Medialitet

Häxjakt på mediala från dåtid till nutid

2014-04-03 13:17 #0 av: Jane-Lyzell

Ja hur började det egentligen och hur kan det få fortgå en idag ? Troligen har det alltid funnits och tyvärr kommer alltid att finnas.

Storseans RamsbergsgårdenDen förkristna tidens medium, som ofta var

kvinnor kallades” völvor ” och deras

seans kallades ”sejd” Många

berättelser om forntidens skickliga

spåkvinnor finns bevarade. I Erik Rödes

saga från 900-talet har vi ett

förnämligt seansprotokoll. Mediet

heter” Torborg Lillvölva”, vars äldre

systrar också var medier, och hennes

dräkt är ingående beskriven; Hon sitter

på en hög ”sejdhjäll” och faller i en lätt

trans när man sjunger ”galdrar” för henne.

Dessa sånger skulle framföras i hög galande stämma

och vägleda hennes hjälpandar som kallades ”vårdar”

och som ofta uppträdde i djurskepnad s.k. ”djurhamn”.

Förutom allmänt hållna seansbudskap om kommande

ofärd och godår ger hon också var och en av det

närvarande personliga råd och förutsägelser.

Den andlighet /medialitet som utövades av de nordiska folken

under förkristen tid, hade säkerligen en viss släktskap

med den form av shamanism, som ända fram till 1600-talet

slut var brukligt bland våra Samer. De Samiska medierna

kallades för” nåjder” och deras säregna kultursånger för”

joik”. I likhet med den shamanism, som ända in i vårt

århundrade har praktiserats av nordasiatiska folk, hade

ihållande trumceremonier en viktig betydelse för det djupa

transtillstånd som resulterade i att nåjden blev liggande

till synes livlös i flera timmar. När han omsider vaknade till

fullt medvetande, hade denna ”ut – ur – kroppen upplevelse”

antingen gett honom möjlighet att besöka

och utforska främmande platser, eller träda i förbindelseDen katolska kristendomen, som fr.o.m. 1000-talet

successivt satte sin prägel på nordbornas andliga

föreställnings värld, hade genom sina traditioner av heliga

mysterier, uppenbarelser och religiös extas en i grunden

positiv inställning till både transtillstånd och andliga

budskap. Dess på helgongestalter och gudomliga

budbärare rika religiösa persongalleri, gjorde katolicismen

vida mer skickad att förstå spiritualistiska företeelser än

protestantismen senare skulle visa sig. Innan kristendomens

införande kunde våra förfäder känna glädje och

omtankens trygghet i mediala

meddelande från sina avlidna

släktingar, den svenska

protestantiska kyrkans psykningar har

fått många kristna att uppleva

detta som något kusligt och

negativt. För enligt kyrkans läror ska

vi” sova” till uppståndelsens morgon,

då Kristus ska döma oss till endera evig

salighet eller evig pina. Därför har

kyrkan förlagt all aktivitet från det” döda” som

ett tecken på att de tack vare begångna ogärningar ”

inte får ro i sin grav”.


När nu den kristna kyrkan intagit denna negativa

inställning till ett spontant och naturligt umgänge

mellan våra två livsplan, är det förståligt att det bland

människor skapats en osund rädsla för de jordiska

kvarlevorna av våra döda.

Många var dåtidens knep och ceremonier som innan

begravnings entreprenörernas tid tillämpades för att den

döda inte skulle” gå igen.”. Man stack nålar i den dödes

kropp för att stålet skulle” binda” honom vid jorden. Man

bar i vissa gårdar ut den döde genom en särskild ”likport”,

som sedan omedelbart täpptes igen, eftersom man

trodde att en gengångare var beroende att komma in

genom samma dörr som använts ”när han gått ut”. Kyrkans

psykning har varit mycket effektiv, rädslan för ”spöken” är

hos de flesta människor ännu mycket stor. Kyrkans

argument för att man inte bör ”tala med dom döda” eller”

störa deras frid” anförs från både stats- och frikyrkor de


bibelställen där gamla testamentets egna medier

”profeterna”, yttrar sig avogt mot de kolleger som påstås

att inte representera Herren.

På detta sätt har kyrkan alltid försökt att motarbeta och

misstänkliggöra spiritualistiska fenomen och spiritualistisk

verksamhet. Även om det naturligtvis alltid funnits enstaka

präster som både själv varit mediala och väl har förstått

sanningen i det spiritualistiska budskapet.


Heliga Birgitta, som var en from katolik och

fanatisk renlevnad-smänniska, som genom sin medialitet försökte skrämma och påverka

människor att rätta sig efter henne och hennes uppenbarelser/syner. Men Birgitta och

kom ifrån rik ansedd släkt. och levde mellan 1303-1373


Men om man på  tiden, omkring slutet av 17oo och början av 18oo- talet råkade vara en fattig

torparflicka med medialbegåvning, som i fallet med ”Predikar – Lena” blev man anklagad för

att ljuga och sprida osanningar Av rädsla för hennes

uppenbarelser och predikar skaror som lyssnade, blev hon

arresterad och inspärrad på

Vadstena hospital i en mörk cell.

Och satt fastkedjad där i över 19

år.


En kategori av mediala mänskliga välgörare, som ofta

varit utsatta för prästerskapets ogillande, har varit våra

s.k. kloka gubbar och gummor. Naturbotarnas traditioner

går med säkerhet tillbaka till förkristen tid. Ända in på 1900-

talet har det på vår landsbygd och i det djupa skogarna


bevarats en kvarleva av den shamanism som våra hällristningar vittnar om.

Kännedom om sjukdomar och botande örtkurer kombinerades här med olika

slag av mediumskap och god psykologisk blick för mänskliga problem.

Naturbotarna anlitades i första hand för att

bota sjukdomar hos mänskor och djur, och det var ända in i vårt århundrade den enda

läkarhjälp som fattigt folk från landsbygden hade att tillgå.


