Andlighet

Sagan om Happy – den Lilla Anden

2018-01-10 23:24 #0 av: Jane-Lyzell

En saga eller .......;)

 Del 1.

 Happy vaknar med ett ryck ur sin dröm eller var det ingen dröm ? Hon känner sig så levande och glad. Gladare en hon kan minnas hon gjort på länge – Men vad var det hon drömde – för hon vet någonstans att som ande behöver man ju inte sova – men vad var det som skedde ?

Tankarna snurrar runt och hon bokstavligt ser dem dansa runt i hennes huvud.

 

Tankarna för henne tillbaka till sitt liv på jorden och hennes mission där , det var sannerligen ingen lätt uppgift hon tagit på sig och med facit i handen undrar hon meningen med det livet och hur det har påverkat hennes ande. Men någonstans inne i själen känner hon hur jordelivet hjälpt hennes ande att växa.

 

Happy minns födelsen in i jordeplanet som en svår passage i ett instängt läge i en moders mage – hon minns inte riktigt om hon valt modern eller om moderna blivit henne till delad ?.

Det var en chansning om hon skulle kunna födas i anden och dess fysiska människokropp som medföljer då modern inte ville ha fler barn då hon hade redan fyra, och då den senast resande anden innan Happy blev bortagen innan födelsen. När väl en skapelsemoder är inställd som mottagare och matchning stämmer för uppdraget i jordevandringen så är det av största vikt det genomförs.

 

Happys moder fick därför inte reda på att hon väntade Happy fören i den 5 graviditets månadens slut skede, just för att inte denna skapelsekapsel skulle tas bort också. Skapelse kapseln är skyddet för andens tillväxt. Happys moder som bodde i landet Sverige kände sig som det inte fanns val så hennes inställning blev att göra sitt bästa för det kommande barnet, men så mindes hon att hon tagit insomnings medicinen Neurosedyn några gånger och oron steg för hur det kunde påverka hennes barn. Läkaren försäkrade henne att det var ingen fara men oron gnagde hos modern under hela graviditeten – vilket skulle visa sig befogad oro då på 1960 talet föddes barn med Neurosedyn skador på jordeplanet av just detta läkemedel. Och det var just det året Happy valdes att födas.

 

Ande doktorerna slog på alarmklockorna för att rena modern från Neurosedyn så att Happy inte skulle skadas av det – de la ett helande skyddsljus runt Happy de lyckades rena nästan all biverkning av medicinen en liten defekt blev det dock kvar av den, i hjärnans utveckling i språkförståelse i skrift – ordblindhet. Dyslexi som bara var en fysisk defekt men det skulle bara stärka Happys andliga utveckling ansåg ande doktorerna. Så fick det bli. Bättre uppdraget utförs en inte alls var deras inställning.

 

Bilden från Jordelivet börjar sakta suddas ut och Happy är tillbaks i andens värld igen hon känner att dra sitt sinne tillbaks till jordeplanet tynger hennes energi och gör henne svag.

Jordelivet känns så avlägset som om det inte har hänt och kanske är det bara en dröm i Happys sinne eller är det bara en vision.

 

Det hade hänt förut att Happy fått glimtar av jordelivet men det är på ett annat sätt en denna gången. Då är hon högt uppe i bergen i en djungel och där känner hon en enorm tillhörighet med en kvinna som leder sitt folk – hon känner att Happy och denna kvinnan är ett med varandra. Happy kan se kvinnan men kvinnan kan inte se Happy. Kvinnan som Happy kallar Li kan känna och förnimma Happys närvaro. På något vis är dessa två kvinnliga själar sammanflätade i anden och de Li gör kan också Happy uppleva. Men det här är en annat tid ett annat liv som Happy har svårt att förklara och förstå hur det hänger ihop , men det kommer klarna så småningom.

Kontakten emellan Happy och Li är en mental medial kontakt dom är som syskon som litar på varandra till 100 % . I den värld Li finns är hon beroende av Happys hjälp att se och höra framåt på vägen ditt hon leder sitt folk – faror vilar på hennes och folkets väg överallt.

