Annons:
Etikettspiritualism
Läst 23908 ggr
Jane-Lyzell
2010-09-14, 00:47

Prinsessan Mary Karadja!

Mary Karadja ägnade sitt liv till att bevisa spiritualismen som den enda tron/filosofin som ger bevis för nästkommande liv! Bevis för att våra nära och kära lever ett aktivt liv på andra sidan.

Mary Louise Karadja född 1868 i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm den 12 mars- avled den 7 september 1943 i Locarno, Schweiz.

 Mary Karadja 2.jpg

Mary Karadja var dotter till den dåvarande brännvinskungen Lars Olsson Smith. Gift 1887 med dåvarande turkiska ministern Paschan Jean Karadja, där av Princess titeln. De var bosatta i flera europeiska länder, och efter makens död- han dog redan efter sju års äktenskap befann sig Mary Karadja ofta på resor runt om i Europa. På 1890 talet debuterade Mary som skönlitterär författare med ett antal dikter och skådespel. Under sekelskiftets allra sista år kom hon i kontakt med spiritualismen och blev snabbt omvänd till dess lära. Hon blev en stor förespråkare för spiritualismen i Sverige och blev känd som clairvoyant medium och för sina automatiska ritningar! (andlig konst). Dåtidens spiritistiska seanser hölls ofta för fysiska fenomen(bordsknackningar) och Clairvoyanta medlanden ifrån de hinsides. Man satt oftast runt ett stort träbord med dämpad belysning och enligt Karadja som hon själv beskriver det;

Till deltagare böra utväljas 4 à 8 personer, hvaraf hälften eller åtminstone två äro af negativt, passivt temperament (företrädesvis fruntimmer) de öfriga af mer positiv natur. De böra sätta sig (omväxlande positiva och negativa) kring ett obetäckt bord af lämplig storlek. Absolut mörker är ej nödvändigt, men ju mer dämpad belysningen är, desto snabbare åstadkommas vanligen de fenomen som önskas. Det är af vikt att séansen hålles inför lyckta dörrar, så att ej oberäknade afbrott inträffa.
 
Och vidare:
 
Alla deltagarne böra placera sina händer utbredda på bordet och linda in lillfingret i grannens lillfinger, hvarigenom en magnetisk kedja uppstår.
 
Ett lugnt och stillsamt samtal går för sig, skriver Karadja, men "alla tvisteämnen och dispyter böra undvaras". Det är också viktigt att alla deltagarna är välvilligt inställda, eftersom en skeptisk hållning kan orsaka störningar i andekontakten till följd av "disharmoniska motströmmar".

Så kunde det gå till inför en av hennes seanser och ande knackningar, andra fysiska fenomen eller clairvoyanta medelanden mottogs!

Mary reste mycket och medverkade på dåtidens fysiska seanser i Tyskland och England . Hon arrangerade även seanser i Stockholm. Hon figurerade flitigt i pressen. Mary Karadjas´s Häften är fortfarande aktuella av idag, då dom ger en grundläggande syn och en grundläggande vetenskap om hur det är dels praktiskt och filosofiskt att möta ämnet Spiritualisms, dels som medium men även som en vardaglig person. Dom ger också en bild av den fientliga skepticism som möter spiritualismen.

De Flesta människor av idag har ingen aning om de spiritualistiska fenomenen och dess filosofie. Och ställer sig frågandes till dem och undrar vad det kan "Vinna på detta" för materialismen har tagit människans ego i ett strupgrepp och fördunklat den egotrippade massan som fördunklar människans kapacitet till att tänka! Mary Karadja ägnade sitt liv till att bevisa spiritualismen som den enda tron/filosofin som ger bevis för nästkommande liv! Bevis för att våra nära och kära lever ett aktivt liv på andra sidan.

Karadja ville också framhålla det vetenskapliga i verksamheten. Spiritismen var en vetenskap och använde sig av strikt vetenskapliga metoder. Det fanns inget onaturligt i de spiritistiska fenomenen, ansåg hon, och kunde härvidlag hämta stöd från flera av tidens ansedda vetenskapsmän. En av spiritismens mest anlitade vapendragare var engelsmannen Alfred Russell Wallace, som vid sidan av Darwin hade formulerat teorin om utveckling genom ett naturligt urval. Under åren 1902-1904 utgav Karadja tillsammans med två andra kvinnor en tidskrift vid namn XX:e seklet.