Dessa kloka gummor och gubbar skicklighet i

klärvoajans och psykometri förbryllade ofta

patienterna och det hände inte sällan, att den kloke

talade om den besökandes ärende innan detta hade

hunnits framföras. Kunde den sjuke inte själv infinna sig hos

den kloke, ville denne ofta känna på ett klädesplagg som

använts av den sjuke, varefter han ställde diagnos och

ordinerade bot. Många av dessa kloka, som i gångna tider

funnits överallt i vårt land, kombinerade sin läkeverksamhet

med utövande av healing. En speciell kategori utgjorde

de som kunde” stämma blod”,


Men de klokas medialitet togs också i anspråk för att

återfinna bortsprungna husdjur och för att spåra och

återfå stulna ägodelar. Deras verksamhet bland

behövande människor i fattiga och hårda tider kan nog

inte värderas. I synnerhet som de ofta fick praktisera sin

förmåga under hot från kyrkan, som påstod att de hade

förbindelse med djävulen, (häxprossesen) och från

överheten som på uppdrag från en växande läkar kår

kände sin praktik hotad av naturbotarnas verksamhet. Vi

kan alltså konstatera, att det ute i vårt land i alla tider

praktiserats en spiritualism som

varit människor till stor hjälp och

nytta.


Ja hur är det i dag då några århundraden senare, ja häxprocessen pågår fortfarande fast i ny och modern tappning. Den kristna kyrkan närmar sig oss andligt och medialt intresset ökar mer o mer, så nu kan du hela i kristi namn och meditera etc...

Däremot är många frikyrkor mer fanatiska emot va vi spiritualister gör, pingstkyrkans anhängare har stått utan för våran gård och Talat i tungor när vi hade 40 års jubileum så vi fick ringa polisen. Jehovas anhängare ska omvända oss och anser vi utför djävulens verk – att de arbetar med den helige anden och inte vi. Ja exemplerna är många från de så kallade kristna frikyrkorna.


Sen har vi flera rörelse i Sverige som har sina samarbetspartners i den övre klassen och som säger sig värna om den lilla människan- kallas även humanister och VoF – de fortsätter häxjakten men nu via internet och massmedia – de förföljer medium och andra andligt utvecklade personer – för att smuts kasta oss så mycket dom kan- dessa herrar (ja mest herrar, ingen skillnad från dåtid) har som sin mission att sabotera så mycket de kan. De påverkar med pengar och inflytelserika personer i från högskolor, Tv etc. och deras anhängare gör deras smutsjobb. De har personligen förföljt mig sen 2001.De är anonyma fega herrar som inte kan stå för vad dom gör öppet – hur ska man kunna mötas då. De missionerar och använder aktioner , det smyginspelar medium, och kritiserar i media- de ja de fortsätter helt enkelt jakten på oss medium och mediala- de har tagit över där kyrkan slutade..........


Stamanställt och skrivet av Jane Lyzell ©

Källor;

Delar Hämtade ur Birgit Bäckmans häfte"Historik över spiritualismens traditioner och den spiritualistiska rörelsens utveckling" från Ramsbergsgårdens arkiv


Lite intressanta länkar att ta del av :-)


http://www.nt.se/soderkoping/artikel.aspx?articleid=5366835http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xprocesser_i_Sverige


http://paranormal.se/topic/volva.html


http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/riga-mainmenu-130/14425-haexors-flyg-till-blakulla-myter-och-fakta-om-sjaelsresor


http://www.humanisterna.se/darfor-ar-vi-humanister/


http://www.vof.se/anmal/


http://www.vof.se/skepticism/aktivism/

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-03 13:35 #1 av: Kyllan56

Intressant! Att det inte är ett nytt fenomen är klart, det har logiskt sätt nog funnits lika länge som människor befolkat vår jord. Jag tror det väcker mycket rädsla hos många, som då gör allt för att bevisa att det inte finns något och vara rädd för. Sedan finns det såklart andra anledningar också.

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2014-04-03 13:44 #2 av: Jane-Lyzell

1. sant Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-03 16:10 #3 av: Chuck Wao


 På vilket vis menar ni att det är häxjakt på mediala idag, vad görs?

Anmäl
2014-04-03 17:07 #4 av: Jane-Lyzell

3, du får läsa tråden igen då om du inte förstår!- du kanske inte läste hela!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-04 18:48 #6 av: Chuck Wao


Jo jag har också läst allt Men jag undrar på vilket sätt ni är häxjaktade Vad gör man mot er? Är det något ni kan polisanmäla tex?

Anmäl
2014-04-04 19:10 #7 av: Kyllan56

#5 och #6 Det är den som känner sig förföljd som formulerar upplevelsen. Jag tycker att Jane skrivit tillräckligt och behöver inte gå in i detalj hur de går till väga. 

#5 Om någon blir mobbad, vem ska då säga om jag blir det eller ej? Mobbarna? (En liknelse) Att då ifrågasätta är inte juste tycker jag.

#6 En sak Jane nämner är smyginspelningar. 

Det är väl ingen hemlighet att det finns många som inte tror på medium och tar de flesta tillfällen i akt att ifrågasätt och ge uttryck för sina åsikter, utan att mediet bett om det. Så i ärlighetens namn undrar jag varför ni frågar? Är ni verkligen intresserade?

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2014-04-04 20:45 #9 av: Kyllan56

Chuck Wao, jag tänker inte gå i polemik med dig, som valt att missuppfatta vad jag skrev i min kommentar. Det ser jag som helt meningslöst och leder ingenstans. 


 

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2014-04-05 00:07 #12 av: Jane-Lyzell

Påminner om nolltolerans - ber er skeptiker till det mediala gå över till er egen sajt och diskutera skeptiskt där! häxjakt är sådant ni håller på med just nu 10 och 11.

så vitt jag vet är ni inga anhängare av mediala sidor!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-05 11:07 #15 av: Indiananden


ja bort med alla dumma skeptiker som bara vill ha bevis och bevis hela tiden jag är så trött på det Illamående

Anmäl
2014-04-05 22:17 #17 av: Jane-Lyzell

16. nej då den är för alla som är troende för det mediala- märkligt du får den känslan?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-06 09:44 #19 av: Jane-Lyzell

Oj så många inlägg vi har behövt ta bort av skeptiker - vilket i sig talar sitt tydliga språk att häxjakten fortsätter Ledsen

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-06 10:33 #20 av: Ians

Hjärta

Anmäl
2014-04-06 12:06 #21 av: Tuva-Lena

#6 I det näst sista stycket räknar Jane upp åtskilliga exempel på hur man förföljs, räcker inte det? Du har nog inte läst hela artikeln ändå, som den bör läsas.

Jag tänker också på ett annat mycket skickligt medium som man till o med har skapat en "hatsajt" mot. Och det är ett känt medium, tänk så många mindre kända det finns som säkert får uppleva liknande "häxprocesser".

