Etikettandlighet
Läst 5056 ggr
Jane-Lyzell
2018-01-10, 23:24

Sagan om Happy – den Lilla Anden

En saga eller .......;)

Del 1.

Happy vaknar med ett ryck ur sin dröm eller var det ingen dröm ? Hon känner sig så levande och glad. Gladare en hon kan minnas hon gjort på länge – Men vad var det hon drömde – för hon vet någonstans att som ande behöver man ju inte sova – men vad var det som skedde ?

Tankarna snurrar runt och hon bokstavligt ser dem dansa runt i hennes huvud.

Tankarna för henne tillbaka till sitt liv på jorden och hennes mission där , det var sannerligen ingen lätt uppgift hon tagit på sig och med facit i handen undrar hon meningen med det livet och hur det har påverkat hennes ande. Men någonstans inne i själen känner hon hur jordelivet hjälpt hennes ande att växa.

Happy minns födelsen in i jordeplanet som en svår passage i ett instängt läge i en moders mage – hon minns inte riktigt om hon valt modern eller om moderna blivit henne till delad ?.

Det var en chansning om hon skulle kunna födas i anden och dess fysiska människokropp som medföljer då modern inte ville ha fler barn då hon hade redan fyra, och då den senast resande anden innan Happy blev bortagen innan födelsen. När väl en skapelsemoder är inställd som mottagare och matchning stämmer för uppdraget i jordevandringen så är det av största vikt det genomförs.

Happys moder fick därför inte reda på att hon väntade Happy fören i den 5 graviditets månadens slut skede, just för att inte denna skapelsekapsel skulle tas bort också. Skapelse kapseln är skyddet för andens tillväxt. Happys moder som bodde i landet Sverige kände sig som det inte fanns val så hennes inställning blev att göra sitt bästa för det kommande barnet, men så mindes hon att hon tagit insomnings medicinen Neurosedyn några gånger och oron steg för hur det kunde påverka hennes barn. Läkaren försäkrade henne att det var ingen fara men oron gnagde hos modern under hela graviditeten – vilket skulle visa sig befogad oro då på 1960 talet föddes barn med Neurosedyn skador på jordeplanet av just detta läkemedel. Och det var just det året Happy valdes att födas.

Ande doktorerna slog på alarmklockorna för att rena modern från Neurosedyn så att Happy inte skulle skadas av det – de la ett helande skyddsljus runt Happy de lyckades rena nästan all biverkning av medicinen en liten defekt blev det dock kvar av den, i hjärnans utveckling i språkförståelse i skrift – ordblindhet. Dyslexi som bara var en fysisk defekt men det skulle bara stärka Happys andliga utveckling ansåg ande doktorerna. Så fick det bli. Bättre uppdraget utförs en inte alls var deras inställning.

Bilden från Jordelivet börjar sakta suddas ut och Happy är tillbaks i andens värld igen hon känner att dra sitt sinne tillbaks till jordeplanet tynger hennes energi och gör henne svag.

Jordelivet känns så avlägset som om det inte har hänt och kanske är det bara en dröm i Happys sinne eller är det bara en vision.

Det hade hänt förut att Happy fått glimtar av jordelivet men det är på ett annat sätt en denna gången. Då är hon högt uppe i bergen i en djungel och där känner hon en enorm tillhörighet med en kvinna som leder sitt folk – hon känner att Happy och denna kvinnan är ett med varandra. Happy kan se kvinnan men kvinnan kan inte se Happy. Kvinnan som Happy kallar Li kan känna och förnimma Happys närvaro. På något vis är dessa två kvinnliga själar sammanflätade i anden och de Li gör kan också Happy uppleva. Men det här är en annat tid ett annat liv som Happy har svårt att förklara och förstå hur det hänger ihop , men det kommer klarna så småningom.

Kontakten emellan Happy och Li är en mental medial kontakt dom är som syskon som litar på varandra till 100 % . I den värld Li finns är hon beroende av Happys hjälp att se och höra framåt på vägen ditt hon leder sitt folk – faror vilar på hennes och folkets väg överallt.

Happy vilar ut i andens värld och gör sina rörelser som hon blivit lärd för att återfå sin ande kraft och hon fyller den med andlig qi och lyckan infinner sig i hela hennes väsen. Hon hör änglaministeriets Änglakörer som låter så ljuvligt och som sprider så mycket kärlek här skulle hon kunna bara vara för evigt i en extas av lycka.

I sitt salighetsrus börjar Happy förnimma telepatiska tankar från Li hon börjar förnimma hur pulsen höjs hos Li och hon känner hur Li kallar på Happys hjälp.

