2012-03-27 11:38 #0 av: Ians

Tro på Gud tex för att kunna vara medial....eller kan man vara ateist o ändå tro på någon form av existens efter detta livet?

Det finns ju kristna som tycker att hinduer o buddister är ateister för de inte tror på en gud, utan har flera Gudar....men de tror likväl på flera liv...liv efter detta mao

Så i vilken bemärkelse skall man säga att de "Nyandliga" är troende?

Och vad lägger man in i ordet Tro?

Skall man kalla de som tror på paranormala förekomster för Nyandliga..alls?

Ja hur tror Du?