte kan tänka själva utan fegt underordnar sig sina auktoriteter. Inte heller det gör en på humör att svara – annat än kanske med andra skällsord.

– det används för att antyda allsköns ont som ingen av de stämplade har yttrat och på så vis avleda uppmärksamhet från att man inte svarar i sak. Till exempel (återigen som i #17) att man är mot yttrandefrihet eller pluralism (till och med om man har framfört just sådana värden som en av sina huvudpoänger gentemot den stämplande).

– det döljer att de som använder det ofta är minst lika osjälvständiga flockföljare (det vill säga PK) som de de beskyller för att vara det. Konformismen är stor även bland folk som ser sig själva som nonkonformister. Och inte minst nätet är ju fullt med de kretsarna. Där ligger det inget hjältemod i att vara anti-"PK".

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-17 00:42 #22 av: white lady

tarantass jag gör så här så vi inte missar något.Min text är fet.

Men nog får jag intrycket att du ställer dig mycket på samma sida

Tycker du jag,men vi är två olika personer.

. Du skriver "Flicka är flicka och pojk är pojk" – det säger man knappast om man inte menar att barn ska uppfostras på just det viset, det vill säga föreskrivas vad de ska vara, och bara endera av två saker

Men sluta tolka mig är du snäll, har inte alls med uppfostran att göra.

. Du säger om en homosexuell person (din son) att "vad han hade problem med var sig själv inte omgivningen" och antyder ingenting om varför du tar upp just det exemplet eller att det kanske inte är så för andra homosexuella

Nej och det var fel av mig, ville enbart påskina att innan han accepterade själv var det jobbigt.

. Du verkar ta en uppenbart osaklig film på allvar.

Vad filmen på lossas ?

Anmäl
2015-04-17 01:58 #23 av: tarantass

Men sluta tolka mig är du snäll, har inte alls med uppfostran att göra.

Vad har det med att göra då? Det finns ingen som förnekar att pojkar är pojkar och flickor flickor, rent bokstavligt. Vem skulle förneka det uppenbara? Uttrycket är en klassisk floskel eller formel som brukar användas av dem som är mot en uppfostran som ger mer utrymme för personliga skillnader i stället för att i förväg stoppa in barnen i ettdera av två fack. Var det inte det du menade, okej, men då kanske du inte skulle ha använt det.

Sedan finns det, som sagt, också folk som inte är någotdera, och dessutom visar det sig om man tittar efter att både "pojke" och "flicka" kan vara så många och olika saker att de nästan helt överlappar varandra i fråga om de väsentliga personlighetsdragen, vad man sedan gör som vuxen och så vidare.

Men i den mån könet är något grundläggande: varför är en del så rädda för att det ska försvinna så fort man inte präntar in det på förhand och för jämnan? Påminner (utan jämförelse i övrigt) om en viss brunskjorta som tyckte "arierna" (i verkligheten germanerna) var överlägsna judarna men samtidigt så underlägsna dem att judarna måste utrotas för att inte längre hota dem. Eller om andra moralkonservativa som menar att heterosexualiteten å ena sidan är all tillvaros och all sedlighets fundament, å andra sidan sitter så löst i oss att om man på allvar tillät homosexualitet skulle heterosexuella i massvis bli homo och allt möjligt bli gjort utom barn.

Så hur ska de ha det, de könskonservativa: är tvåkönsuppdelningen grundläggande eller är den något ömtåligt yttersta lager som skrapas av så fort ungarna får litet frihet att vara sig själva? Litar man på det man själv säger om hur djupt i vår natur det där sitter eller litar man inte på det?

Nej och det var fel av mig, ville enbart påskina att innan han accepterade själv var det jobbigt.

Okej. Tack för förklaringen.

Vad filmen på lossas ?

Korta svaret: ja. Det långa svaret, hur propagandaarbete går till – hur man till sådana här filmer söker upp dem som ger sämst intryck, väljer ut och klipper samman inslagen, ställer samman dem och presenterar dem i syfte att förmedla en viss bild till åskådaren – orkar jag tyvärr inte ge och det skulle nog också spränga den redan bågnande ramen här.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-17 07:55 #24 av: white lady

tarantass  du ser det som att stoppa in barn i fack, jag ser det mer som att hylla könet flicka eller pojke. Utan det blir vi ganska rotlösa.