Egentligen handlar det om rädsla tror jag (och makt), rädsla att inte "behaga" den gud som man anser skall råda över hur vi skall tro. Skärseld och eldsprutande smådjävlar har säkert fått många vilseledda stackare att lägga svansen mellan benen. Döden med sin lie som "hämtar oss" när det blir så dags, fy fasen, inte är det underligt att folk kryper för den etablerade religionen!Looser

Makten fanns hos kyrkan förr i tiden och den som inte behagade "prästskrället" fick en säker förvaring bland djävlar och demoner i helvetet!  Det är nästan som mindre nogräknade djurägare gör för att skrämma en hundstackare till lydnad! Fy fasen! Funderar

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2014-04-07 09:21 #22 av: lojna

Det är kristendomen.

Innan så trodde människan på gudar o väsen.

http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/fornnordisk-religion-och-asatro


Anmäl
2014-04-07 09:45 #23 av: LinaLj

Jag vet inte om delar av texten har fallit bort, men som det ser ut nu så verkar det som att du syftar till att Heliga Birgitta levde under 1700-talet. Det kan vara bra att redigera dit text så det blir mer historiskt korrekt Glad

Det kan även vara bra att nämna att väldigt få av de "häxor" som avrättades under häxprocessen i Sverige kan knytas till spiritualism, örtkunskap eller liknande. De flesta var helt vanliga människor som hade oturen att bli utpekade av sina grannar, eller olyckliga människor som valde att anmäla sig själva då det var ett sanktionerat sätt att begå självmord och ändå få syndernas förlåtelse. 

I övrigt en bra text om hur människor med olika syn på livet kan orsaka så mycket lidande.   

Anmäl
2014-04-07 11:34 #24 av: Ulans Flat


Är det häxjakt att folk frågar saker?

Anmäl
2014-04-07 13:35 #25 av: Jane-Lyzell

23. du har så rättGlad

fast nog anser jag de är kopplat till spiritualismen eller andlighet eller medialitet :-)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-09 17:11 #26 av: Jane-Lyzell

Ja mina trådar får skeptikerna att hetsa ennu mera - att de orkar jaga mig det är patetisktYrar


Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-09 20:04 #27 av: Jane-Lyzell

Ibland undrar jag hur länge ska man orka stå emot skeptikernas spott o spä på internet - även om jag är medium så är jag vanlig människa med- ibland känns det tungt att man inte har lika rätt i samhället- var är demokratin- Bara för jag representerar en andlig värld - har jag tydligen inga rättigheter att finnas enligt dem och de ser sig ha rätten att smutskasta och håna mig och det jag gör, hua

Känner mig som Jesus , många gånger- då han gick på golgatan..... 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-09 20:55 #28 av: Ulans Flat

jag kan inte se någon häxjakt på någon jag ser folk som frågar och sen ser jag ingen som svarar är det det som är jakten?

Anmäl
2014-04-09 21:20 #29 av: Kyllan56

#28 Du har inte hela bilden klar för dig. Men Jane har sagt det hon har att säga och jag tycker du ska lämna frågan nu! Din retorik är att när Jane svarar så ställer du en ny fråga och det tar inte slut. 

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2014-04-10 00:13 #30 av: Tant Grön

Jag tror att dom är troll Zombie Om man tittar på deras inlägg så är dom väldigt få och helt inriktade på detta forum. Inget att bry sej om Jane.

Själv svarar jag aldrig på vad troll skriver.

Anmäl
2014-04-10 13:55 #31 av: Jane-Lyzell

http://akademin.net/blogg/vad-ar-detta-for-stolleprov/ Hjärta

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-10 14:19 #32 av: Kyllan56

Oerhört klokt skrivet! 

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2014-04-18 00:15 #33 av: Jane-Lyzell

Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-18 19:52 #34 av: Älvan

Nätnarcissisterna har under förevändning av att vara anonyma och yttrandefrihetslagen tagit sig rätten att mobba och näthata. Det är tragiskt och drabbar i sin tur yttrandefriheten genom att folk blir skrämda och slutar göra sina stämmor hörda. Det är gammal beprövad härskarteknik.

Jag skulle vilja be alla som råkat ut för detta läsa på om både härskartekniker och narcissister. Även på ifokus finns ett par stycken av denna sort. De drar sig inte för att kränka, konstant missuppfatta, konstant själva känna sig kränka och spela offer, anklaga andra för att vara offer osv.

Om ni märker att ni har med en sådan att göra. Dra er ur. Ni kommer aldrig vinna en diskussion mot en narcissist. Ni kommer aldrig få en narcissist att förstå. Det är pga narcissisten vill inte förstå. Narcissisten vill missförstå och skapa dålig stämning. Lämna alla trådar med dålig stämning.

Narcissisten är ute efter er reaktion och uppmärksamhet. Negativ helst. Det bästa är att inte ge denna narcissist någon uppmärksamhet alls.

Svara inte. Ignorera. Fokusera på det du vill diskutera.

Anmäl
2014-04-18 21:18 #35 av: Skumdum

Bra skrivet Älvan. Tummen uppDetta borde läggas upp på flera sajter.

Anmäl
2014-04-18 21:38 #36 av: Älvan

#35 skumdum
Tack!:)
Jag tycker det är bra om man själv informerar sig om denna typ av personlighetsstörning. Dessa personer traskar omkring på arbetsplatser, ofta chefer, grannar, vänner och grannar och orsakar stor förödelse. Ofta fattar den drabbade inte vad som hänt. Varför den mår dåligt. I värsta fall tror de att det är dem själva som det är fel på. Det är precis det som är målet för en narcissist.

En narcissist har inga skam och skuldkänslor. Inte ens lögndetektorer kan avslöja deras lögner. De saknar empati. Deras mål är att förlägga alla sina egna dåliga sidor på andra. En narcissist har enligt sig själv aldrig gjort fel, det är alla andras fel om de skulle göra något negativt, de tar aldrig ansvar och ber aldrig om ursäkt. De spelar ofta själva offerroll och kränkt, men om den andra blir sårad har de själva aldrig gjort fel. Det är den som känner sig kränkts eget fel pga den förtjänar att bli kallad något narcissisten kallat den eller så har den som narcissisten kränkt inte rätt att känna sig kränkt. Själva kräver de ursäkter för minsta lilla. Detta kallas att narcissisten har dubbla standard. Dvs narcissisten kräver att bli bättre behandlad än den tänker behandla andra.

