Mediumskap

Medium är inte som alla andra:-)

2013-05-20 12:03 #0 av: Jane-Lyzell

Även talesättet " Som medier föds man, inte görs till" har blivit lite av en klyscha, det är nu en etablerad Fakta!. Som jag nämnde i en av mina tidigare artiklar, började den vetenskapliga forskningen i Ryssland 1903, då en betydande neurolog blev så fascinerad av de ovanliga mentala förmågor som en tio-årig rysk föräldralös hade ,och som han äventyrade hans egen yrkesmässiga integritet genom att ägna sju år att studera den unge pojken, och andra som fördes till honom under forskningsprojektet.

Hittade denna intresanta artickel av Billy Roberts- håll till godoSkrattar

För de flesta av dessa sju år förlöjligades Professor Ivan Tutinsky av sina kamrater, men hans resultat fascinerade ändå människor. Tutinsky slutsatser sammanföll med dem som belägen i Theosophist CW Leadbeater i slutet av 19th century, nämligen att tallkottkörteln - en kon - formad struktur djupt inne i hjärnan - var större i ett barn än hos en vuxen, och marginellt mer utvecklas i en kvinna än i en manlig. Detta blev Tutinsky slutsatts, var anledningen till att barn har en större benägenhet till extraordinära mentala förmågor, och anledningen till varför kvinnor är ofta mer känsliga än män.


Tutinsky ansträngde sig att undvika att använda ordet "psykiska"(psychic), men han gjorde dock gällande att det fanns en möjlighet att den neurologiska kretsarna hos barn var bättre kunna övervaka molekylära förändringar i den omgivande atmosfären, och att det fanns en ännu större möjlighet att de kunde på något sätt ta emot information från super-sinnliga sidan av universum.


Leadbeatter och Tutinsky uppgav vidare att generellt sett tallkottkörteln krymper när ett barn fyller tolv, men för en minoritet så är det inte fallet, och tallkottkörteln fortsätter vara förstorad, vilket ger extraordinär upplevelser att fortsätta upp i vuxen ålder.


Obduktioner på döda medier.


Under senare år genomförde amerikanska neuroforskare obduktioner på hjärnan hos avlidna medier. Inte bara var de att de kan styrka påståenden Leadbeatter och Tutinsky hade utan de fann också att tallkottkörtelns körtlar på de döda medierna var omgiven av memorandum kristallina avlagringar som de trodde, bidrog till körtelns mottaglighet och överföring av INFRASONIC ultraljud vågor. Det beslutades att tallkottkörteln, som utsöndrar hormonet melatonin, var en neurologisk radar enhet och kunde "tona in” på osynliga källor och fungerade på ungefär samma sätt som en parabolantenn som tar emot och förmedla bildsignaler till våra tv-apparater.


Det förefaller som om, såvida det inte var sjukt, kan storleken på tallkottkörteln inte på något sätt påverkas. Om, som tidigare föreslagits av Tutinsky och Leadbeater, är tallkottkörteln som ansvarar för arbetet med mediumskap, då inte denna medial potential är närvarande i en individ, kommer sittande i en "utveckling" cirkeln , att det inte ger mer utveckling en, lite utöver önsketänkande.


Även om alla kan utveckla psykiska (psychic)förmågor till viss del, så är mediumistiska kunskaper närvarande endast hos ett fåtal. Detta tyder på att mycket av mediumskap vi ser visat idag, oavsett hur imponerande, är inte mer än en psykisk (psychic) förmåga, i bästa fall..


Shamaner bland stamfolk har varit kända att inta hallucinogena ämnen så att de kan kommunicera med sina förfäder. Ämnen som meskalin och den så kallade "heliga svamp" (Amanita muscaria) har en kraftfull effekt på det endokrina systemet, särskilt tallkottkörteln och hypofysen, de två körtlar som transcendentala upplevelser förekommer.