"Ett mediums första uppgift", skrev Karadja, "bör därför vara grundlig invärtes rengöring till vinnande af ökad receptivitet."
 
Karadja menade att de flesta människor hade mediala anlag och att det gällde att utveckla dessa. Hon hade stöd av många auktoriteter i tiden, exempelvis den tyske filosofen Eduard von Hartmann .

Karadja var stolt över sina mediala förmågor, men hon oroades över de många bedragare som bidrog till att smutskasta den spiritistiska verksamheten. Ett sätt att komma till rätta med detta vore, hävdade hon, att ge medierna en regelbunden lön för att undvika frestelsen att framkalla andar utan riktig täckning.(det vore kanske något för medier av idag med)

Här följer nu lite utdrag ur hennes häften - här den första om "Spiritistiska fenomen och Spiritualistiska vyer"

" Men säger kanske någon, må vara att dessa spiritualistiska fenomen är verkliga, vad tjänar dom till?

Svaret lyder; Det tjänar till att besvara mänsklighetens viktigaste fråga; De lämnar experimentella bevis på att vår ande inte dör med vår kropp. De skänker full vetskap om individens medvetna existens efter döden, som därigenom i betydelse reducerar till en avklädning av et utslitet ytterplagg….

. Alla som sett ljuset slockna i en älskades ögon och kärleksfulla läppar stelna för alltid, måste finna en ofantlig tröst i erbjudna vissheten, att de fina kärlekstrådar som förbinder ande till ande, aldrig under evigheten kan slitas"

Mary Karadja

I dessa dagar, då omständigheter, under vilka min dikt "Mot Ljuset" Har skrivits ned, och blivit livligt diskuterad, så tror jag att en detaljerad redogörelse för de underbara fenomenen, som jag i våras bevittnat i London, bör vara av allmänt intresse. Spiritualismens stora välsignade sak har rätt att kräva mitt vittnesmål…….

Karadjas första seans bevittnade hon i Stockholm den 2 april 1899. en i trakten då känt medium och denna seans utgjorde vändpunkten i hennes liv och det övernaturliga händelserna som hon bevittnade gjorde ett starkt intryck på henne. Och hon reste vidare till London och där beslutade att ägna all sin tid åt denna intressanta forskning. Hon hade ingen i London som kunde introducera henne i de spiritualistiska kretsarna. Men i ett nummer av tidskriften "Light" såg hon en notis om det kände clairvoyante och psykometristen(och transmedium) Alfred Vout Peters som mottog besök varige onsdags kväll kl 19.30 i sin bostad. Mary beslutade att gå dit och berättar här med egna ord;

Innan jag skildrar min första seans så vill jag framhålla;

Att jag fick Mr Peters adress genom en tidskrift och inte igenom någon bekant som kunnat underrätta honom om mitt kommande besök och på det sättet kunna ge honom upplysningar om min person.

Att jag inte berättat för någon om mitt beslut att besöka honom.

Att jag inte på tre år varit i London, där en främling försvinner alldeles obemärkt, samt att jag aldrig förut ens satt min fot i den stadsdel där mr Peteters bor.

Att jag talar engelska som en infödd, och att det därför var Mr Peters fullkomligt omöjligt att genom mitt tal, gissa min nationalitet.

Vid min ankomst till hans bostad, så visades jag in i ett litet rum, där ett tiotal för mig absolut okända personer var samlade. Ingen talade till mig och jag satte mig utan att säga ett ord. Sedan mediumet med framgång psykometriserat flera av de närvarande, vände han sig till mig och sa;

"Bredvid er ser jag en ande……", därpå följer en beskrivning som till punkt och pricka passade in på min avlidne mans utseende. " Jag hör honom ropa Mary! Mary!" " Hans namn är Jean, han önskar säga er något……" Sedan följer ett långt meddelande av privat natur angående förhållanden som ingen annan en min avlidne man kunnat ha kunskap om. Han påminde mig bland annat om den eldsvåda, som bröt ut på Bovigny slott medan han stod lik. Han var medveten om att ha sett sin egen kista brinna och mig ligga avsvimmad bredvid. Denna hemska och ovanliga händelse var naturligtvis obekant för alla det närvarande, och min tanke vilade inte för tillfället på detta fasansfulla minne.