Medier och andra som blir utsatta för detta är narcissistens supply. Det bästa är för mediet att inte på något sätt svara/diskutera med narcissisten. Om narcissisten får någonsomhelst uppmärksamhet kommer den hänga sig fast.

Narcissister är mycket vanligare än vi tror. Vi känner alla någon. Det är oftast den charmigaste som har talets gåva. Eller den mest moraliska (enligt sig själv) och ordentliga personen. Alla anser sig perfekta utan fel och pratar gärna om det.

Läs på youtube om narcissistic supply

Anmäl
2014-04-18 22:14 #37 av: Jane-Lyzell

Då har jag Narcissister som jagar mig Bomb

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-18 22:28 #38 av: Älvan

Jane-Lyzell
Det vet jag att du har. Jag har sett det här på ifokus. Tänk på att dessa aldrig kan talas tillrätta. Jag hoppas du kan få nytta av min och andras information så deras attacker blir så få och orsakar så liten skada som möjligt på dig. :)

Det är ett stort problem detta så det är bra att diskutera. Med kunskap kan man faktiskt minimera skadan de orsakar.

Anmäl
2014-04-22 22:43 #40 av: Jane-Lyzell

Ger er alla ett litet exempel på den fortsatta häxjakten i modern tappning: 

http://skepticism.ifokus.se/discussions/5355144ace12c4623600169f-sjalvransakan-pa-spiritualism-ifokus?discussions-1 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-22 23:09 #41 av: Älvan

Jane-Lyzell

Vad ska man säga om den tråden? Att våran diskussion här hängs ut på en annan sajt. Det är ändå intressant med vilket engagemang denne medlem för sitt korståg mot andliga eller paranolmarister som han kallar oss här. Jag bryr mig inte och är verkligen inte förvånad över metoderna som används.

Anmäl
2014-04-22 23:26 #42 av: Jane-Lyzell

41.Håller med dig - så trist- varför kan de inte bara låta oss vara ifred!Galen

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-22 23:32 #43 av: Älvan

Om det blir så att olika inlägg kan klippas ut och användas på andra sajter tror jag det blir färre som vågar uttala sig om någonting. Jag har ju inte någon lust att diskutera någonting på den sajten så då förstår jag inte hur mitt inlägg kan användas på den sajten. Mig skrämmer ingen och det är ju viktig information om narcissister i mitt inlägg och det kan vara lärorikt för de som själva inte är narcissister eftersom en narcissist enl kriterierna saknar självinsikt och inte då kan förstå att beskrivningen gäller den själv.

Anmäl
2014-04-22 23:33 #44 av: Jane-Lyzell

43 - ja du skeptikerna klipper o klistrar som de vill-tror inte det är okay enligt ifokus reglerna- kanske bra informera ifokus om det!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-22 23:46 #45 av: Älvan

Mobbing är förbjudet enligt ifokusreglerna. Det står även på berörd sajts egen sida att krafttag ska tas mot mobbing. Jag hoppas sajtvärdarna nu tar sig en funderare på vad det är för fenomen när man i en tråd hänger ut en medlems inlägg på en helt annan sajt med orden "dagens LOL". Inte är det särskilt snyggt gjort.

Anmäl
2014-04-22 23:47 #46 av: Jane-Lyzell

45 Nää verligen inte Ledsen

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 00:08 #47 av: Jane-Lyzell

23.09- är häxjakten igång igen - det tog inte lång tid- snacka om att ha koll på vad vi skriver här inne- ledsen Älvan du dras med i deras mobbing- ta kontakt med ifokus killarna - de kanske kan göra något!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 00:13 #48 av: Älvan

Jag har ett liv så jag har inte tid att kolla på alla olika sajter där jag inte diskuterat. Jag håller mig till de sajter jag väljer själv. Nu ska jag gå och sova sött och om du JoHo tittar in här vill jag passa på att ge dig en liten godnattpuss! Sov gott och vakna torrt! :)

Anmäl
2014-04-23 00:17 #50 av: Jane-Lyzell

48 säger det samma - länken var bara ett exempel på deras häxjakt i modern tid och de bjöd ju verkligen på det- man undrar vart de får allt ifrån- de går igång på en länk när de själva gör skärmdumpar - ja ja - nää har inget behov skriva där- länken var endast för andra läsare förstå hur de arbetar via internet- trollen- skeptikerna- man blir endast trött!

God nattGäspar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 00:33 #51 av: Älvan

Gonatt :)

Anmäl
2014-04-23 13:46 #52 av: Stjärnströssel

Det här kommentarsfältet var riktigt obehagligt.
Ena stunden läser jag om ljus och kärlek och att vända andra kinden till här på forumet och helt plötsligt sätts det hobbydiagnoser och målas upp en väldigt allvarlig bild av vad som pågår.
Inte så lite provocerande och inte konstigt om det man skriver lyfts fram och då blir det ännu mera häxjakt?
Nu blev det väldigt mycket dubbelmoral för mig här och sånt tar jag avstånd ifrån. Vart tog Jesus och ljuset vägen?

Trodde tråden skulle vara intressant med tanke på rubriken så därför jag ens kommenterar här. För man måste väl inte hålla med i allt för att få skriva?

Anmäl
2014-04-23 14:10 #53 av: Jane-Lyzell

52 Nja, inga hobbydiagnoser - förföljelse av skeptiker sedan urminnestider som fortsätter- om o om igen år efter år.....

Tycker du att skeptiker ska få fortsätta sin hetsjakt på mediala personer ?


Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 14:43 #54 av: Stjärnströssel

Ingen ska få hetsjakta någon alls men alla har rätt att öppet ifrågasätta offentliga personer, företag och myndigheter. Även ni spiritualister måste väl hålla med om att det pågår mycket fuffens i den här branschen? Jag kan ju som "troende" inte vara ensam om att se och ha upplevt det?

Man kan inte bara svälja allt och acceptera bedrägeri. Någon måste ställa frågor och någon borde svara. Tyvärr har inte jag själv så många svar att jag kan ge skeptikerna vad dom vill ha och samma frågor tycks återkomma om och om igen så de som vet kunde ju kanske dela med sig istället för att känna sig kränkta.

Tycker många gånger att tonen inte är acceptabel och det slinker ut en och annan elakhet mellan varven men det gäller båda sidor och bara på några få trådar ser jag hur man misstolkar varandras kommentarer något alldeles hysteriskt och naturligtvis förstår jag hur känsligt det är.