Sakta glider hon igenom dimensionerna och finner sig springandes sida vid sida med Li och hennes folk som jagas av Mokaner dessa varelser livnär sig på deras rädslor och spårar dem i dragningen till deras rädslor. Happy gör då som hon blivit lärd att lägga en kärlekens mantel över Li och hennes folk vilket förblindar Mokanerna så de inte kan finna dem. Mokanerna försvinner och Li och hennes folk kan andas ut för denna gången . Ett stort träd mynnar upp framför dem. De frågar trädets väktare om de får lov gå in för att vila för natten som skydd. De blir insläppta och ljusväsen lyser upp inuti trädet och ger de trötta värme. I trädets mitt finns en stor brunn fylld med färskt vatten och vattenkrasse som de sedan äter och får ny styrka av Happy väntar nu på att Li ska lägga sig för att sova så hon kan komma Li nära för att ge henne telepatisk vägledning inför morgondagens väg förbi Jättarnas värld. Li och Happy möter varandra i Li´s dröm och när Li sen vaknar på morgontimmarna har hon en ingivelse en vision hur de ska vandra vidare emot Fridens dal. Och hon skänker en tacksamhets tanke till Happy som för länge sedan är tillbaks i sin egen värld.

Happy reflekterar över olikheterna i de båda jordeplanen i ande världen och bestämmer sig för att finna svar ; Jordeplanen är ju så lika men en då så olika………

Fortsättning följer……….

Skrivet av Jane Lyzell ©

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2018-01-21, 17:31
#1

Del 2

Happy dras sig tillminnes när hon senast kom hem till andevärlden ifrån sin inkarnation på jordeplanet hur lite hon viste då om ande världens fasetter och hur hon blev omhändertagen av sin själs familj. De omfamnade henne och vyssade henne i kärlek och glädje av att ha klarat av inkarnationen och med det missionen på jorden. Alla var beroende av hennes mission och de hade följt Happys vandring på jorden. De hade gläds med henne i varje lyckat framsteg och de hade gråtit med henne i varje misslyckande , men de hade aldrig dömt Happy de viste bättre de ena är lika mycket utveckling som det andra och i de tuffaste mänskliga stunder skedde utvecklingen  som mest för Happy. Så de följde missionen i villkorslöskärlek och att varsamt hjälpa Happy klara sin uppgift.

Happy minns den första tiden något förvirrande i ande världen då jordeplanets astralkropp följer med in i andens värld och den kroppen vilar minnen av just jordeplanet. Hon minns även hur hon i de stunder hennes jordiska kropp sov så åkte Happys astralkropp och reste till ande världens healing plan. Hon älskade just denna platsen den gav henne styrka och mod att fortsätta sin mission i jordeplanet. Utan denna plats hade hon knappats klarat sin mission. Det planet stärkte hennes ande kropp och själ och där kände hon sig hel igen . Det var som att bada i regnbågens alla färgprismor i gudomlig extas. Hon minns att då hon klev tillbaks ned i sin fysiska kropp på jordeplanet var det en smärta själsligen för healing planet skulle endast uppfattas som en dröm i den fysiska planet. Men nu i andens värld förstod hon varför det behövde vara så – annars hade hon aldrig velat stanna kvar i jordeplanet.

Förvirringen den första tiden i Andens värld var att förstå man fullgjort sin jordiska mission klart och att man inte var i drömmens värld utan äntligen var sig själv i ande.

Det var också här Happys själsfamilj tog Happy till den första tiden i ande världen för att hela anden och förlossa astralkroppen från den rena anden. Det krävdes flera regnbågs bad för detta att ske, men också för att bevara astralkroppen, den del av kopplingen till jorde planet.

All den bevarade kunskapen bevarades för Happy i en stor sal inuti en evighets glob för den dagen hon skulle behöva göra besök till jordeplanet.

Att ens vilja sätta på sig astralkroppen igen kräver en stark ande , då alla jordiska minnen blir påminda igen och man behöver glida igenom sitt ut träde i den jordiska atmosfären och det klarar man bara om man har villkorslös gudomlig kärlek som drar en tillbaks något annat vore allt för smärtsamt för anden, då Jordeplanet vibrerar i en mycket, mycket långsam frekvens av helheten.

Happy var en stark ande och hon viste att Li hade denna villkorslösa kärlek för henne på jordeplanet och det var den som gjorde att Happy gjorde den uppoffringen för Li. Men det var något annorlunda med detta jordeplan det var inte som det hon senast förlöst sig ifrån , det var lika men en då eoner ifrån varandra. Happy skulle ta reda på mer det var hon bestämd om. Men först så skulle hon ha en förening med sin själsfamilj.

