Andlighet

Auran – Livets mysterium!

2013-01-16 12:26 #0 av: Jane-Lyzell

Ingen vet egentligen hur den fungerar och varför- rent vetenskapligt, många har igenom alla tider försökt förstå Auran den livs energi som jag anser den vara – motorn för allt liv – själen/ anden, som är !.

 

Själva ordet kommer ifrån Grekiskans Auro och betyder luft / energi och svenska akademin säger utstrålning – vilket är en bra benämning på Auran. Forskarna som nu är inne på kvantfysiken är nog dem som idag närmast kan beskriva Vad en aura är.!

 

Nedan några beskrivningar från ;

 

Forskaren James Oscherman , cellbiolog, biofysiker och pionjär inom energi medicin. Säger ; Vår syn på kroppen måste förnyas och fördjupas. Kroppen är som ett levande body matrix- ett nätverk- där alla delar har direktkontakt med varandra. - Alla celler står i kontakt med varandra och pratar med varandra. Kroppen är holografiskt organiserat så att alla delar kan kommunicera samtidigt.

  • Livet är för snabbt för att kunna förklaras av långsamma kemiska reaktioner och nervimpulser.

 

Kärt barn har många namn; ( enl Sanna Hedin)

Livskraften- livsenergin benämns som Qi , prana, vital energi, illiaster, biofält, orgon, männskligt eller universellt energifält(UEF) Många traditionella läketraditioner är helt inriktade på att stärka denna livsenergi för helande, som med örter, akupunktur, kost, qigong, yoga . Healing......mfl.

 

Den västerländska läkekonsten har missat livsenergin- Och har skaffats sig en bild av hur människokroppen är uppbyggd och fungerar genom dissektion av döda kroppar, och där finns inget energiflöde! Det är att jämföras med att försöka förstå en dator, utan att elektriciteten är på.

 

Energi medicin bör vara framtidens helande och med den kommer också förståelsen för hela vår Aura och dess funktion. Energikroppen är således en del av Auran och energikroppen är skild från den biokemiska kroppen men står i relation till den. Genom att påverka energikroppen på olika sätt underlättas helandet av den fysiska kroppen. Energikroppen är osynlig och sträcker sig utanför den fysiska kroppens gräns. Den utgör vårt kraftfält och bildar ett skyddande lager(en energibarriär) som hjälper oss att hålla ovälkommen energi borta. Det är egentligen det första försvaret mot intrång utifrån, och om du har en stark, fungerande energikropp ökar förutsättningarna att du håller dig frisk och läker fortare.( enl Sanna Hedin)

 

 

Parapsykologerna har gjort forskning sk PSI – där det klart har kunnat mäta energispår- tankespår- Göte Andersson från Värmland fick iden att mäta upp sin aura efter en ide han fick från en tidnings artikel, med hjälp av sin far som var en skicklig slagruteman skred dom till verket – vilket blev upptakten till psi – spårets upptäckt- att man med pekare eller slagruta kunde mäta/söka energispår.Göte tog kontakt med Jens A. Tellefsen fysiker vid tekniska högskolan för att testa psi-spåret vetenskapligt- vilket resulterade i en gedigen undersökning .,

Nils- Olof Jacobson o Jens A. Tellefsen har skrivit en rapport som vunnit första pris i parapsykologisk tävling i England och publicerats i en av de ledande parapsykologiska tidskrifterna, den engelska Journal of the Society for Psychical Research.

 

Så vist går det att mäta auran- rent vetenskapligt :-)

 

Mina ord ; Jane Lyzell

 

Auran är personlig och innehåller essensen av dig och alla dina existenser – Det tvistas om hur många lager man har i sin aura och vartefter människan tolkar blir det fler o fler !? (new age)-Men min uppfattning är 5 lager i det vi kallar för ägget- den form som omger oss i själva Auran. Auran är en reflektion/spegelbild av hur du mår andligt , fysiskt , mentalt och emotionellt. Auran är tätast runt dig och blir svagare ju längre ifrån din fysiska kropp- den varierar i täthet och färg beroende på din andliga utveckling och sinnestillstånd ev sjukdomar osv.

 

Auran är också den fysiska människans skydd att just kunna vara här på jorden ett magnetfällt som hjälper oss vara jordade, stå med fötterna på jorden- utan det skulle vi sväva i luften- det hjälper oss vara här och nu.