Jag har läst in mig lite på vad som skett genom åren och jag förstår båda sidor. Även du är väl skeptiker och upprörs över sådant du vet är bluff eller som lätt skulle gå att bevisa om det inte var det? Vi är alla skeptiska mer eller mindre och den som levt med en narcissist hade nog inte uppskattat hur man slänger sig med ordet.

Jag hade kanske bara fel föreställning eller har misstolkat spiritualismen och vad den och tron på jesus står för. Endast jag kan lastas för min i så fall felaktiga tolkning.

Jag tycker att det här var illa helt enkelt utan att ställa mig på någons sida. Ni kanske skulle må bättre om ni tog ett steg bakåt och kanske inte försöker ge igen med "samma mynt". Kasta sten i glashus är aldrig smickrande.

Ge inte upp det du står för eller din tro men trivs man inte i rampljuset kanske man inte ska vara där. Det låter som att skeptikerna förpestar ditt liv något alldeles och så ska du ju inte behöva känna det och inte någon annan heller såklart.

Kram på dig och ta väl hand om dig. Jag gör nog bäst i att inte lägga mig i de här diskussionerna alls...

Anmäl
2014-04-23 15:19 #55 av: Jane-Lyzell

54, Jodå jag har diskuterat med skeptiker i flera år- men det slutar endast med påhopp och kränkningar av det jag svarar. Även om jag är en offentlig person (iera ögon) så är jag en vanlig människa med- som inte gillar bli kränkt.

De har jagat mig sen 2001 tror jag det var det började - jag kallar det häxjakt.

spelar liksom ingen roll hur många förklaringar man ger dem - man är bedragare i deras ögon en då- Jag vet jag inte är det - men de gör allt för att skada mig . min familj och vårt hem Ramsbergsgården.

Det är inte demokrati.

efter jag stängt forumet för skeptiker - då medlemmar inte vågar skriva för att bli påhoppade av dem- så har det nu eskalerat igen- och deras hatkampanjer är usla.

Varför inte låta oss vara ifred- resultatet blir att mediala kommer gå tillbaks till lyckta dörrar- då blir det ingen insyn als.

De tar bort glädjen att skriva på forum- vilket är beklagligt att 421skeptiker medlemmar ska bestämma över det.

Trodde ifokus arbetade emot Mobbing inte för Ledsen

Ibland får man helt enkelt nog!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 15:59 #56 av: Stjärnströssel

#55 Man får ju berömma dig för din uthållighet i alla fall.

Vad jag direkt kan säga är att man ser olika på vad som är en förklaring eller inte. Det lämnas trots allt ganska många frågetecken vilket tycks vara orsaken till att ena sidan känner sig otillfredsställd och den andra påhoppad och kränkt. Som troende är det ganska tufft att våga gå ut med att man vet och kan saker utan att det går att bevisa. Menar inte att det är fel men att man måste vara beredd på att alla inte tror en. Själv säger jag aldrig att jag vet utan just tror och det har alla accepterat hittills.

Vad är skillnaden om jag ställer samma frågor som en sk. skeptiker? Jag är ju faktiskt en i flera avseenden.
Skulle jag också klumpas ihop med dem och få en stämpel som mobbare? Jag skulle bli mycket upprörd i så fall. Ibland tar ni illa vid er av... ingenting.

I offentliga diskussioner blir det lätt så här och andliga är inte unika så sett. Att stänga dörrarna behöver inte vara att ge upp. Ingen kommer att vinna det här kriget ändå. Det är bara tragiskt.

De flesta ser det nog inte som mobbning heller om man följer vad som utlöser vissa reaktioner. Jag har sett iFokus agera när det behövs. Har du pratat med dom verkligen? Du kanske skulle fråga dem varför de inte agerar? Kanske finns forum där ni skulle känna er mer trygga än här?

Som sagt. Jag vill inte bråka och jag blir ledsen när andra blir ledsna. Vi borde veta bättre och behandla varandra med respekt.

Anmäl
2014-04-23 16:05 #57 av: Jane-Lyzell

56 - du sa just nu - försvinnfrån offentligheten och det är ju presis det dom villLedsen

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 16:24 #58 av: Twinflamewolf

Jane jag tycker du gör det sturskt som kämpar för ditt med tanke på all den eviga motgång du möter från dessa skeptiker.

Vi brukar ju inte alltid hålla med varandra och har haft våra klor ute i en del diskussioner men det här är så vansinnigt lågt att gå in på skepticism gång efter annan och göra skitsnackar trådar om dig och din gård.Hur står du ut undrar jag Förskräcktdu gör det starkt och tack för en bra artikel om hur det verkligen förhåller sig med häxjakten på oss troende,dom lär ju aldrig se det själva utan vi är dom dumma,knäppiga,obildade medan dom skeptikerna höjer sig och sitt till skyarna.

Inte såg det ut så här när jag första gången kom med på i fokus 2008,inte fanns många andliga sajter heller på den tiden utan jag trillade in på dåvarande medialt och allt var både trevligt och lugnt,en helt annan atmosfär.

Strjärnströssel,du skriver mycket klokt och bra men varför ska man inte våga sig ut och säga jag vet,personligen vet jag och lever inte längre med en tro sen många år tillbaka utan ren övertygelse och den står jag upp för i alla lägen.Är man övertygad ska man våga stå för det sen har vi ju så klart dom som ännu enbart tror men inte blivit övertygade.

Sen är det så här också att i fokus ledning går inte in och lägger sig i sajtvärdarnas arbete genom att när man tar över en sajt skriver man kontrakt med i fokus vilket innebär att man blir sajtägare och får fulla ansvaret för sin sajt och där lägger dom sig inte i hur sajten drivs om det inte råder ett alldeles totalt kaos vilket jag kan tycka att här i den här frågan där skulle dom kunna sätta stopp men dom har sina regler dom också.

Beträffande skeptiker så lär dom aldrig ge upp,dom vill tysta så enkelt är det och det stod ju även i den tråden nåt om att vi kan ju hoppa in i dolda grupper om vi inte vill föra diskussion med dom,allvarligt vi ska inte behöva gömma oss alls tvärtom det man brinner för det har vi vår fullaste rätt att få leva ut Blomma

Nolltolerans är ju den enda utvägen det ser vi ju bevis för nu igen,jisses kan dom inte bara sköta sitt och lämna andra ifred,vem tror dom att dom är nån ordningsmakt med befogenheter eller Skrattar

Vi får väl se hur lång tid innan detta inlägg ligger på skepticism Skämtar

Jane hoppas du sparar och dumpar allt som skrivs där inne och gör en anmälan,nu sitter jag och blir förbannad känner jag men anmäla borde du verkligen göra för så här får det ju bara inte gå till och vi ska inte låta oss tystasArg


Anmäl
2014-04-23 16:27 #59 av: Jane-Lyzell

58 TackBlomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 16:29 #60 av: Stjärnströssel

#57 Jag tror faktiskt det är din egen (och säkert flera med digs) tolkning.
Att bedragare ska bort är nog alla med på men jag har aldrig någonsin stött på att de som är äkta inte ska få finnas. Om det skulle vara så att du tror fel och det inte alls är vad merparten vill, kan då förstå då att du förmodligen tolkar in mer än vad som egentligen skrivs?

