Spiritualism

Medium Gordon Higginson

2013-11-21 21:04 #0 av: Jane-Lyzell

"The Great Spirit knows what´s going on. The Great Spirit will bring in, at the riht time, those who will do the work and be able to help humanity."

Fortsättningen i Tidningen Lyztrans och Ramsbergsgården -  mediums serie! En av gårdens Vingar är döpt efter honom!

Troligt vis Englands mest kända medium igenom tiderna!

Hans gåvor inkluderade inte bara Clairvoyance. Trans utan även fysiskt mediumskap med fulla materialisationer!

 Gordons livshistoria börjar redan med hans mor Fanny som vid 14 års ålder, alltså flera år innan hon ens var gift, fick budskap om Gordons födelse och att barnet skulle bli ett medium och ha viktiga arbetsuppgifter att uträtta här på jorden. Så hans öde var redan bestämt långt innan han föddes.

Fanny, Gordons mor, blev sedemera också ett stort medium och det bl a på grund av en händelse som utspelade sig i Longton spiritualistiska kyrka då hennes faster/moster Mrs Taylor tog med henne för att se ett medium arbeta. Efter ett tag kom mediumet till Gordons mor och beskriver en kvinna in i minsta detalj. Ett av kännetecknen var ett födelsemärke i ansiktet, stort som en silver penny. Mediumet fortsatte och sa att den här damens namn är Fanny.

- "Hon säger till mig att du är namngiven efter henne."

Då svarade Gordons mor :

- "Du har alldeles rätt, du beskriver min mor, det är bara det att hon fortfarande lever, hon har inte gått över.

Vi lämnade henne hemma och hon var fullt levande innan vi kom hit!"

- "Nej, min kära vän, din mor har gått över till andra sidan under tiden du har suttit här," sa mediumet, och det var meningen att du skulle komma hit idag därför att det var nödvändigt att du mottog detta meddelande och bevis. Du kommer en dag att stå så här som jag gör och du kommer att ha en son som kommer att följa dig. Ditt namn kommer att förknippas med denna kyrka i över hundra år och under den tiden kommer kyrkan att vara framgångsrik."

Fanny kunde inte acceptera detta och nekade till att meddelandet var sant. Hon var frustrerad och grät hela vägen hem. Väl hemma fann hon att hennes mor hade passerat över till andevärlden.

Då förstod hon att det verkligen hade varit hennes mor som lämnat meddelandet samma eftermiddag i kyrkan. Denna märkliga händelse från andevärlden förändrade Fannys liv. Så hon gick tillbaka till kyrkan för att prata med mediumet Annie Brittain (ett av de mest berömda transmedium i landet) som hon sedemera gick i lära hos.

Fanny stannade som medium för Longton kyrkan i 70 år.

Andevärlden tränade Gordons mor till ett utomordentligt medium så att hon i sin tur skulle träna och föra över sin kunskap till Gordon. Hon var under hans liv hans bästa guide, mentor, lärare och kritiker.

Gordon hade väldigt starka band till sin mor, som också blev starkare tack vare den mediumistiska sidan. Han hade också en bra kontakt med sin far som ofta var ensam med honom och hans två bröder då Fanny på helgerna reste runt och höll seanser. Hans far gillade aldrig riktigt hans mediumskap fast han motsatte sig det aldrig.

 Hans första minne av andekommunikation var med hans mormor. Han beskrev henne för sin mor.

Cuckoo var en andevän som kom till Gordon tidigt i hans liv och som följde honom resten av hans liv. Hon blev under åren ganska berömd.

Gordon hade en lycklig uppväxt. Som minsting i familjen blev han ganska bortskämd. I skolan hade han många vänner och han gick även i den spiritualistiska söndagsskolan och hade många vänner där också. Det var bra för hans andliga utveckling att ha unga vänner som var intresserade av andevärlden. Vissa av dessa vänner behöll han hela livet. Alla runt om Gordon visste om hans mediala sida, vilket var en fördel (även hans lärare visste) för det var inte alla gånger det var lätt att vara ett medium och ett barn.