Att pojkar blir flickor  och vise värsa har ju ingen betydelse.Men att slopa detta med ord som HEN gillar inte jag.

Anmäl
2015-04-17 08:22 #25 av: white lady

18  Och vilka är det de  lärda ?

Anmäl
2015-04-17 16:07 #26 av: tarantass

#24: det är ingen som säger att könet ska slopas eller inte hyllas. I #8, parentesen, ger jag en översikt över "hen":s funktioner. De som dessutom vill att det ska ersätta "han" och "hon" är försvinnande få.

Men det är naturligtvis just de få som söks upp av de ohederliga, eller till osaklighet uppskrämda, propagandister som ser mänskligheten gå under om vi använder ordet. Eller så framställer de folk som inte alls vill avskaffa "han" och "hon" som om de ville det.

Vad hyllning beträffar ser jag inte mycket sund sådan i den västerländska kultur jag har omkring mig. Till och med kretsar som försöker vara fritänkande brukar ha problem med det (sexuellt utnyttjande, psykiskt obalanserade och farliga guruer osv.) Det tror jag beror (bland annat) på just att könet hos oss (och i de flesta andra kulturer) är oupplösligt förenat med påbud, förbud och förtryck som inte tar hänsyn till hur folk är som personer, utan tvärtom kräver av de flesta av oss (en del mer, andra mindre) att dagtinga med det även när det gäller drag som inte skulle skada någon annan. 

Alltså precis som jag skrev: är våra kön något grundläggande som man kan lita på (att folk skulle hylla frivilligt av egen glädje om de fick chansen) eller är de något påklistrat som man måste kommendera folk till precis som regimhyllningarna i en gammal öststat?

Att vi stoppar in barn i fack är ett faktum. Vi gullar, peppar och talar olika, industrin trycker på allt mer och inte mindre för könsseparerade kläder och leksaker (trots alla föreställningar om ökande jämställdhet, det vill säga ökande utrymme för person i stället för schablon), vi (de flesta av oss) blir uppenbart villrådiga om vi inte först av allt får veta könet på ett barn – varför skulle vi bli det om det inte spelade roll för hur vi behandlade det, innan vi har känt in hur barnet självt vill bli behandlat?

Kulturfri uppfostran finns inte, och allra minst vår sedvanliga. Återigen ett ämne som skulle spränga ramen här, men det finns litteratur i psykologi, antropologi och liknande.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-17 17:01 #27 av: white lady

26  Jag är väldigt nöjd att jag inte tillhör alla kategorier av människor du förklarat i ditt inlägg.

Förövrigt andvänds Hen när man inte vill avslöja tredje part har en  Iransk kvinna.

Anmäl
2015-04-17 17:05 #28 av: tarantass

#27: Ja, jag glömde när man inte vill avslöja könet. Tack för kompletteringen. Men huvudpoängen kvarstår: det är nästan ingen som vill att det ska ersätta "han" och "hon" där de är motiverade. Tvärtemot vad den rabiata sortens henmotståndare verkar ha lyckats smälla i folk.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-17 17:17 #29 av: Gronstedt

#24: Ondgör dig inte bara över din skräckvision av framtiden, utan ta reda på hur det faktiskt fungerar i nuet. Vi är många som lever utmärkt idag utan att tillhöra något av de två "standardkönen". Vi är inte per definition speciellt rotlösa. Kanske vi rentav har djupare och vidare rötter än de som snävas in av definitioner? Sätt dig in i den verkligheten i stället för att oroa dig över vad du tror ska hända. Sätt dig in i den verkligheten så slipper du kanske oroa dig över vad du tror ska hända?

Anmäl
2015-04-17 18:28 #30 av: white lady

Jag  varken oroar eller ondgör mig över framtiden.  Gör du ?

Vad bra att du inte är rotlös Gronstedt.

Jag lever i nuet därför reagerade jag på penisen o vaginan, det är något vuxna leker med. Inte små barn.

Mosjning <3

Anmäl
2015-04-18 23:38 #31 av: Maikailoa

#25 av: white lady

"18  Och vilka är det de  lärda ?"

Det finns folk som är specialister på inter-liv, perioden emellan två liv. Ofta är det hypnoterapeuter som är kunniga i det där. Om det dom säger låter rimligt så tar jag det till mig. Vi skapar teman, som vi lever efter under många liv, och även under parallella liv, faktiskt.

Så att vi skulle ha varit kvinna i föregående liv påverkar inte detta livet så att man skulle bli mer feminin.