Chakras


Chakran har talat om i tusentals år av östra mästare som är ”andliga center ”som ligger tvärs över den subtila anatomi, viktiga i utvecklingen av andlig medvetenhet. Men vetenskapen kan nu ha visat på en länk mellan chakran och det endokrina systemet. Med hjälp av sofistikerade skanning apparat har det nu bekräftats att chakran är inte längre bara centra för andlighet, Dom är kraftfulla virvlar/strömmar kopplade till de endokrina körtlarna och nerv systemet genom ett omfattande system av kanaler som kallas ”nadis.”


Det är längs dessa ”nadis” som energi (prana) flödar, från chakran till organ i den fysiska kroppen. Även tallkottkörteln är associerat till pannans chakra - känd som Ajna (traditionellt tredje ögat), hypofysen är ansluten till kronchakrat, ”Sahasrara,” och anses vara den viktigaste av de endokrina körtlarna. Det beskrivs som körtel som "ger stämning/flöde till alla andra körtlar", som verkar vara helt beroende av den.


Faktum är att hypofysen uppmuntra och styr inre rörlighet och effektivitet i hela endokrina systemet och främjar och styr tillväxten av kroppen, dess körtlar, organ och sexuell utveckling. Den övervakar och upprätthåller effektiv prestanda hos de olika strukturerna och hjälper att förebygga överdriven ansamling av fett. Det är lätt att förstå då hur tallkottkörteln och hypofysen spelar en mycket viktig del i utvecklingen av fakulteterna, vilket uppmuntrar förhöjda tillstånd av sensorisk perception.


En annat mycket viktigt chakra där processen av mediumskap är berörda kallas ”Vishudda”, och är associerad med auditiva fakulteter och sköldkörteln. De medel som har en benägenhet för att höra okroppsliga röster fungerar främst i detta, halsen chakra. Av någon okänd anledning en stor andel av clairaudient medier lider sköldkörtelproblem eller diabetes senare i livet. Detta kan mycket väl vara resultatet av en bristande disciplin och dålig kost ,kombinerat. Det tillsammans blir flödet av energi genom ”nadis” som kan på det sättet hämmas.


Oavsett orsaken, vad är uppenbar är de förändringar som sker under odling och utveckling av alla latenta mediala förmågor. Förutom förändringar i Cakra själva systemet, tror man att i det inledande skedet av mediala utveckling betydande förändringar sker i intrikata neurologiska kretsar, vilket kan orsaka en del folk depression och överkänslighet. Det gamla talesättet att "allt arbete och ingen lek gör Jack en tråkig/utsliten pojke" måste vara sant även där användningen av mediala färdigheter ifrågasätts, endast i dessa fall av allt arbete inte bara göra mediet en tråkig/utsliten pojke, men också främjar dålig hälsa så småningom inträffar.


Medier sällan helt friska


Du kanske inte håller med, men jag har aldrig känt en helt frisk medium. Majoriteten av arbetande medier jag har känt lider eller har lidit av någon form av stressrelaterade sjukdomar eller andra hälsotillstånd. Under mina observationer av medier under de senaste 30 eller så åren har jag också kommit över en antal av medier som har begått självmord, utan att någon föregående tecken på att de skulle göra det.


Kanske är det alldeles för lätt för någon att delta i en kyrka, gå med i en utveckling cirkel och så småningom gå på plattformen som arbetsmedium, Det tas för liten eller ingen hänsyn tas till den personens psykologiska historia. Kanske utbildningen bör vara mer strikt och bör omfatta en bedömning av personens karaktär och psykiska tillstånd?


En obalanserad energisystem påverkan på de individuelles chakran kan skapa alla typer av känslomässiga och psykologiska problem. Kanske dagens utbildningar/träningar av medium inom spiritualismen är helt fel. Kanske lärarna själva bör bedömas för att se om de behöver genomgå Vidareutbildning innan.


 Philip Gardiner, C.W Leadbetter

Av Billy Roberts www.billyroberts.co.uk

Översatt av Jane Lyzell (C)


Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-20 12:06 #1 av: [Blodpudding]

Kan du inte skicka en länk på engelska? Om jag vill läsa den så känner jag att det vore enklare.

Anmäl
2013-05-20 12:07 #2 av: Jane-Lyzell

1 Nej tyvärr!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-20 12:08 #3 av: [Blodpudding]

#2 Finns den inte utlagd på engelska? Okej, det var tråkigt, då kan jag inte läsa den.

