2015-02-18 18:59 #0 av: Jane-Lyzell

Om Sanningen !
En dag beslöt gudarna för att skapa världen.
De skapade stjärnorna, solen och månen. De skapade havet, bergen, blommorna och moln.
Sedan skapade de människan. Sist skapade de Sanningen.

Då uppstod emellertid ett problem; var skulle de gömma Sanningen så att människorna inte
genast skulle hitta den?

De ville dra ut på det spännande sökandet.
”Låt oss sätta Sanningen på toppen av det högsta berget”, sade en av gudarna.
”Där blir det alldeles säkert svårt att hitta den”.
”Vi placerar den på den avlägsnaste stjärnan”, sa en annan.
”Låt oss gömma den i den mörkaste och djupaste av alla avgrunder”
”Vi döljer den på månens hemliga sida”

Då sa den visaste av dem alla, "Vi gömmer den i människornas hjärtan,
då hittar de den inte förrän de är mogna för den."