2014-05-12 23:23 #0 av: Jane-Lyzell

Erlendur Haraldsson, professor emeritus i psykologi vid University of Iceland, höll en föreläsning om folks tro på själen och reinkarnation 6 maj i Stockholm. Ett evenemang i regi avSPF.

TEXT och FOTO Börje Peratt

Trots en del stök med omlokalisering blev det fullsatt i lokalen. Huvudfrågan gällde om människor i allmänhet tror på en själ som överlever då kroppen dör och eventuellt då på en återfödsel i en ny kropp (reinkarnation). Erlandur presenterade både statistik från enkäter och empiri från en del mer eller mindre spektakulära fall.

Frågan om (själens) överlevnad kan formuleras utifrån fyra perspektiv

1) Vi upphör att existera vid Döden, inget liv efteråt
2) Vi kan inte veta om vi lever vidare
3) Vi har ett evigt liv framför oss
4) Vi blir återfödda (reinkarnation)

Läs mer i länken; http://humanismkunskap.org/2014/05/12/fragan-om-sjalens-overlevnad/