 

Happy vilar ut i andens värld och gör sina rörelser som hon blivit lärd för att återfå sin ande kraft och hon fyller den med andlig qi och lyckan infinner sig i hela hennes väsen. Hon hör änglaministeriets Änglakörer som låter så ljuvligt och som sprider så mycket kärlek här skulle hon kunna bara vara för evigt i en extas av lycka.

I sitt salighetsrus börjar Happy förnimma telepatiska tankar från Li hon börjar förnimma hur pulsen höjs hos Li och hon känner hur Li kallar på Happys hjälp.

 

Sakta glider hon igenom dimensionerna och finner sig springandes sida vid sida med Li och hennes folk som jagas av Mokaner dessa varelser livnär sig på deras rädslor och spårar dem i dragningen till deras rädslor. Happy gör då som hon blivit lärd att lägga en kärlekens mantel över Li och hennes folk vilket förblindar Mokanerna så de inte kan finna dem. Mokanerna försvinner och Li och hennes folk kan andas ut för denna gången . Ett stort träd mynnar upp framför dem. De frågar trädets väktare om de får lov gå in för att vila för natten som skydd. De blir insläppta och ljusväsen lyser upp inuti trädet och ger de trötta värme. I trädets mitt finns en stor brunn fylld med färskt vatten och vattenkrasse som de sedan äter och får ny styrka av Happy väntar nu på att Li ska lägga sig för att sova så hon kan komma Li nära för att ge henne telepatisk vägledning inför morgondagens väg förbi Jättarnas värld. Li och Happy möter varandra i Li´s dröm och när Li sen vaknar på morgontimmarna har hon en ingivelse en vision hur de ska vandra vidare emot Fridens dal. Och hon skänker en tacksamhets tanke till Happy som för länge sedan är tillbaks i sin egen värld.

 

Happy reflekterar över olikheterna i de båda jordeplanen i ande världen och bestämmer sig för att finna svar ; Jordeplanen är ju så lika men en då så olika………

 

Fortsättning följer……….

 

Skrivet av Jane Lyzell ©

 

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-01-21 17:31 #1 av: Jane-Lyzell

Del 2

 

Happy dras sig tillminnes när hon senast kom hem till andevärlden ifrån sin inkarnation på jordeplanet hur lite hon viste då om ande världens fasetter och hur hon blev omhändertagen av sin själs familj. De omfamnade henne och vyssade henne i kärlek och glädje av att ha klarat av inkarnationen och med det missionen på jorden. Alla var beroende av hennes mission och de hade följt Happys vandring på jorden. De hade gläds med henne i varje lyckat framsteg och de hade gråtit med henne i varje misslyckande , men de hade aldrig dömt Happy de viste bättre de ena är lika mycket utveckling som det andra och i de tuffaste mänskliga stunder skedde utvecklingen  som mest för Happy. Så de följde missionen i villkorslöskärlek och att varsamt hjälpa Happy klara sin uppgift.

 

Happy minns den första tiden något förvirrande i ande världen då jordeplanets astralkropp följer med in i andens värld och den kroppen vilar minnen av just jordeplanet. Hon minns även hur hon i de stunder hennes jordiska kropp sov så åkte Happys astralkropp och reste till ande världens healing plan. Hon älskade just denna platsen den gav henne styrka och mod att fortsätta sin mission i jordeplanet. Utan denna plats hade hon knappats klarat sin mission. Det planet stärkte hennes ande kropp och själ och där kände hon sig hel igen . Det var som att bada i regnbågens alla färgprismor i gudomlig extas. Hon minns att då hon klev tillbaks ned i sin fysiska kropp på jordeplanet var det en smärta själsligen för healing planet skulle endast uppfattas som en dröm i den fysiska planet. Men nu i andens värld förstod hon varför det behövde vara så – annars hade hon aldrig velat stanna kvar i jordeplanet.

 

Förvirringen den första tiden i Andens värld var att förstå man fullgjort sin jordiska mission klart och att man inte var i drömmens värld utan äntligen var sig själv i ande.