Happy satt nu i tankekammaren tillsammans med sin själsfamilj , hon älskade dessa stunder av helhet tillsammans den villkorslösa kärleken som pulserade emellan dem och förståelsen för enhet. Det var en sådan renhet i dessa tankar inget var dolt för varandra.Plötsligt stannar tankekammaren vid ett minne ifrån Happys jordiska inkarnation , det var dags för en lektion i hur fysiska människors öden tvinnas samman i anden.

Bilder tornas upp ur Happys senaste inkarnation i Jordeplanet i tankekammaren hon får se helheten. Happy är 9 jordiska år och hon är tillsammans med en kamrat vid en badstrand, de leker  i vattnet dom är ensamma där, när de plötsligt dyker upp en ung man som bryskt trycker ned Happy under ytan. Kamraten lyckas ta sig upp på stranden och ropar förtvivlat på hjälp.

Happy förstod inte varför denna mannen ville dränka henne och hon minns bara hans starka händer och röda lockiga hår som håller henne under ytan. Happy ger upp och ser ljuset i tunneln.

Alarmet hörs öronbedövande när Skyddsänglarna skyndar till undsättning för att rädda Happy kvar i jordeplanet och även rädda den unga mannen från att göra fler människor illa. Den Unga Mannens mission hade kommit på avvägar från den tänkta planen och här fick nu Happy hjälpa till att återställa den. Mannen svåra livsöde hade fört honom till destruktivitet och Ondska hade förblindat hans sinne, Nu med änglarnas hjälp kunde det elimineras och om programmeras. För att inte skrämma Happy och hennes kamrat för mycket intog det en mänsklig form.

Två personer en man och en kvinna kommer nedspringades till badplatsen – den unge mannen ser det och släpper greppet om Happys huvud och springer sin väg , de för upp Happy på stranden och återupplivar henne - När de ser happy är ok försvinner de i tomma intet i samma veva som Kamraten vände sig om och hon frågar vart tog dom vägen?

 Här får nu Happy se förvandlingen i tankekammaren som skyddsänglarna gjorde men som hon i jordeplanet inte viste. De flyger fullt utvecklade i fysiska planets mänskliga tro på hur änglar ser ut till den unge mannen.

Han får nu en uppenbarelse och rening i sitt sinn med villkorslös kärlek av dessa änglars närvaro – allt hade nu gått enligt planen igen. Och den unge mannens ande kunde fortsätta sin mission. Vi är alla ett så om någon ande behöver hjälp i jordeplanet så sker det så vist och väl.

Happy inser nu hur viktiga alla andar är och hur viktigt det är att missionen efterföljs , men det är sanningen inte lätt i mänsklig fysisk form med så mycket fallgropar.

Happy tycker det är skönt veta själsfamiljen alltid funnits där och finns där för alla.

Tankekammaren var till ända för denna gången men Happy viste det skulle bli fler tillfällen snart igen.

Fortsättning följer ……

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2018-03-05, 14:26
#2

Del 3

Happy ler när hennes älskade djur kommer henne till mötes efter mötet i tankekammaren i andens värld .Den villkorslösa kärleken hon delar med sina djur är så ljuvlig, hon är så glad att vara i anden där alla hennes bästa vänner finns ifrån djurvärlden. Det var stor sorg var gång i jordeplanet som Happy var tvungen att ta farväl av sina kompisar , men nu är alla tillsammans igen och det gör själens hjärta så lycklig.

Här i andens värld lever alla djuren i harmoni med varandra Lammet vilar bredvid lejonen , ingen kamp som i jordelivet utan en ljuvligt samspel. Happy drar sig ett jordiskt minne till sig om när hon var en liten hur hunden Lorry en stor schäfer valde att komma till familjen som Happy växte upp med. Lorry satt en dag på familjens förstu trapp till huset och väntade i tre dagar på att Happys familj skulle komma hem . Lorry valde Happys familj för Happy behövde en beskyddare i fysisk form och den familjen som Lorry rymt ifrån var inte snälla med henne. 6 månader senare blev Lorry  Happys familjehund då ingen hörde av sig om henne. Happy kunde minnas känslan att hon blev kvar som ett skutt av kärlek i hjärtat – från den stunden var Happy och Lorry oskiljaktiga. Happy somnade gärna med Lorry I-hopkurad i hennes mage och Lorry skyddade Happy det var knappt modern fick bära i säng Happy.