Direkta personangrepp tar jag avstånd från, vill bara förtydliga det så jag inte framstår som en idiot. Men det gäller från alla håll.

Vet inte om jag kan få dig att förstå hur jag tänker. Du har mycket i bagaget som nog påverkar hur du tolkar mig.
Vill dig inget ont, tvärtom.
Önskar det andliga inte behövde accepteras och debatteras, att ingen blev lurad, att inga sekter förekom. Du talar varmt om spiritualusmens historia men som kryllar av bedragare. Alltså, det kommer aldrig bli någon vapenvila så länge man inte möts på mitten.

Vad jag i stora drag menar är att fördomar och missuppfattningar ligger till grund för så mycket skit och ett forum är en gynnsam miljö för sådant. Ge dom vad dom vill ha så blir det slut på tjatet. Att känna sig så utsatt så länge och inget förändras kan aldrig vara nyttigt för själen.

Anmäl
2014-04-23 17:05 #61 av: Jane-Lyzell

60. Bedragare har inget med spiritualismen att göra - de är bedragare punkt slut.

Jag anser mig äkta - men de kallar mig en det ena en det andra- så....

Jag har försökt tala med dem under många år - det går inte- det blir en neverending story. därav 0-toleans nu.

Om jag beskriver hur man talar med döda - så säger dom att det inte går - hur kan man då bevisa något för någon- de vill inte förstå hur det fungerar för de vill inte att mediumskap ska fungera.

fördommar absolut gentemot oss medium - håller med.

du tar avstånd emot personangrepp då borde du ta avstånd emot det dom gör emot mig och min familj.


Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 17:17 #62 av: Twinflamewolf

# 59 Vassego,så lite så Blomma

# 60 Förstår din tanke och resonemang där men tyvärr det spelar ingen som helst roll alla ska bort för i deras trånga fyrkantiga värld finns inte ett endaste seriöst medium.

Minns inte nu vilken sida det var men en skeptikersida skrev orden i sidans presentation att målet var att få bort alla troende från jordens yta för då skulle vi få en bättre värld,det säger allt tycker jag.Man medvetet vill få bort all form av andlighet,hets mot folkgrupper helt enkelt oavsett vi följer spiritualism,shamanism eller någon annan tro så ska vi bort och tystas ner.Tragiskt men sant Ledsen


Anmäl
2014-04-23 17:57 #63 av: Stjärnströssel

Att en har skrivit så suddar inte ut att hundra har skrivit att det inte alls är så men jo jag förstår er.... på ett vis men läser man bokstavligen vad somliga skriver utan att försöka tolka in något i orden så handlar det inte alls om att alla ska bort utan upp till bevis.
Dessutom trollas det från båda håll. Skitstövlar finns det många. Från båda sidor.
Alla falska rykten är helt vansinniga och inte alla ser igenom lögnerna. Jag har sett några upprepa sig här inne vilket gör mig beklämd.

Jag anser att det inte räcker att förklara med ord. Om allt som sägs är sant så går det bokstavligen täppa igen käftarna (ursäkta språket) på skeptikerna.
Vi måste ta hänsyn till att hur fast våra tro än är så kan vi bli lurade. Vi kan inte bortse från hur vi människor fungerar rent psykologiskt och då krävs det att man kan visa upp det man påstår om man någonsin ska bli trodd. Inte ens jag kan svära på att jag inte blivit lurad omedvetet vid ett flertal tillfällen.
Som bevis är min upplevelse och känsla ganska värdelös. Jag kan helt enkelt inte bli arg för att man resonerar så och mig spelar det ingen roll så länge jag mår bra. Andra måste inte alltid tro eller förstå mig och jag varken vill eller kan ha min tro som levebröd. Jag skulle aldrig offra mitt privatliv på det viset för det är något spektakulärt som väcker frågor som jag inte kan besvara. Min upplevelse är fortfarande inget bevis för någon annan.

Jag tar avstånd från allt illa andra gjort dig och din familj Jane. Jag tar också avstånd från vissa saker du har skrivet om andra.
Kålsupare är vi allihopa och lätta att provocera och trampa på tårna när det gäller något som ligger oss varmt om hjärtat.

Jag kanske som jag tidigare nämnt inte alls platsar på detta forum men jag dras till de ämnestrådar som verkar intressanta ändå.
Jag har även läst hos skeptikerna men inte kommenterat där. Kanske jag gör det en dag.

Önskar vi bara kunde vara vänner och enas om vad som går att bevisa och inte. Enas om att låta varandras privatperson vara och bestämma vart gränserna går. Tonen är så hård att man mår illa av att läsa. Hur svårt ska det vara? Skeptiker är inte onda och inte troende heller. Alla dessa konspiratoriska galna tankarna...
Ja jag är faktiskt stundvis lite chockad över all misstro mot samhället rent allmänt.

Med det lämnar jag denna tråd och tackar för trevligt bemötande trots att vi tänker lite olika.

Kärlek och stjärnströssel till er alla

Anmäl
2014-04-23 18:02 #64 av: Jane-Lyzell

63  tyvärr vet du inte vad du talar om- du har inte hela bilden klar hur det ärFunderar- så nog bra du inte skriver mer.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 18:31 #65 av: Stjärnströssel

#65 Skulle det vara med ett inte där eller menar du att jag ska skriva mer? Att jag undrar är för att den här sortens diskussioner inte alltid verkar vara så uppskattade och om ett litet "inte" trillat bort blir det ju lite tvärtom. Jag vill inte tränga mig på och skapa obehag.