Anmäl
2013-05-20 12:10 #4 av: Jane-Lyzell

3 detta är ett svenskt forum därav översättningen!-tycker du skriver bra svenska så det borde gå bra läsa artickeln!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-20 12:16 #5 av: [Blodpudding]

#4 Det hade varit enklare att läsa den på engelska. Jag har försökt läsa den artikeln du lagt ut, men det är väldigt svårförståeligt. 

Men om den artikeln inte finns på engelska så får jag strunta i det.

Anmäl
2013-05-20 15:53 #6 av: Jane-Lyzell

 Cool

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-20 19:39 #7 av: Jane-Lyzell

Jag blev tvungen göra en ny artickel då den gamla blev off topic och blev till en slask - synd men nu så vill jag denna tråden håller sig till topic och inget annat - tack Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-20 20:55 #8 av: Hellas

Det tackar vi för :)

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2013-05-21 11:59 #9 av: Ians

Fastnar just för de sista avslutande raderna...... "Kanske lärarna själva bör bedömas för att se om de behöver genomgå Vidareutbildning innan."

Det kanske är där man skall börja, att bedöma om någon faktiskt är redo för att själva lära ut.

Några går en snabbkurs över en helg o sätter sedan igång och lär ut detta med frejdigt sinne. Så kan det bli så fel, så fel. Man måste förstå att det krävs mycket träning för att man skall kunna bli ett bra medium, inget man lär sig över en helg.

Inte heller är egentligen deras jobb ett bra mått, man kan vara jätte duktig att länka etc men inte vara en bra lärare.

Idag finns det inget som ger eleverna indikation på hur långt deras lärare egentligen nått, några flashiga diplom , som egentligen bara vittnar om att vederbörande har betalt och genomgått en kurs. Men inget om Hur vederbörande har tagit till sig kursen. Eller om vederbörande kan lära ut på rätt sätt, det krävs ju dels erfarenhet och sedan en grund moral och etik som måste sitta ordentligt, för att man skall kunna vara en bra lärare. sedan tillkommer förmågan att kunna förmedla denna kunskap, på ett sätt som sätter sig hos eleverna.

Så det finns mycket som skall klaffa om man skall vara rustade för att själv lära ut.

Hur det skulle gå till är väll en annan diskussion.

Anmäl
2013-05-21 12:15 #10 av: Jane-Lyzell

9 en jätte bra reflexion som förtjänar plats i tråden tycker jag :-)

Ja tyvärr finns det inga regler i andligheten - alla gör lite som de tycker och anser själva. - Man kan gämföra det med alla som går ut en utbildning på högskolan - skulle själva gå ut och starta högskolor och lära ut det dom är utbildade i - hmm hur skulle det se ut......

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-22 21:26 #11 av: Gaiatri

Intressant artikel!

Tack för att du översatt och lagt in den här. 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2013-09-24 14:38 #12 av: Jane-Lyzell

VarsegooSkämtar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-09-24 19:29 #13 av: desti

Väldigt bra artikel, tack!

Anmäl
2013-09-25 00:53 #14 av: Jane-Lyzell

13. Kul du gillar den Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-09-25 13:10 #15 av: bimjo@hotmail.se


Tack för bra läsning Glad

Anmäl
2013-09-25 19:25 #16 av: kurtus

Intressant artikel :)
När jag läste om den där körteln kom jag att tänka på att det kanske finns en kroppslig förklaring till varför så många berättar hur förmågor och sådant "gått i arv"

Anmäl
2013-09-25 22:44 #17 av: Jane-Lyzell

16 Det tror jag med Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-09-25 22:44 #18 av: Jane-Lyzell

15 tack tack tackGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-10-03 15:40 #19 av: Jane-Lyzell

Skrattar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2015-07-08 16:01 #20 av: Jane-Lyzell

Skrattar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2015-07-10 15:54 #21 av: Bybo

Tack, även för denna tråden. Vad jag har förstått.  kan ibland psykisk ohälsa bl a bero på Tallkottkörteln...ja, även hypofysen och sköldkörteln

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.