Mycket tid av hans barndom gick till att utveckla sig som medium. Men det var inget han själv tyckte var konstigt och han trivdes med det. Hans mor tränade honom väl hela hans uppväxt och förberedde honom på hans uppgifter som medium. Redan som 5-6 åring satt han med i två cirklar, en utvecklingscirkel och en transcirkel

 

De första tolv månaderna fick han inte tillåtelse att göra eller säga något utan bara observera. Senare fick han tala om sina upplevelser i utvecklingscirkeln. I utvecklingscirkeln utvecklade man psykometri och clairvoyance. Gordon hade ögonbindel så han inte såg något och ibland även öronbindel så han varken kunde se eller höra något. Dessa övningar utvecklade hans andliga känslighet och var viktiga i Gordons utveckling som medium.

Den andra cirkeln var hans mors hemcirkel där även hans syskon fanns med. Hans mor gick i trans och andevärlden pratade med dem. Gordon lärde sig otroligt mycket från sin tidiga kontakt med andevärlden, som gav dem så mycket kärlek och hjälp med sin utveckling. Första gången Gordon hade en clairvoyant storseans var då han fyllde 12 år och hans mor tyckte att han var redo att dela plattformen med henne. För Gordon var detta den bästa present han kunnat få. Han blev ett pojkmedium redan när han var 12 år och reste runt med sin mor.

Som sagt, hans mor utbildade honom väl.

  

Vid 18-års ålder upptäckte han också att han var ett transmedium, då han skulle ge en clairvoyant demonstration på en spiritualistisk söndagsgudstjänst och talaren som skulle hålla inspirerat tal kom inte så man frågade då Gordon om han ville hålla det. Men Gordon vägrade då han ej var en talare så någon annan skulle hålla det inspirerade talet.

Gudstjänsten började och under psalmerna blev Gordon väldigt trött så han tänkte att han kunde sluta ögonen ett litet ögonblick. Människorna som var där skulle inte tycka det var konstigt för de var vana vid att medium slöt sina ögon ibland i böner eller i förberedelser för demonstrationen. Han trodde ingen skulle märka honom och han var delvis gömd bakom predikstolen. Han slöt sina ögon och kände sig otroligt sömnig. Sen minns han inget förrän ordföranden stod vid hans sida och erbjöd honom ett glas vatten. Han trodde han hade svimmat och bad om ursäkt och frågade lite trevande om han skulle hålla demonstrationen nu.

- "Ja naturligtvis, sa ordföranden, men efter att vi har sjungit en psalm först".

Gordon frågade om det inspirerade talet var bra. - "Men det var ju du som gav det, sa ordföranden frågande".

- "Ja visst", sa Gordon, jag gör inte inspirerat tal så det kan inte ha varit jag".

Då förklarade hon för Gordon att han hade givit ett utmärkt trans inspirationstal.

Efter talet hade han gått ner från predikstolen ner till publiken. Andekontrollen hade givit de närvarande ett meddelande att ge till Gordon när han kom ur transen. Meddelandet var till hans mor vilket löd att hon skulle leta rätt på ett brev i vilket de skulle finna namnet på Andekontrollen, "light", och att det också var Gordons andliga namn. Gordon hade aldrig hört talas om att detta brev fanns och han var lite nervös för att tala om för sin mor att han hade gått i trans. (Hon ville inte att Gordon skulle gå i trans så tidigt i livet.) Men han talade om vad som hade hänt för sin mor. Han förväntade sig en utskällning men istället gick hon till sitt rum och kom tillbaka med ett förseglat kuvert. Inuti var ett papper skrivet av mediumet Annie Brittain vid tiden för hans namnceremoni (dop) och självklart så var namnet på pappret "light". Vid tiden för Gordons namnceremoni hade Mrs Brittain vägrat att ge Gordons andliga namn till någon, så hon skrev ner det och sa: - "En dag kommer detta barn att ge dig detta namn själv".