Lämnar ämnet för stunden. Håller med om att jag inte har hela bilden kring din situation. Det är omöjligt för mig.
Vad jag vet mer allmänt får vi ta en annan gång.
Helt överens kommer vi aldrig bli och det vet jag eftersom jag vet mer om dig än du om mig. Jag har hunnit läsa mer än jag skrivit och mina tankar är inte nya. Hade inte alls planerat att kasta mig in utan blev bara nyfiken på vissa saker jag inte fördjupat mig i tidigare.

Anmäl
2014-04-23 19:29 #66 av: Maria_Blom

Spännande tycker jag. Har besökt olika medium men vet inte hur jag ska veta vad som är på riktigt. Hur vet man om det är bedragare eller inte? Hur gör ni?

Anmäl
2014-04-23 22:31 #67 av: Jane-Lyzell

66.om du tycker det är bevis för dig - det mediumen för fram så är det riktigt om inte så är det inte det.- ganska enkelt!Skämtar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 23:07 #68 av: Maria_Blom

#67

Tack, men att bedra är ju att luras. Hur i all världen ska jag kunna avgöra vad som är äkta när man har med en bedragare att göra?

Anmäl
2014-04-23 23:11 #69 av: Jane-Lyzell

68 . det vet du Maria _blom medlem sen 19,23

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-23 23:31 #70 av: Jane-Lyzell

Detta var ju intressant: angående näthat

http://www.tv3play.se/program/trolljagarna/376179?autostart=true

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-24 00:50 #71 av: Maria_Blom

#69

Jag förstår inte. Är det faktum att jag är ny medlem ett problem? Det finns ju som du själv tidigare påpekat bedragare och det vore skönt att veta hur man ska hitta rätt. Jag är rädd för att råka illa ut. Vill du inte svara kanske någon annan kan hjälpa mig?

Anmäl
2014-04-24 07:53 #72 av: Ians

#71

Detta med falska och äkta medium är en fråga som stöts och blöts. Man måste ha sin egen magkänsla för vad som är rätt och riktigt som riktmärke. Du vet innerst inne själv vad som är rätt eller inte, känner igen den som "kommer igenom" och vill tala med dig. Fast då är det viktigt att man inte babblar på själv och vägleder "mediet", det är där man som klient ofta fallerar, genom att berätta vad man vill veta utan att tänka på det.

Nu hinner jag inte skriva så mycket återkommer senare i ämnet!


Anmäl
2014-04-24 08:25 #73 av: spirit33

#68

Det kan vara väldigt svårt att avgöra om någon är äkta eller inte. Det finns en rad tekniker som gör att mottagaren tror att det är på riktigt. Varje seriöst medium borde känna till detta och också motverka att det används av andra och av sig själv.

Anmäl
2014-04-24 08:57 #74 av: Maria_Blom

#72 #73

Tack för svar.
Är den enda möjligheten att lita på sin magkänsla så blir det lite jobbigt. Det är, åtminstone för mig, mycket svårt att urskilja äkta kontakt från en bedragare. Jag har ju sett, både med egna ögon och via dokumentärer, hur lätt det är att lura sig själv. Speciellt när man som jag gärna vill ha kontakt och lita på äktheten. Det är ju denna svaghet bedragarna utnyttjar.

Det måste väl finnas andra metoder? Finns det någon test man kan göra eller annan licens man kan skaffa sig?

Anmäl
2014-04-24 09:21 #75 av: Älvan

Maria Blom
Dina frågor är OT. kanske kan du använda de trådar som behandlar detta ex på övernaturligt eller andlig skepticism?

Anmäl
2014-04-24 09:41 #76 av: [Lindyhop]1

#66 Du fick ett redigt och bra svar av Jane, varför håller du då på och knorvar till frågan vidare? Om du är så rädd att bli lurad låt bli att gå till ett medium. Om du har en tro och vågar lita på din magkänsla-prova!

Anmäl
2014-04-24 10:17 #77 av: Jane-Lyzell

74 skriv gärna en egen tråd om detta - men inte i denna - tack - välldigt off topic nu

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-24 11:24 #78 av: Maria_Blom

tråden raderad - skriv en ny tråd - håll dig till topic//Jane

Anmäl
2014-04-24 21:06 #79 av: Elpida

Det märkligaste tycker jag är när man inte accepterar ett svar utan fortsätter ett evigt stötande. Det är ju liksom aldrig så att man kan gå in på ett forum som skriver om Spiritualism och förvänta sig att man ska få ett "nä du har helt rätt, andevärlden är ett enda stort bluffmakeri..." Vi som är här är ju här för att vi upplevt och tror på andevärlden och Spiritualismen och var och en är salig i sin egen tro. Är det så jäkla svårt att vara salig i sin egen skeptisism att man måste fortsätta driva det i idioti!?

"Du har alltid två val"

Medarbetare på Spiritualism iFokus

Anmäl
2014-04-26 12:31 #81 av: Twinflamewolf

Häxjakten den fortsätter,se bara på två medlemmar på din nya sajt Jane.Tur den ska vara dold så ni lämnas ifred nånstans.Snacka om att igla sig fast,ful ful stil att inte lämna dig i fred Ledsen

Lycka till med sajten i alla fall Blomma


Anmäl
2014-04-26 13:58 #82 av: Jane-Lyzell

81, tack - Ja jag trodde det var emot etik o moral lägga fram sajter som ej är lanserade ännu- eller sajter som är dolda offentligt, ja ja

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-04-29 08:30 #83 av: Ians

Elpida du är klok som en bok Hjärta


Anmäl
2014-04-29 10:31 #84 av: Jane-Lyzell

http://newsvoice.se/2014/04/29/effektiv-metod-mot-nathatare-stam-dem-och-begar-skadestand/

Inte så dumtSkämtar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-05 09:23 #85 av: Jane-Lyzell

Det är inte tillåtet att: Ifokus generella regler

  • Bryta mot svenska lagar och förordningar.
  • Kopiera upphovsrättsskyddat material.
  • Skriva inlägg i reklamsyfte eller marknadsföra produkter/tjänster utan sajtvärdens medgivande.
  • Skriva inlägg som röjer eller antyder annan användares verkliga identitet.
  • Ägna sig åt personangrepp.
  • Använda svordomar eller annat ovårdat språk.
  • Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär


Intressant- vem ansvarar för detta ? - så det följs då hetsjakten fortsätter på oss troende

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-05 11:38 #86 av: Jane-Lyzell

Ju mer sanning du har Andligt och medialt desto starkare blir du jagad av skeptiker- så fort man närmar sig bevis för andlig existens går de i taket och hets jagar ännu mer och då gärna som anonyma , fega krakarBomb 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-05 12:24 #88 av: [Rödluvan]1

#85 Nu vet jag inte vad som hände med mitt inlägg, det kanske inte skickades iväg. Men jag tycker du ska ta upp det på support, de kan säkert svara på vem som ska ta ansvar för detta.