Efter en kort paus fortsatte mediumet; " Nu ser jag bredvid er, en kvinnlig ande" Han beskrev henne noggrant. Mitt svar blev att jag aldrig känt en sådan person. Efter en stunds tystnad sa Mr Peters; " She gives me her name as Bremer". Jag sa att det måste vara ett misstag, Jag har aldrig känt någon med det namnet. Mediet teg en stund och sa sedan långsamt, med ansträngning " Fred-ri-ka Bremer. Jag var mållös av förvåning. Jag som vistats större delen av mitt liv utomlands, hade aldrig tagit närmare reda på Fredrika Bremers livsgärningar, och hon var därför den sista ande jag väntade en hälsning ifrån. Till min häpnad ändrades mediumets röst och han sade långsamt på svenska " Hjälp den svenska kvinnan" Alla borde medge att detta var underbart. Jag är säker på, att mediet i normalt tillstånd inte hade en aning om att Fredrika Bremer överhuvudtaget existerade, och trots allt fick jag här - i en av Londons utkanter - på mitt eget modersmål en hälsning, som måste anses som karaktäristiskt för Fredrika Bremer.

Talande i tungomål (som det kallas i bibeln, d v s språk som den talande aldrig lärt sig) är en av Mr Peters egendomliga gåvor. Jag har hört honom tala flera såväl moderna som utdöda språk. Vid ett tillfälle talade han en numera utdöd indiandialekt till en närvarande engelsk överste, Det var en hälsning från en avliden indianhövding , som denna i sin ungdom träffat i Amerikas urskog.

Efter detta möte som blev fler introducerade Mr Peters henne för fysiskt mediumskap och Mary fick vetskapen om att andevärlden inte bara kunde ge hälsningar clairvoyant utan också att man kunde se deras andar och samtala direkt med dem. Att en inte inkarnerad ande kan materialisera sig tillräckligt för att bli synlig för det normala ögat, genom att svepa in sig i substans (ektoplassma) tagen ifrån ett medium. Men anden befinner sig då i ett främmande element och rör sig med samma svårighet, som en levande människa klädd i dykardräkt rör sig på oceanens djup. Det vore lika omöjligt för andar att visa sig hur, var och när som helst (inte för clairvoyanta personer) som för oss att utan förberedelse spatsera omkring på havets botten. Men att en sak är svår är ju, är ju självklart inte något bevis för att den är omöjlig. - förklara Mary Karadja om det fysiska mediumskapet. Hennes först fysiska materialisations seans ägde rum den 4 juni 1899, kl 19.45 Och hon berättar med egna ord;

Fjorton personer bildade en kedja kring ett stort massivt ekbord. Efter en stund anade vi en ljuslåga, som fladdrade i rummet. Den stannade framför mig på en halvmeters avstånd, svävande över bordet. Då var det som om massor av lysande spindelväv tätnade till en dimliknade massa…

Hur ska jag kunna beskriva detta egendomliga fenomen? Det var liksom strålande ånga som tätnade och tog form. Jag stirrade mållös av sinnesrörelse, och såg så småningom min avlidne mans huvud sakta dyka upp ur den massiva bordskivan rakt framför mig. Fast jag förutsett möjligheten av detta, så var jag förlamad av skräck, att jag inte kunde få fram ett ljud. Han såg sorgset på mig och försvann omedelbart.

Andra gången han visade sig , var jag fortfarande för rädd för att kunna tala, men tredje gången så lyckades jag framstamma; "Pouvez vous me paler" En mycket sorgsen viskning hördes; " Pas ce soir" Då jag önskade att vara helt säker på att jag inte var offer för hallucination, beslöt jag att vid nästa seans gå i sällskap med bekanta, vilka skulle kunna identifiera min man och intyga sanningen i min berättelse.

Mary Karadja inviterar 6 av sina vänner(vilket hon i sitt häfte/bok redogör vilka dom är med namn o adress) att medverka på nästkommande seans - här är vad som följer med hennes egna ord;

Under 1 ½ timmes tid såg vi ett tjugotal andar, som inte var bekanta för mig personligen. Den intresantaste av dem var den celebre John King, som blev omtalad i M. A. Oxon´s(synonym för William Stanton moses) "Spirit teachings"

( John King en av de mest romantiska andar igenom den spiritualistiska historien, Hans namn uppgavs vara Henry Owen Morgan, en sjörövare som blev adlad av Charles den andre och sedermera guvernör på Jamaika, Han kom igenom första gången hos Bröderna Davenport, och syntes första gången i skenet av en pistol som avfyrades i mörkret av Ira Davenport 1850. John King har sedan framträtt hos en rad berömda medier såsom Mrs Marchall, Mrs Guppy, Mrs Firman, Mr Eglinton, Mr Huski osv.)

