2015-01-10 17:51 #0 av: Jane-Lyzell

Moderna fysiskt medium!? - Moderna mediumskap!?  Modern människa!?

Tja varför skulle mediumskap i allmänhet vara olikt från mediumskap i det förflutna? Jag menar vi medier är fortfarande människor och vi arbetar fortfarande som samma som människor från det förflutna - så berätta hur medium kan vara ny - modern !?

människor föder fortfarande  barn på samma sätt som alltid och fostervatten i livmodern är fortfarande samma salthalt som våra urtida hav.

I min vetskap har jag har inte sett en modern  eller nya människor har du?

Mediumskap är igenom ett medium - Ett medium är en människa - och det fungerar på samma sätt som det alltid har gort . -det finns inga nya energier. Den Energin har  alltid varit där ! vad sk moderna fysiska medium Kallar" nya energin" är de första energi som kommer in till en fysisk cirkel den eteriska energi.(som de misstolkar som ny energi)

Om det finns ett nytt modernt sätt av mediumskap - då behöver du skapa en hel ny människa!