Anmäl
2014-05-05 13:09 #89 av: Jane-Lyzell

88. Det ligger på varige sajtvärd att se till regler följs - vilket inte är fallet på skeptikersidan om man bara tar de tre sista punkterna så är ju det överträtt för länge sedan och är det dessutom svensk lag - ja då överträder många det över nätet på jakten på oss andliga.

  • Ägna sig åt personangrepp.
  • Använda svordomar eller annat ovårdat språk.
  • Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär


Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-05 13:34 #90 av: [Rödluvan]1

#89 Jag har inte sett något sådant där, har du några exempel? 

Men i slutändan är det nog ändå ägarna av ifokus som har det största ansvaret, inte de som startat grupper här. Om ägarna bestämmer sig för att stänga ner ifokus så gör de det, oavsett vad någon tycker.

Anmäl
2014-05-05 13:37 #91 av: Älvan

Tänkte gratulera spiritualism i fokus för en oerhört välbevakad och kommenterad tråd även på andra sajter ifokus. Stort intresse finns. Passar på att sända kärlek till alla som läser här.

Anmäl
2014-05-05 13:53 #92 av: Jane-Lyzell

90. exempel haglar över hela internet - tänker inte lägga in fler länkar här! sen om ifokus vill lägga ned - ja det kan vi inte göra så mycket åt i så fall

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-05 13:54 #93 av: Jane-Lyzell

91 Ha ha ha tackSkämtar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-05 13:55 #94 av: [Rödluvan]1

#92 Okej, jag vet dock inte vad du menar med det. Men du kanske ska ta upp det med de som äger ifokus?

Anmäl
2014-05-05 17:36 #95 av: Twinflamewolf

# 86 Tillåt mig instämma i dessa rader Cool

Ju mer sanning du har Andligt och medialt desto starkare blir du jagad av skeptiker- så fort man närmar sig bevis för andlig existens går de i taket och hets jagar ännu mer och då gärna som anonyma , fega krakarBomb 

Yes så är det sannerligen Blomma


Anmäl
2014-05-06 10:36 #96 av: [Lindyhop]1

Orkar inte skriva härinne så ofta, men nu måste jag. För det är så futtigt allting. Och jag kan bara inte förstå denna s.k häxjakt. Om det uppenbarar sig bevis för att andevärlden finns, att vi fortsätter där efter den fysiska kroppens död, att våra älskade och nära finns där och vi möts igen, VAD är det som är så hemskt med det? Att vi alla har förmågan att kommunicera och kan träna upp denna förmåga? Att Gud finns och att han inte är dömande? Tänk bara på hur många människor som skulle lindras i sin sorg och sin ångest? Kunde jag ge bevis för mina egna upplevelser skulle jag lugnt göra det. Jag tror också att sanningen kommer att uppdagas för alla snart, jag hoppas det för som det är nu måste man smyga med sitt även om man mitt i sin sorg är sprickfärdig av lycka och skulle vilja ropa ut från taken att det finns, vi kan kommunicera, jag kan se och uppleva i mitt inre. Och vi är ju många som känner likadant och har upplevelser, alla är inte lika fega som jag och döljer sitt, jag gör det för det känns meningslöst att försöka berätta något som inte vill tas emot. Men tråkigt är det, som jag sa så blir allt så futtigt och man blir bara less.Tyst

Anmäl
2014-05-06 11:00 #97 av: Jane-Lyzell

96 - så santGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-06 12:11 #98 av: Älvan

Lindyhop
Ibland är det ändå bra att göra sin stämma hörd. Kanske inte för att övertyga de som tror utan bara för att visa för de andra som tror att vi är många. :)

Anmäl
2014-05-06 14:42 #99 av: [Lindyhop]1

#98 Ja Älvan du har rätt. Det är iallafall fint att vi är så många.

Anmäl
2014-05-12 14:12 #100 av: chik

Inlägg #!2 . Där ber Jane-Lyzell att de som undrar kan gå till Skeptisk.

O när det görs så är inte det bra..


Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2014-05-12 14:54 #101 av: Jane-Lyzell

100- vem skriver du till ? och vad vill du få fram?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-13 07:03 #102 av: chik

#101.

#12 av Jane-Lyzell 

Påminner om nolltolerans - ber er skeptiker till det mediala gå över till er egen sajt och diskutera skeptiskt där! häxjakt är sådant ni håller på med just nu 10 och 11.

så vitt jag vet är ni inga anhängare av mediala sidor!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus. Medialt och Urkraft för dig! Min hemsida www.ramsbergsgarden.se "Jag Är" I love you

 _________________________________________

#40 av Jane-Lyzell 

Ger er alla ett litet exempel på den fortsatta häxjakten i modern tappning: 

http://skepticism.ifokus.se/discussions/5355144ace12c4623600169f-sjalvransakan-pa-spiritualism-ifokus?discussions-1 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus. Medialt och Urkraft för dig! Min hemsida www.ramsbergsgarden.se "Jag Är" I love you

 __________________________________

När man inte kan vara vid källan .ja då får man gå till Ån.

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2014-05-13 09:36 #103 av: Jane-Lyzell

Förstår fortfarande inte vad du vill säga och vad det har med ts- ämne att göra ?102

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-14 22:19 #104 av: Ipse Dixit

Men har vissa inte fått detta med häxjakt helt om bakfoten?

Häxjakt gjordes ju av troende, sådana som trodde på häxor. Dessa som blev jagade var inte häxor eller sade sig vara det.

Dvs precis helt omvänt hur det används och sägs göras här!

Anmäl
2014-05-14 22:42 #105 av: AnnikaIII

"Häxjakt" kan man använda om man relaterar till jakt på oliktänkande...men ord som "hetsjakt" och "klappjakt" kan i vissa fall vara mer passande. 
Men tror ändå att de flesta förstår vad tråden handlar om i vilket fall som helst. 
Stjärnor

Anmäl
2014-05-15 00:06 #106 av: Jane-Lyzell

104 - tyckte ku kux klan var lite magstaarkt så tog häxjakt - som liknelse.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-30 12:34 #109 av: Jane-Lyzell

http://www.youtube.com/watch?v=6eML2s9uq_k#t=14

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.