2011-06-13 09:29 #0 av: [walkinbeauti]

Skyddsängel för skapandet :

Den skapande energin flödar för mig ju mer jag väljer att ge uttryck för mina känslor.

Änglavärld : Ängel i formens himmel.

Änglafunktion: Att vägleda vår kreativitet så att den blomstrar.

Gåvor till jorden : Den kan hjälpa dig att vara kreativ med ditt liv,att erkänna dina kreativa gåvor som kommer från Källan.