Vad som styr människorna är till stor del det kollektivt omedvetna som råder för tillfället; Men knappast bördor från andra liv.

Anmäl
2015-04-18 23:54 #32 av: Maikailoa

tarantass

Du är ganska motsägelsefull i det du skriver.

Det verkar som att du egentligen är emot det som videon belyser, men du vågar inte erkänna det. I stället väljer du att påstå att det är något fel på videons innehåll.

Du verkar leta efter fel och misstolka, och skapa fel där det inga finns.

Anmäl
2015-04-19 00:11 #33 av: tarantass

Då får du nog fortsätta grunna på vad jag menar. Ett tips: utgå från att jag vet vad jag skriver i stället för att psykologisera.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-19 00:14 #34 av: Maikailoa

Normkritisk pedagogik

"Det grundläggande målet med RFSL Stockholms utbildningsverksamhet är att uppnå ett samhälle fritt från heteronormativitet och..."

http://rfslstockholm.se/utbildning/normkritisk-pedagogik/

Anmäl
2015-04-19 01:31 #35 av: tarantass

Och? Det länkade låter som något alla behöver ta till sig. Inte minst ni som tror att civilisationen faller samman genom att först börja bli civiliserad. Det vill säga självreflekterande och självgenomskådande.

Tyvärr är det, som alltför många andra sådana texter, skrivet på ett akademiskt språk som de flesta inte förstår. Därför får de här idéerna, som är självklara för den som ser mänskliga rättigheter som ett grundläggande värde, mycket skit i onödan.

Men det det handlar om är precis samma sak som med personlig mognad. Som barn (det finns massor med vuxna barn) tror man att man själv är världens medelpunkt och alla sunda vanors måttstock. Att bli vuxen är att lära sig att alla – alla – andra är lika mycket det som man själv och man själv det lika litet som de. Att det inte är någon skillnad.

En del ser i det att man måste avsäga sig alla värdeskalor, men då tar man fel på ryggrad och stelopererad rygg. Att gradera folk efter hur de är skapta och försöka pressa in en mångfald runda sårbara människor i två fyrkantiga fack är omoraliskt.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Anmäl
2015-04-19 10:03 #36 av: Gronstedt

#30: Två fel där: små barn leker med både penis och vagina, egen och andras, från mycket låg ålder, men vuxnas sippa ängslighet skuldbelägger detta och förbjuder och klandrar. De i och för sig fula men i övrigt harmlösa klätter-/lekanordningarna i filmen är bara oanständiga för den som ser dem med oanständig blick. Den egna sippheten gör att man ser barnens lek som "snuskig" och lär dem att kön och sexualitet är fult och så skamfyllt att man måste leta efter det inte finns för att vara säker på att man inte missar något tillfälle att skämmas.

Om du inte oroar dig, varför då skriva här om vad du befarar? Varför skriva om en framtida rotlöshet, om du inte anser att det skulle vara ett bekymmer?

Varför inte sätta dig in i hur det faktiskt kan vara att inte vara man eller kvinna, innan du börjar förklara hur det är och vad det kan tänkas få för följder? Att du nämner homosexualitet i sammanhanget verkar tyda på att du har föga insikt, eftersom sexuell läggning inte har med könsidentitet att göra.

Anmäl
2015-04-19 11:51 #37 av: white lady

31   Sarar så här istället.

#31 av: Maikailoa

#25 av: white lady

"18  Och vilka är det de  lärda ?"

Det finns folk som är specialister på inter-liv, perioden emellan två liv. Ofta är det hypnoterapeuter som är kunniga i det där. Om det dom säger låter rimligt så tar jag det till mig. Vi skapar teman, som vi lever efter under många liv, och även under parallella liv, faktiskt.

Och vad kostar de trevliga möten?

Så att vi skulle ha varit kvinna i föregående liv påverkar inte detta livet så att man skulle bli mer feminin.

Mycket möjligt. Men förklara då varför vissa känner att de föds i fel kroppar ?

Vad som styr människorna är till stor del det kollektivt omedvetna som råder för tillfället; Men knappast bördor från andra liv.

Så då menar du att det kollektiva ska rätta sig efter dessa människors leverne/omedvetna tidigare liv,och  ska gulla med dom  istället för att stärka dom som individer?

Medvetandet styr människor, något annat kan vi inte gå på här på Jorden.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.