2011-09-20 15:39 #0 av: Jane-Lyzell

http://www.kvicksilver.org/insandare/ins14_ovik.html

Kränkt och förgiftad
som foster

Fler och fler människor vaknar upp över hur de blivit behandlade och hur de fått sina liv förstörda på grund av en lögn som Socialstyrelsen ställt sig bakom och försvarat.

Nu rekommenderar forskare att barn och fertila kvinnor inte skall låta inplantera amalgam i sina tänder. Speciellt allvarligt är det om kvinnan ifråga är gravid, då risken för allvarliga skador på fostret är mycket stor.

  Jag befann mig i den situationen som litet foster, att min mamma, ovetande om dessa risker, lät tandläkaren utföra mycket stora kvicksilver amalgam arbeten i sin mun medan jag låg i min mammas livmoder.

  Jag är nu 44 år, och har varit mycket sjuklig av mig, och jag misstänker att jag kan ha fått en irreversibel (ej reparerbar) skada på basala ganglierna (hjärnan) som foster.

  Vilket biträdande professorn Lita Tibling, Linköpings Universitet, har i en studie på 27 patienter med typiska symtom på kvicksilverförgiftning, med magnetrönken tomografi. Visat att 86% av alla dessa patienter hade skador på hjärnan. vilket inte fanns på friska personer i kontrollgruppen.

  Jag känner mig fruktansvärt kränkt, för den skada som dessa toxologiskt outbildade tandläkare har gjort, dels på mig som foster, men även på min ovetande mamma som handlade i god tro.

  Jag anser att dessa tandläkare har förstört mitt liv och chanserna till en familj samt ett välavlönat arbete. På grund av att jag periodvis varit alltför sjuk för att vara en duktig medarbetare på jobbet, samt en bra man till sin kvinna. Jag har helt enkelt inte orkat.

  Egentligen borde jag stämma Socialstyrelsen, för fysisk och psykisk lidande. Men dom pengarna finns tyvärr inte. man måste vara ekonomiskt stark för att kunna föra en sådan kamp.

Läs mer i länken ovan och här http://www.kvicksilver.org/