Spiritualism

Vad är JAG och Vad är DU - personlig utveckling.

2013-10-23 00:16 #0 av: Kyllan56

Medium besitter makt genom sitt tolkningsföreträde av andevärldens budskap. Den makten kan lätt missbrukas om mediet inte har en klart avgränsad bild av vem hon själv är i relation till sina klienter.

Foto Jane Lyzell

Idag finns det många medium som arbetar utifrån en uppsjö av olika tekniker, där de flesta säger sig ha kontakt med andra sidan och genom den förmedla budskap från avlidna till sina klienter. Därför är det extra viktigt att klienter efterfrågar vilken typ av medium de beställer tid hos, vad de kan förvänta sig av konsultationen och om mediets egen "yrkesmässiga" historia/personliga utveckling. Redan att ställa relevanta frågor kan ge svar på mediets personliga utvecklingsnivå, genom svaren du får. Alla seriösa medium förstår att klienten har ett behov av att veta vad hon kan förvänta sig. Det ligger också i mediets intresse att klienten inte har orealistiska förväntningar på konsultationen. 

När man verkar som medium påverkar man andra människors känslor, tankar, deras inre- och yttre föreställningsvärld o s v. Man har därigenom ett extra stort ansvar för hur man agerar, vad man säger och hur man säger det. Medium träffar ofta sköra lättpåverkade människor, som är i kris p g a jobbiga livsbetingelser. Vad de gör, säger och vilket budskap de förmedlar är ofta av yttersta vikt för klienten som konsulterar dem, varför deras egen personliga utvecklingsnivå är av högsta vikt. 

Man kan kan aldrig hjälpa en annan människa på ett konstruktivt sätt om man inte först "hjälpt" sig själv. Att "hjälpa" sig själv genom att hjälpa andra kan få oönskade konsekvenser, vilket leder  till att den hjälpsökande går i från sin avslutade konsultation och mår sämre än när hon kom.  

Försvarsmekanismer är delvis till för att skydda/behålla bilden av det egna Jaget. Två ofta förekommande sådana är projektion och projektiv identifiering. Om ett mediums bild av sig själv är orealistiskt, så måste allt som hotar denna bild försvaras. Att omedvetet "se"/överföra egna "förbjudna" egenskaper, behov och känslor till sin klient är en projektion. Nästa steg är att klienten internaliserar projektionen som om den vore hennes egen, då har en projektiv identifikation skett.  Naturligtvis sker också motsatsen att mediet internaliserar klientens omedvetna material, som hon överför. Om mediet saknar beredskap för sådana processer kan det få lika oönskade effekter för både henne själv och klienten. 

Ett exempel på projektiv identifikation är om ett medium lever i ett destruktivt förhållande, med en omedveten önskan/rädsla att lämna sin man - i en konsultation - vilket tyvärr inte är så sällsynt - överför hon den önskan till sin klient, genom att säga att klientens man är inte bra för henne och hon gör bäst i att lämna honom. I realiteten har klienten inte något dåligt förhållande till sin make. Men genom mediets auktoritet och "kontakt" med avlidna anhöriga har hon lyckats skapa ett tvivel hos klienten, som internaliserar behandlarens rädsla som sin egen. Klienten går där ifrån med en ångest som egentligen hör hemma hos mediet, som då själv får en tillfällig ångestlindring. 

I alla mellanmänskliga möten sker projektioner och projektiv identifikation. Personlig utveckling minskar risken att bli hjälplösa offer för andra människors försvarsmekanismer.  Det hjälper människor att se på sig själva med mer realistiska ögon, den ökar människans självkännedom, den stärker den egna identiteten och självkänslan.  Då kan man använda sina gåvor och talanger på ett mer konstruktivt sätt.


Skriven av Kyllan56”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2013-10-23 00:40 #1 av: Jane-Lyzell

Jätte bra artickel Skrattar
Instämmer i varge stavelse - så viktigt!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-10-23 00:43 #2 av: Kyllan56

Tack Jane! Och ett stort tack för det fina fotografiet! Blomma

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2013-10-23 00:46 #3 av: Jane-Lyzell

2 Ja vist passade den :-)- pst ser du den lilla flugan ?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-10-23 01:19 #4 av: Kyllan56

Nej den såg jag inte. Är det flugan som blivit fångad av blomman. Ätande blomma? Funderar

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2013-10-23 09:05 #5 av: [Zeffe]

#1 Mycket bra artikel som är väldigt tänkvärd ur ett rent allmänmänskligt perspektiv i våra relationer till våra medmänniskor.

Kunskapen om projektion är bra för oss alla som vill utvecklas på ett personligt plan. Med den kunskapen kan man få många Aha-upplevelser hur man själv reagerar i olika situationer. 

Anmäl
2013-10-23 20:43 #6 av: Hellas

Jättebra artikel, tack Kyllan

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2013-10-23 21:47 #7 av: Kyllan56

Tack Zeffe och Hellas! Min första artikel, så jag blev glad att ni gillar den. 

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl
2013-10-24 09:55 #8 av: Fdtr

Både bra och tankvärd artikel. Även medium är ju "bara" människor, med vardagliga problem och bekymmer.

Jag skulle nästan vilja ha en större diskussion om det fjärde och femte stycket men känner att jag just nu inte riktigt kan formulera mig. Får försöka sätta ord på tankarna senare.

Anmäl
2013-10-25 10:04 #9 av: TezzD

Jättebra artikel!Blomma

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl
2013-10-30 11:13 #10 av: Jane-Lyzell

8 Starta gärna det - intresant Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-04 15:34 #11 av: Jane-Lyzell

Putt

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-01-11 10:13 #12 av: [Lindyhop]1

Ja det var en bra artikel, tackar så här lite i efterhand. Jag har själv råkat ut för ett medium som visserligen hade rätt om mycket men också gav mig fruktansvärd ångest och försökte styra och ställa om min tillvaro. Jag var krossad och skör och i obalans. Nu använder jag min egen mediala sida och behöver ingen annan men jag mår illa av tanken på att andra kan råka ut för samma sak.

Anmäl
2014-01-11 11:30 #13 av: Kyllan56

# 12 Vad fint att du idag har möjligheten att lita till dig själv. Det är mycket tragiskt att du blev bemött på ett sätt som ökade din sårbarhet. Tyvärr tror jag inte det är så ovanligt. Ett medium bör precis som en leg terapeut/psykolog ha lika hög etik och klientens bästa för ögonen. Mötet ska vara konstruktivt för klienten, som ska gå där ifrån med en bra känsla i kroppen. Hen ska inte behöva känna sig invaderad av mediet starka Ego, för då är något allvarligt fel. Många sköra människor hamnar tyvärr i oseriösa mediums klor. 

”När Hjärtat och Sinnet är i balans… Då är allt möjligt”

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.