Gordon hade alltså 18 år senare fått bevis i transtalet om andenamnet "light" och den andekontrollen var sen dess med Gordon. Han fick också bevis för att det var en del av hans liv som han var född till att uppfylla. Till denna historia hör också att mediumet som skulle hållt det inspirerade talet kom till kyrkan precis när gudstjänsten var slut. Hans namn var Mr. Brock och han var en strålande demonstratör som man kunde lita på och han hade åkt till denna kyrka många gånger förut utan problem. Men denna kväll hade han klivit på fel buss och hamnat flera mil fel så det hade tagit honom väldigt lång tid att nå kyrkan. Var situationen arrangerad av andevärlden? Man kan ju undra om de låg bakom så att Gordon skulle få upplevelsen där han blev presenterad till den guide som skulle arbeta med honom i framtiden. Efter denna händelse spenderade Gordon ännu mera tid på att utveckla sin spiritualistiska sida i hans liv.

 

Vid 21 års ålder gick han med i armén. Kriget hade brutit ut. Som ett duktigt medium kunde han hjälpa många unga män som var oroliga. Det var många som han visste skulle stupa i kriget och dem pratade han med om att livet fortsätter i all evighet och att andevärlden existerar. Han berättade ju inte för dem om deras öde, men han kunde förbereda dem så att deras övergång till andevärlden inte blev en skrämmande upplevelse. Många av dessa kom senare tillbaka och tackade Gordon för hans hjälp.

 

Gordon trodde att han skulle komma att hata armén men det visade sig att det inte var så. Han älskade varje minut för han förstod sin uppgift som medium i och med det att han mötte så många människor som han kunde hjälpa. Han startade också cirklar så att dessa unga män skulle få reda på så mycket som möjligt om livet efter döden. Han hade många underbara upplevelser under kriget och han visste hela tiden att andevärlden beskyddade honom. Hans kompisar började också förstå detta, så de var gärna nära honom när fienden kom, så de också skulle vara beskyddade.

 

Han var i kriget i 6 ½ år så det tog ett tag för honom att komma tillbaka till det vanliga livet. Han ville ha förändring och han var förändrad också. Så han gick många utvecklande kurser och sedemera på yrkesinriktat college. Efter college ville han inte gå tillbaka till sitt vanliga arbete och stod lite villrådig i livet. Han bestämde sig för att få lite vägledning och hade privatsittningar med 4 olika medium. Men det hjälpte honom inte.  Så hans mor hade en trans sittning för honom där han fick otroliga bevis till sig om händelser som hans mor absolut ej kände till. Sen sa guiden att hans framtid låg i en speciell riktning. Guiden sa att han kommer att få tre brev och tillade att han ville att Gordon skulle lova att öppna det första brevet som kom och att acceptera dess innehåll.

 

Det visade sig att det var hans gamla firma som ville ha honom tillbaka. Det var inte precis det Gordon hade önskat men han litade på andevärlden att det var där han skulle vara. I samma veva blev han president i Longton Church. (Något som andevärlden också ville.) Gordon trodde det skulle bli för ett litet tag men förblev president där hela livet. Det var mycket han uträttade där, bl a så att församlingen kunde köpa sin kyrka. Han blev president för kyrka 1947 och ångrar inte en minut av det arbete han utförde både för andevärlden och för människor. Han tyckte det var ett oerhört lyft i livet att få vara en länk med andevärlden och arbeta med dem för att hjälpa någon människa med deras sorg eller problem.

Gordon började återigen sin utvecklingscirkel för att hålla sitt mediumskap igång. Här startade han också sin fysiska cirkel med goda resultat. Även om Gordon hade fullt upp med kyrkan och det administrativa arbetet så fortsatte han att ge privatsittningar och storseanser som började att få fler och fler åhörare.