Lorry förblev en trofast vän som aldrig gick utanför tomtgränsen även om grindarna stod öppna – något år senare dyker de förra ägarna till Lorry upp och försöker få tillbaks henne – då springer Lorry in och gömmer sig under sängen och vill inte komma fram – så Nä aldrig sa Happys moder ni får henne tillbaks hon är ju rädd för er. De blev arga och försökte stjäla tillbaka Lorry från tomten , men varje gång de kom, kom Lorry in som en kanonkula in under sängen  - då viste de aha de har försökt igen…

Hon stannade med Happys familj i många år tills den dagen hennes sjukdom tog henne över till andra sidan. Happy var otröstlig av sorg och satt ofta vid graven som blev Lorrys favorit plats på tomten. En idag i andens värld kan Happý känna den smärtan som det gav henne i så unga år och hur den smärtan utvecklade hennes empati för djur och även utvecklade hennes medkänsla för allt.

Hunden människans bästa vän som man säger i jordeplanet är verkligen det inte bara fysiskt beskydd från dem utan också Andligt beskydd. När Happy många år senare kom över i andens värld fick hon förståelsen för detta då Lorry funnits med andligen hela tiden och fortsatt hjälpa och skydda Happy. Alla andar med speciella missioner i jordeplanet blir tilldelade en hund för beskydd. Som följer sin människa. Inte bara en utan flera om det behövs.

Li börjar sända tankar till Happy ifrån sitt jordeplan och Happy tonar in på Li´s frekvens för att komma så nära de går så inga störningar ska störa deras kontakt.Li sänder tankar om råd – Mokanerna hade i sin framfart dödat en varghona med två valpar som nu blivit ensamma och hennes undran är om de är tillsända henne från Gudarna. Vargen är liksom hunden beskyddare så Happy förmedlar att så är fallet de ska leda och beskydda eran flock men först måste ni ta hand om dem och ge dem mycket kärlek. I framtiden kommer de rädda era liv.Ni ska lära ifrån dem och studera deras beteenden och lita på deras sensitivitet som ligger långt före eran egen. Li tackar med ett ödmjukt hjärta Happy och sen återgår Li till vandringen att leda sitt folk, nu med två vargvalpar som sällskap. Li ler då hon ser hur de små liven leker på vägen fram…..

Happy förbereder sig för sin vila – ja man vilar faktiskt i andens värld med – i vilan finns kunskapen.

Fortsättning följer…

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2018-06-11, 19:26
#3

Del 4

Att flyta viktlöst i vilan är en mycket speciell och behaglig känsla i trygghet och vetskap om att var gång jag vilar får jag mer kunskap till mig ,det ger Happy vederkvickning i anden. Allt känns så levande och lycksaligheten i att få ny kunskap att kunna dela vidare till andra på de lägre planen i andens värld eller jordeplanen gör Happy så glad i hjärtat.

Happy har fått berättat för sig att i vilan kommer mer och större kunskap till anden och att anden inte är öppen ta emot all kunskap ifrån skapelseplanet med en gång vid inträdet i andens värld . Det måste få ta tid för i kunskapen vilar högre vibrationer och anden behöver vänja sig vid mer förfinad vibration. Det är så tryckt veta att hennes själsfamilj genomgått det hon själv gör nu , det gör det lite enklare.

Vilan är slut för den här gången och Happy längtar riktigt tills nästa gång som hon ännu inte vet när det blir, det beror på hur Happy nu använder den nya kunskapen i sin tjänst för andra.

En vision kom i vilan och hon förnamn en gammal vän en ridskolehäst Tabora som förblev Happys vän under många jordiska år och som även nu i anden finns med Happy. De var oskiljaktiga då och är det i anden med lika sammanflätade som Li och Happy. Tabora fick höra alla Happys problem i Happys tidiga tonårstid vilket var en hel del – Tabora lyssnade och gav tröst till blöta tårar som föll på Happys kinder. Den enda som lyssnade och gav tröst till Happy under den tiden i jordeplanet. De hade en telepatisk kontakt, när Happy öppnade stalldörren Gnäggade Tabora välkommen inne från stallet. Och då viste Happy att allt skulle bli bra. Happy älskade dessa stunder i jordeplanet, att få smeka den bruna manen och bara vara med Tabora, ibland red dom ut också och det var himmelriket för Happy. Nu i andens värld är dom oskiljaktiga och arbetar tillsammans för andras bästa. Många gånger har Tabora fått hjälpa till med vildhästarna i Li´s värld så de förstår att låta sig ridas av Li och hennes folk i den värld där Li finns.

Av vilans kunskap och vision förstår Happy att det är dags för Tabora och Happy undsätta Li åter igen……..

