2012-06-14 19:15 #0 av: Jane-Lyzell

http://212.247.178.73/Kurser--Utbildningar/Halsa-Friskvard/Stockholm/Parapsykologi---vad-sager-vetenskapen/

Parapsykologi - vad säger vetenskapen?

Spara Twittra Dela Maila Skriv ut

Vad har den vetenskapliga forskningen kommit fram till om fenomen som telepati, healing, nära-döden-upplevelser och psi-spåret med slagruta? Många åsikter florerar i media, en del mer andra mindre underbyggda. Lär dig om den forskning som gjorts och pågår, om problem och möjligheter.

Kursledare
Jens Tellefsen, professor emeritus i fysik och vice ordförande i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF. Göran Brusewitz, master of science i psykologi, författare och ordförande i SPF. Elisabeth Lannge, författare och så kallat "medial". Göran Grip, läkare och författare. Jan Fjellander, redaktör, samt Edgar Müller, elektronikingenjör och fil.kand. som forskar inom området: det elektroniska röstfenomenet.

Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är vetenskapligt intresserad och öppen men samtidigt kritisk till dessa märkliga fenomen som ställer på sin spets frågor om vad som verkligen är möjligt. Kan vi kommunicera på nya, hittills okända sätt när rummets och tidens begränsningar överskrids?

Mål Syftet med kursen är att du ska få en uppfattning om vad forskningen i parapsykologi faktiskt kommit fram till.

Innehåll

  • Introduktion
  • Telepati
  • Healing
  • Psi-spår eller tankespår, som detekteras med slagruta
  • Medialitet
  • Forskning om nära-döden-upplevelser, reinkarnation med mera
  • Var går gränsen för vad vi kan veta? Rummets och tidens krumbukter
  • Paranormala röster från en annan dimension. Bevis på liv efter döden?

__________________________Läs mer i länken!!!!