Även fast han arbetade lokalt så träffade han många nya underbara människor som kom för att se honom arbeta.

 

1948 blev han inbjuden till jubileumsmöte på Civic Hall o Wolverhampton. Det var över 1000 människor där, så han var ganska nervös. Men det blev en stor succé. Efter detta framträdande började han hålla större offentliga clairvoyanta seanser. Gordon verkligen älskade att arbeta med s k plattformsseans.

Först 1950 började Gordon bli ett välkänt medium och det gav honom många möjligheter. Han reste bl a till Belgien för möten där. Här arbetade han för första gången med översättare och det gick utmärkt.

 

Gordon hade nu hunnit upp i 30 års ålder och växte som medium varje dag. Media och pressen följde honom. Allt från pressen var väl inte alltid bra men för det mesta smickrande. Han lät det inte stiga honom åt huvudet och han var fortfarande smickrad över att få arbeta med medium som Bertha Harris, Helen Hughes och Estelle Roberts, som då var stora namn inom spiritualismen.

Gordon började nu mer att intressera sig för the Spiritualists´ National Union, som nu äger Stanstead Hall som kom att betyda väldigt mycket för Gordon. Utan Stanstead skulle Gordon inte ha kunnat arbeta på nationell nivå. Arthur Findlay, som skänkte Stanstead Hall till föreningen, betydde mycket för Gordon, kanske mera efter hans död än före. Han hann i alla fall träffa Arthur Findlay och ge honom en sittning innan han gick över i andevärlden. Gordon har hela tiden arbetat för att Stanstead Hall och the Arthur Findlay College ska få vara kvar i föreningen.

 

Gordon satt i många år för att utveckla fysiska fenomen (han hade 25 sittare i cirkeln!). Runt 1964 började de att få materialisationer, men han gick inte ut med det offentligt och demonstrerade förrän 1970.

Gordons cirkel blev ganska så berömd och många medium kom på besök för att sitta med i seanserna. Två av hans guider blev kända för människor genom hans fysiska mediumskap. Det var Cucko och Paddy. Cucko, som jag redan nämnt tidigare, fanns med honom så långt han kan minnas. Paddy var den som ledde de fysiska seanserna och en annan guide kallad Choo Chow, som inte gav sig till känna förrän i början av hans transmediumskap och tycktes vara ansvarig för detta.

 

Han hade också en till guide som kom till honom en gång om året vid jul då Gordon hade sitt återkommande juldagstal  (trans) och det är light.

När Gordon blev vice president för "the Uninon" var han tvungen att ge upp den fysiska cirkeln. Det var alldeles för mycket arbete att göra och cirkeln blev för mycket. Men han satt någon gång i alla fall.

Gordon var själv mycket nyfiken på materialisationer så han satt gärna med andra fysiska medium så som Helen Duncan, Bill Olsen, Trevor Davis, Alec Harris och Jack Webber.

Med Helen Duncan satt han många gånger och i en av seanserna materialiserades en liten fågel och också något som såg ut som en liten fe´. Man tror inte att féer existerar men då man ser dem med sina egna ögon så måste man ändra sina tankegångar.

 

En annan otrolig händelse som Gordon upplevt var då hans gode vän Gladys Mallabum skulle döpa sitt barn in i det spiritualistiska samhället. Den här namnceremonin utfördes av andeguiden till Hunter Selkirk. Ande Guiden materialiserades under ceremonin och faktiskt höll i barnet och genomförde namnceremonin. Otroligt, eller hur?!

Gordon Higginsons största kärlek får man säga att han hade till Stanstead Hall. I Stanstead Hall såg han alla drömmar från alla pionjärer som ville få spiritualismen att blomma och han arbetade alla år med att förverkliga dessa drömmar, bl a Arthur Findlays dröm om att Stanstead skulle bli en skola för medium. Gordon kämpade många gånger för att Stanstead skulle kunna finnas kvar. Det var tufft många gånger, den ekonomiska biten var en tung börda.