Tabora och Happy blandar sina energier och dyker iväg emot Li´s värld och Happy kan känna Li´s puls slår hårt och ju närmare de kommer Li så börjar faran uppdagas. Moikanerna har omringar Li och hennes folk och Moikanerna rider nu i en ring runt dem så de ser ingen utväg ur Moikanernas grepp . Li samlar sitt folk tätt intill sig och ber alla att be till Happy om undsättning och det är det som nu fört Happy och Tabora till dem.

En en gång lägger Happy sin kärleks mantel runt Li och hennes folk meddans Tabora springer innanför cirkeln av Moikaner och rör upp ett dammoln som gör att Moikanerna inte ser Li och hennes folk mer- alla är nu under beskyddet från Happys mantel och Moikanerna blir bestörta och antar de flytt , så Moikanerna sätter fart efter dem, men ….

Efter en stund lyfter Happy på manteln och förvånade reser sig Li och hennes folk upp – de förstår inte riktigt hur detta gått till, men ett vet dom att Happy har hört deras böner och rop på hjälp. Fort samlar Li´s sitt folk och vandrar vidare in på mer säkrare marker , där hon vet inte Moikanerna vågar sig in. Det blir en omväg till Fridens dal men en säkrare väg.

Happy och Tabora slår följe en bit tills Li och hennes folk är utom fara. Snart börjar det bli dags ge sig tillbaks till andens värld men de väntar lite ännu ,de ser läger eldarna och så börjar mässandet. Ett mässande i tacksamhet och kärlek till Happy och Tabora för deras hjälp i deras nöd. Den kärleken lyfter Happy och Tabora tillbaks i andens värld.

Ännu ett uppdrag utfört av två vänner i sammanflätning av Happy och Tabora. Det längtar redan tills nästa gång de ska ge sig ut tillsammans , men just nu är det dags att de båda två går till sina egna själsfamiljer för andliga rådet har kallat till samling.

Spännande undrar vad det andliga rådet vill denna gången ………

Fortsättning följer …..

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2020-04-15, 16:12
#4

Del 5

Det andliga rådet hade samlat alla själsfamiljer för möte . Happy viste att då rådet var inkopplat var det någon stor utveckling på gång och det pirrade lite i Happys själ av förväntan.

Happys själsfamilj skyndade att vara i god tid för de ville ha bra platser till rådets deltagare. Att finnas nära rådet gav så mycket själsfrid till själen. Den vibrationen var magisk som rådet utsöndrade över alla själsfamiljer.

Mötet öppnades av änglakörerna som ljudade mötets öppnande i var och en av alla själar som samlats. Det här är himmelriket tänkte Happy, fast hon viste det fanns så mycket mer. Men hon bara älskade rådsmötena. Sen blev alla själar upp vibrerade i sin förfining av den egna själen. Det gör att ny kunskap och insikter kan strömma in i var och en av själarna.

Det var också dags släppa iväg de själar i själsfamiljen som utvecklats till en högre nivå av sin utveckling i den själsfamilj det befunnit sig i. De själar som befunnits sig längst i varje själsfamilj. Det är en glädjens dag för dessa själar att få evalvera. Detta sker Väldigt sällan så det är en stor händelse för alla själsfamiljerna. Alla tar farväl av de utvecklade och ber för de evalverade att det ska få en fin transit. Sen börjar var själsfamilj mässande för att hjälpa den utvecklade själen i sin förlossning från själsgruppen .Alla vet det möts igen den dagen det är dags för dem själva att evalvera i sin utveckling så detta är glädje.

Happy viste att lika många som hade evalverat i själfamiljen, så väntades nu nya deltagare att komma till familjen. Vilket alltid var en stor fest vid dessa tillfällen, det gillade Happy. Hon undrade vart ifrån dessa medlemmar skulle komma ifrån, Jorden eller någon annan planet, spännande skulle det bli……

Råds mötet var slut och det var dags återvända till sin egen själsfamilj, vilket alltid kändes tryggt och bra att bara vara och utvecklas med dem. Ibland kan det bli mycket umgås med många själsfamiljer samtidigt, så Happy gillade den egna själsfamiljens vibration bäst. Även om det var kul ta in andra själsfamiljers vibrationer.

Väl hemma igen var det tags för tankekammaren att tänka igenom allt som hänt från Rådsmötet och integrera det och dra paralleller.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Tarotstollan
2020-04-16, 01:16
#5

Följer med spänning Happys resa!🙂

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Jane-Lyzell
2020-04-16, 09:54
#6

5 kul 😃

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Upp till toppen