2012-03-24 21:04 #0 av: Hellas

"Vi tänker sällan på vad vi har, men alltid på vad vi saknar."

källa: Arthur Schopenhauer