Han utger sig för att ha levt på drottning Elisabhet´s tid och anses ha bedrivit sjöröveri, vilket kan förklara varför han var så länge jordbunden. Tusentals människor i England har sett honom, och han har vid olika tillfällen blivit fotograferad och avporträtterad. Vid denna seansen höjde han sig blixtsnabbt upp till taket och sjönk sedan i allas åsyn ned igenom den massiva bordskivan. När huvudet till hälften hade försvunnit så att ansiktet endast var synligt till näsroten, öppnade och slöt han ögonen samt rörde pannans muskler! Det var en ytterst gripande syn, som krossar den mest inbitne tvivlares sista invändningar.

Vid samma seans rörde min man, min panna med sin hand. Det var en högst egendomlig känsla.

Handen var mjuk , varm rörlig men utan konsistens. Jag kände tydligt alla fingrarna glida in i mitt huvud, liksom en levandes människas hand glider igenom vatten, utan att möta motstånd. Det finns inget förvånande om detta. Fenomenet, att vatten har förmågan att bli fast kropp och stelna till is. För att sedan åter förflyktigas och upplösa sig i osynlig gas, är egentligen lika underbart men det är en alldaglig företeelse, och därför fäster ingen avseende i det…….

Mary Karadja fortsätter med att förklara hur dåtidens seanser följdes av restriktioner som lät så här:

Vid seanser i mörkt rum utövas vanligtvis sträng kontroll, genom att mediumet sveps in i ett fisknät som spikas fast i golvet och vid varige spik förseglas det med en sigill. Sådana försiktighetsmått är ytterst önskvärda. Spiritismen har kommit i vanrykte, medens en del uslingar missbrukar de fragment av kunskap som de lyckas snappa upp och sedan genom bedrägerier lurar till sig pengar av sörjande människor.

Detta är sorligt men man bör inte blanda ihop sak person. Det är lika orättvist att anse själva spiritualismen för humbug därför att det finns bedrägliga spiritualister, som att förkasta hela läkekonsten i dess helhet därför det finns charlataner, eller religionen därför att några av prästerna är ovärdiga.

Inget tvivel angående andarnas förmåga att materialisera sig bör dock kunna kvarstå hos opartiska människor efter Eglington´s experiment. Detta medium lyckades nämligen producera andeskepnader i fullt dagsljus, och serier fotografier togs av närvarande vetenskaps män. I boken " Life and work of William Eglington by John Farmer" finns flera av dessa fotografier reproducerade. Lysande ånga ses utgå från en punkt på vänstra sidan av mediets kropp, koncentrerar sig och så småningom bildas klara och tydliga personligheter med rörelse och talförmåga.

Vid ett experiment placerades mediumet på en automatisk registrerad våg, varpå det konstaterades att han förlorat halva sin normala kroppsvikt, under det att andarna använde hans substanser för att bygga provisorisk klädnad……

Mary Karadja beskrev spiritualismen som en icke religion, den har varken dogmer eller ritualer. Det är en Vetskap, grundad på bevisbara fakta. Hon beskrev hela bibeln som en onekerligen spiritualistisk skrift, som är överfylld av berättelser om underbara fenomen, vilkens vetenskapliga möjlighet bekräftas av spiritismen. Hon menade att jordelivet är en skola, där olika uppfostringsmetoder tillämpas. Allt efter som den högste så finner för gott. Fullkomlig undergivenhet för Hans vilja är den läxa, jordebarnen måste lära sig för att kunna uppflyttas i högre klass. Det ligger i var människans intresse, att hon lär sin läxa snabbast möjligt.

När var och en kommit till insikt om detta, då skall allfaderns höga tanke förverkligas, hela mänskligheten skall i broderlig förening böja knä i Kristi namn och sedan, hand i hand sakta stiga upp för skapelsens stora trappa.

Jag slutar denna berättelse här om denna farshinerande kvinna som har vunnit mitt hjärta och mycket sanningar kan man läsa i hennes häften;

"Hoppets evangelium" - " Ett Gemälle" - " Det sjätte sinnets uppodling"

"Spiritistiska fenomen och Spiritualistiska vyer"

Är några som jag varmt rekommenderar?

Skrivet av Jane Lyzell (c)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Annons:
Hellas
2010-09-14, 01:02
#1

WOW, den här måste jag återkomma till lite senare för att läsa ordentligt!