 

Det var också här Happys själsfamilj tog Happy till den första tiden i ande världen för att hela anden och förlossa astralkroppen från den rena anden. Det krävdes flera regnbågs bad för detta att ske, men också för att bevara astralkroppen, den del av kopplingen till jorde planet.

All den bevarade kunskapen bevarades för Happy i en stor sal inuti en evighets glob för den dagen hon skulle behöva göra besök till jordeplanet.

 

Att ens vilja sätta på sig astralkroppen igen kräver en stark ande , då alla jordiska minnen blir påminda igen och man behöver glida igenom sitt ut träde i den jordiska atmosfären och det klarar man bara om man har villkorslös gudomlig kärlek som drar en tillbaks något annat vore allt för smärtsamt för anden, då Jordeplanet vibrerar i en mycket, mycket långsam frekvens av helheten.

 

Happy var en stark ande och hon viste att Li hade denna villkorslösa kärlek för henne på jordeplanet och det var den som gjorde att Happy gjorde den uppoffringen för Li. Men det var något annorlunda med detta jordeplan det var inte som det hon senast förlöst sig ifrån , det var lika men en då eoner ifrån varandra. Happy skulle ta reda på mer det var hon bestämd om. Men först så skulle hon ha en förening med sin själsfamilj.

 

Happy satt nu i tankekammaren tillsammans med sin själsfamilj , hon älskade dessa stunder av helhet tillsammans den villkorslösa kärleken som pulserade emellan dem och förståelsen för enhet. Det var en sådan renhet i dessa tankar inget var dolt för varandra.Plötsligt stannar tankekammaren vid ett minne ifrån Happys jordiska inkarnation , det var dags för en lektion i hur fysiska människors öden tvinnas samman i anden.

 

Bilder tornas upp ur Happys senaste inkarnation i Jordeplanet i tankekammaren hon får se helheten. Happy är 9 jordiska år och hon är tillsammans med en kamrat vid en badstrand, de leker  i vattnet dom är ensamma där, när de plötsligt dyker upp en ung man som bryskt trycker ned Happy under ytan. Kamraten lyckas ta sig upp på stranden och ropar förtvivlat på hjälp.

Happy förstod inte varför denna mannen ville dränka henne och hon minns bara hans starka händer och röda lockiga hår som håller henne under ytan. Happy ger upp och ser ljuset i tunneln.

 

Alarmet hörs öronbedövande när Skyddsänglarna skyndar till undsättning för att rädda Happy kvar i jordeplanet och även rädda den unga mannen från att göra fler människor illa. Den Unga Mannens mission hade kommit på avvägar från den tänkta planen och här fick nu Happy hjälpa till att återställa den. Mannen svåra livsöde hade fört honom till destruktivitet och Ondska hade förblindat hans sinne, Nu med änglarnas hjälp kunde det elimineras och om programmeras. För att inte skrämma Happy och hennes kamrat för mycket intog det en mänsklig form.

 

Två personer en man och en kvinna kommer nedspringades till badplatsen – den unge mannen ser det och släpper greppet om Happys huvud och springer sin väg , de för upp Happy på stranden och återupplivar henne - När de ser happy är ok försvinner de i tomma intet i samma veva som Kamraten vände sig om och hon frågar vart tog dom vägen?

 Här får nu Happy se förvandlingen i tankekammaren som skyddsänglarna gjorde men som hon i jordeplanet inte viste. De flyger fullt utvecklade i fysiska planets mänskliga tro på hur änglar ser ut till den unge mannen.

Han får nu en uppenbarelse och rening i sitt sinn med villkorslös kärlek av dessa änglars närvaro – allt hade nu gått enligt planen igen. Och den unge mannens ande kunde fortsätta sin mission. Vi är alla ett så om någon ande behöver hjälp i jordeplanet så sker det så vist och väl.

 

Happy inser nu hur viktiga alla andar är och hur viktigt det är att missionen efterföljs , men det är sanningen inte lätt i mänsklig fysisk form med så mycket fallgropar.

Happy tycker det är skönt veta själsfamiljen alltid funnits där och finns där för alla.