 

Gordons arbetsområde sträckte sig över många platser, kyrkor, center mm. Både stora och små i hela landet. Han sa aldrig nej till ett möte bara för att det var få människor där utan han var alltid medveten om att han först och främst arbetade för andevärlden. Om han kunde förändra meningen med livet för just en person på ett möte, så hade han fullföljt sin uppgift som han var både utvald och tränad för. Han är också det medium som har arbetat mest med de allra största och bästa medium.

Gordon arbetade också ibland som ett healingmedium, något som inte så många visste om, så det var han inte känd för. Men han hade goda resultat när han gav människor healing. Till sin hjälp med healingen hade han en Andlig Hjälpare som kallades Dr. John och som var specialist på healing och expert på diagnostisera.

 

Gordon arbetade hårt hela sitt liv. Han pressade in 24- timmars arbete på 12 timmar. Ibland sov han nästan inte. Men 1990 fick han en stroke och blev tvungen att skära ner på sitt arbete. Han fortsatte att arbeta ända fram till 1993, då han den 18 januari gick över i andevärlden. Han gick plötsligt över i sitt hem i Longton.

Jag slutar denna berättelse med Silver Birch svar till Gordon Higginson då han besökte the Silver Birch circle. Hans frågade om spiritualismens framtid och Siver Birch berättade för honom:

"The Great Spirit knows what´s going on. The Great Spirit will bring in, at the riht time, those who will do the work and be able to help humanity."

Skrivet av Jane Lyzell

Copywrigt - RSS- Jane Lyzell


Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-21 21:38 #1 av: Fredrik1

Intressant läsning!
Gordons egen självbiografi On the side of angels kan jag rekommendera varmt.
Ur samma generation har vi ju med Harry Edwards, spiriualistisk healer som även sägs varit ett mycket bra mentalt medium.

 "Be kind whenever possible. It is always possible"   H.H Dalai Lama

Anmäl
2013-11-21 21:46 #2 av: Jane-Lyzell

1 Tack - Ja absolut Glad

Harry Edwards kan du läsa om här inne med :-)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-22 09:16 #3 av: Elpida

Vilken intressant artikel Jane - väldigt upplysande! Tack!Pussar

"Du har alltid två val"

Medarbetare på Spiritualism iFokus

Anmäl
2013-11-22 10:44 #4 av: Jane-Lyzell

3 Kul du gillar den Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-22 13:21 #5 av: annetteandersson

Tack Jane! Jätteintressant läsning! Det är helt fantastiskt att få läsa och få kunskap om de medium och healers som fanns tidigare. Och hur de vigde hela sitt liv åt det arbetet. Man får ett helt annat perspektiv på mediumskap och healinge. Jag trodde att jag hade läst mycket inom det här området, men nu inser jag( med med ett glatt hjärta och stor nyfikenhet) att det finns många intressanta böcker att läsa, lite tråkigt dock är att många är svåra att få tag i. Har sökt med lyckta och ljus efter t ex Harry Edwards bok, A guide to the understanding and practice of Spiritual Healing och Frank Newmans bok, The universe of Silver Birch, men tyvärr helt utan framgång. Men skam den som ger sig, rätt va de är så snubblar man över dom. Vi ses på healingkursen nästa helg! kram Annette,


Anmäl
2013-11-23 00:00 #6 av: Jane-Lyzell

5 Tack Anette - ja vist är det viktigt med historriken :-)

Här kan du köpa Harry Edwards böcker ;

http://www.harryedwardshealingsanctuary.org.uk/shop/index.php?act=viewCat&catId=2

Och Här har du silver Birch böckerna ;

http://www.silverbirchpublishing.co.uk/books.asp?pageid=3&pagename=Books

Lycka till! ses snart Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl