2012-04-23 21:58 #0 av: Jane-Lyzell

http://newsvoice.se/2012/04/23/foreningen-homeopater-utan-granser-startas-upp/

Homeopater Utan Gränser – Sverige (HUGS) är en ideell förening som enligt humanitära principer arbetar för att hjälpa människor med medicinska problem. HUGS arbetar med välutbildade och erfarna homeopater som erbjuds vidareutbildning i klassisk homeopati i projektform i andra länder. HUGS erbjuder hjälp till självhjälp och målet är nått när det deltagande projektlandet kan arbeta självständigt och även utbilda andra. Föreningen arbetar under paraplyorganisationen ”Homeopaths World Wide” (HWW).

http://homeopaterutangränser-sverige.se/