2012-03-20 15:00 #0 av: Ians

Är det noga med Vem ett medium haft som mentor?

Tex är det så per automatik att ett medium speglar sin lärares kunskap..ex om man själv känner sig kritisk till just den läraren...

Eller kan det tom vara så att ett medium kanske tom kan vara bättre än sin lärare?

Är det i såfall tom  kanske så att man i första hand skall se till vad vederbörande levererar o inte till vem som varit mentor?

Kanske kan ett mediokert medium vara bättre på att lära ut än att leverera själv?

Hur ställer Du dig till denna fråga?

För det öppnar ju för en annan fråga....vilken skola/lärare är bäst...och vem skall man gå i träning hos för att anses seriös...finns det bara rätt o fel här?