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Anna-Helga
2010-09-14, 01:20
#2

Tackar!!

Jane-Lyzell
2010-09-14, 12:41
#3

1 Ja Mary har fantastiska saker att berätta om i sina böcker och man känner hennes närvaro ibland här på Ramsbergsgården - kan känna likheter med henne då jag också strävar efter att nå ut med spiritualismen i dess helhet!

Får nog hjälp av henne ibland rent AndligenKyss

2. vasegooKyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[outgrundlig]
2010-09-14, 15:45
#4

Intressant artikel, tack för denGlad

Jane-Lyzell
2010-09-15, 19:24
#5

4 varssego - hoppas fler vill ta del av Mary - så mycket att säga ossKyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2010-09-16, 20:54
#6

Bredvid er ser jag en ande……", därpå följer en beskrivning som till punkt och pricka passade in på min avlidne mans utseende. " Jag hör honom ropa Mary! Mary!" " Hans namn är Jean, han önskar säga er något……" Sedan följer ett långt meddelande av privat natur angående förhållanden som ingen annan en min avlidne man kunnat ha kunskap om. Han påminde mig bland annat om den eldsvåda, som bröt ut på Bovigny slott medan han stod lik. Han var medveten om att ha sett sin egen kista brinna och mig ligga avsvimmad bredvid. Denna hemska och ovanliga händelse var naturligtvis obekant för alla det närvarande, och min tanke vilade inte för tillfället på detta fasansfulla minne.

Efter en kort paus fortsatte mediumet; " Nu ser jag bredvid er, en kvinnlig ande" Han beskrev henne noggrant. Mitt svar blev att jag aldrig känt en sådan person. Efter en stunds tystnad sa Mr Peters; " She gives me her name as Bremer". Jag sa att det måste vara ett misstag, Jag har aldrig känt någon med det namnet. Mediet teg en stund och sa sedan långsamt, med ansträngning " Fred-ri-ka Bremer. Jag var mållös av förvåning. Jag som vistats större delen av mitt liv utomlands, hade aldrig tagit närmare reda på Fredrika Bremers livsgärningar, och hon var därför den sista ande jag väntade en hälsning ifrån. Till min häpnad ändrades mediumets röst och han sade långsamt på svenska " Hjälp den svenska kvinnan" Alla borde medge att detta var underbart. Jag är säker på, att mediet i normalt tillstånd inte hade en aning om att Fredrika Bremer överhuvudtaget existerade, och trots allt fick jag här - i en av Londons utkanter - på mitt eget modersmål en hälsning, som måste anses som karaktäristiskt för Fredrika Bremer.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Annons:
Jane-Lyzell
2010-09-17, 19:51
#7

Hur ska jag kunna beskriva detta egendomliga fenomen? Det var liksom strålande ånga som tätnade och tog form. Jag stirrade mållös av sinnesrörelse, och såg så småningom min avlidne mans huvud sakta dyka upp ur den massiva bordskivan rakt framför mig. Fast jag förutsett möjligheten av detta, så var jag förlamad av skräck, att jag inte kunde få fram ett ljud. Han såg sorgset på mig och försvann omedelbart.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2012-09-12, 13:04
#8

Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2013-08-27, 00:10
#9

😉

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

stina63
2013-08-27, 09:09
#10

Wow Så spännande Jane, Mycket intressant kvinna

TezzD
2013-08-28, 23:28
#11

Oj! Tack för att du puffade upp! 👍 Mkt bra skrivet!
Mycket intressant läsning innan läggdags! Vilken kvinna! 
Henne ska jag läsa mer om 😃

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Jane-Lyzell
2013-08-28, 23:37
#12

Ja vist är hon spännande 😎

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Ians
2013-08-30, 17:07
#13

Tack för en fin artikel Jane!

Annons:
Ljuskristallen
2013-08-31, 09:54
#14

Kanon artikel Jane en sån man gärna läser om och om igen. Oj vilken härlig kvinna att läsa om 😎

Jane-Lyzell
2013-09-04, 01:38
#15

Tack <3- jag gillar henne skarpt😉

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Ians
2013-09-06, 22:33
#16

Nu har jag äntligen hunnit läsa allt i denna tråden. .. säger bara Vilken kvinna! !!

Jane-Lyzell
2013-09-07, 14:51
#17

Japp😃

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2013-10-03, 11:31
#18

Ja en kvinna i min smak😉

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Upp till toppen
Annons: