2012-03-13 07:50 #0 av: Ians

Ett bra redskap som ofta säger oss det vi inte kan avläsa av ytan...Den bild som de vi möter Vill att vi skall ha av dem.

Men oftast har vi svårt att följa vår intuition....man är rädd att man känner fel eller så låter man förnuftet tala och övertala innan man hinner fånga det ogripbara i flykten.....och låter oss duperas av det pesroner vill att vi skall tro om dem.

Sedan står vi där oftast i slutänden o det vi kände från början är den bild som tonar fram allt mer...och varje gng tänker man Jag skulle lyssnat till min inre röst så hade jag sluppit detta....etc

Eller är du en som Alltid går på din första känsla? Motivera gärna ditt svar i tråden.