 

Tankekammaren var till ända för denna gången men Happy viste det skulle bli fler tillfällen snart igen.

 

Fortsättning följer ……

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2018-03-05 14:26 #2 av: Jane-Lyzell

Del 3

 

Happy ler när hennes älskade djur kommer henne till mötes efter mötet i tankekammaren i andens värld .Den villkorslösa kärleken hon delar med sina djur är så ljuvlig, hon är så glad att vara i anden där alla hennes bästa vänner finns ifrån djurvärlden. Det var stor sorg var gång i jordeplanet som Happy var tvungen att ta farväl av sina kompisar , men nu är alla tillsammans igen och det gör själens hjärta så lycklig.

 

Här i andens värld lever alla djuren i harmoni med varandra Lammet vilar bredvid lejonen , ingen kamp som i jordelivet utan en ljuvligt samspel. Happy drar sig ett jordiskt minne till sig om när hon var en liten hur hunden Lorry en stor schäfer valde att komma till familjen som Happy växte upp med. Lorry satt en dag på familjens förstu trapp till huset och väntade i tre dagar på att Happys familj skulle komma hem . Lorry valde Happys familj för Happy behövde en beskyddare i fysisk form och den familjen som Lorry rymt ifrån var inte snälla med henne. 6 månader senare blev Lorry  Happys familjehund då ingen hörde av sig om henne. Happy kunde minnas känslan att hon blev kvar som ett skutt av kärlek i hjärtat – från den stunden var Happy och Lorry oskiljaktiga. Happy somnade gärna med Lorry I-hopkurad i hennes mage och Lorry skyddade Happy det var knappt modern fick bära i säng Happy.

 

Lorry förblev en trofast vän som aldrig gick utanför tomtgränsen även om grindarna stod öppna – något år senare dyker de förra ägarna till Lorry upp och försöker få tillbaks henne – då springer Lorry in och gömmer sig under sängen och vill inte komma fram – så Nä aldrig sa Happys moder ni får henne tillbaks hon är ju rädd för er. De blev arga och försökte stjäla tillbaka Lorry från tomten , men varje gång de kom, kom Lorry in som en kanonkula in under sängen  - då viste de aha de har försökt igen…

 

Hon stannade med Happys familj i många år tills den dagen hennes sjukdom tog henne över till andra sidan. Happy var otröstlig av sorg och satt ofta vid graven som blev Lorrys favorit plats på tomten. En idag i andens värld kan Happý känna den smärtan som det gav henne i så unga år och hur den smärtan utvecklade hennes empati för djur och även utvecklade hennes medkänsla för allt.

 

Hunden människans bästa vän som man säger i jordeplanet är verkligen det inte bara fysiskt beskydd från dem utan också Andligt beskydd. När Happy många år senare kom över i andens värld fick hon förståelsen för detta då Lorry funnits med andligen hela tiden och fortsatt hjälpa och skydda Happy. Alla andar med speciella missioner i jordeplanet blir tilldelade en hund för beskydd. Som följer sin människa. Inte bara en utan flera om det behövs.

 

Li börjar sända tankar till Happy ifrån sitt jordeplan och Happy tonar in på Li´s frekvens för att komma så nära de går så inga störningar ska störa deras kontakt.Li sänder tankar om råd – Mokanerna hade i sin framfart dödat en varghona med två valpar som nu blivit ensamma och hennes undran är om de är tillsända henne från Gudarna. Vargen är liksom hunden beskyddare så Happy förmedlar att så är fallet de ska leda och beskydda eran flock men först måste ni ta hand om dem och ge dem mycket kärlek. I framtiden kommer de rädda era liv.Ni ska lära ifrån dem och studera deras beteenden och lita på deras sensitivitet som ligger långt före eran egen. Li tackar med ett ödmjukt hjärta Happy och sen återgår Li till vandringen att leda sitt folk, nu med två vargvalpar som sällskap. Li ler då hon ser hur de små liven leker på vägen fram…..

 

Happy förbereder sig för sin vila – ja man vilar faktiskt i andens värld med – i vilan finns kunskapen.

 

Fortsättning följer... 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.