Vi har i vår aura ett magnetiska fält som är sammankopplade med alltet, alltså alt som är ,Skaparen, Universum, människor, djur, växtlighet och moder jord.
Vi är alla sammankopplade i samma energi/magnetfält och det gör att vi påverkas av alla, det vill säga att som nu när moder jord inte mår så bra så yttrar sig det i att vi mänskor inte mår så bra heller. Vilket vi kan se i den ökande mängd tex utbrända mänskor eller människor som skadar sig själva på det ena eller andra sättet. Alla naturkatastrofer är en varning från moder jord som visar oss vägen till insikt. Så vi påverkas alltså av allt som sker men vi är också egna individer med ett eget auriskt energifält som är vårt att vårda, ju fler mänskor som förstår att då de vårdar sig själva vårdar de allt som är eftersom vi alla hänger ihop.

 

Vi påverkas alltså av andras energifält efter som vi alla är ett(och vi måste ta hand om och hjälpa med varandras karman/orsak och verkan eller som man sår får man skörda). Men påverkan är också beroende på hur vi mår. Så, ja vi har olika intensitet i auran, när vi är ledsna och sjuka eller sorg drar vår aura ihop sig till och med att du kan dra den inom dig själv. Då blir vi oftast deprimerade, olyckliga och får dåligt immunförsvar. Ilska ,hat ,avundsjuka/svartsjuka, girighet, begär och falskhet. Gör vår aura till en taggig myrslok som drar/ suger till sig negativa likasinnade energier. Energier som skickas långt ut i den negativa sfären. Vilket ofta ger sig i uttryck i ett inre illamående och rastlöshet och svaghetskänsla/apati , Psykotiska tillstånd , allvarliga sjukdomstillstånd och alla former av missbruk, vi kommer in i en negativ spiral – du drar helt enkelt till dig energier som är mindre gynnsamma för dig som mänska. Här kan du dra till sig mindre positiva ande kontakter som inspirerare. Här får man passa sig! I denna kategori lämpar det sig inte att hålla på med någon form av ande kontakt .

 

 

När man är glad och lycklig vidgas det auriska fältet och du drar till dig positiva likasinnade energier. Vilket gör att du mår bra ,är

frisk och lycklig och känner sig kraftfull och harmonisk. Här skapar du

allt ditt positiva i livet. Här har man lättast att ha kontakt med de högre energierna som guider och nära och kära som gått över på andra sidan, de som finns i ljuset. Här är de rätta energin för att ta kontakt med de andliga sfärerna. När man är nykär hamnar man i denna kategori ,

man är euforisk och svävar på måln, i alla fall den första fasen i förälskelsen 3-6 månader till 1 år. Under denna blandnings fas av de älskades auror känner man ett väldigt starkt band emellan och faktum är att man ofta får lika dominerande färger i sin aura. Vilket många gånger gör att man känner varandra nästan telepatiskt och emotionellt. Tyvärr kan man bli förblindad av kärlekens rus och man blundar för de mindre bra sidorna, hos den andre, vilket senare i en relation kan bli ett problem, det behöver naturligtvis inte bli det heller. Förälskelse är ju en positiv mening annars hade vi människor aldrig vågat mötas. Och vi känner oss oftast hela i en relation. Detta gäller för mycket andra faser i våra liv med i andra relationer och i mycket av det andliga som kan kännas som en förälskelse .Men vist är det gott vara euforisk.

 

 

Man kan inte tappa sin aura -så länge man finns på denna sidan livet- den kan tappa energi vart efter du blir äldre och till slut när du går över på andra sidan, lägger du ned din fysiska kropp och din fysiska aura kvar här på jorden som går vidare i kretsloppet. Och ditt andliga jag och andliga aura går över till andra sidan, ditt ljus din energi/själ och ande blir ditt nya Jag, ljusvarelse(som det står i bibeln, du ska kännas igen genom ditt ljus)första tiden är ingen skillnad och du lever i din eteriska astral kropp(andekropp) som är den auran som är närmast din sista inkarnation och ju mer du utvecklas på andra sidan strålar du i mer o mer ljus av din ande. Och då är du beredd klä av dig din eteriska kropp och fortsätta på färden till nästa nivå och en ny horisont.

 

Auran indelas i 3 huvudgrupper;

 

1. Den andliga aura som har en diameter på 4,5 till 5,5 meter.

2. Den mentala aura som har vanligtvis en diameter på upp till 2,5 meter, och

3. Den eteriska aura, som strålar från den fysiska kroppen till en längd av ca 2 decimeter.

 

Och 2 under grupper ;

 

4. Den Fysiska auran, som innehåller den sk blåkopian.

5. Den Känslomässiga auran, din intuition. Och kontakt med det gudomliga.

 

Se Bilden!

 

Eftersom auran överlappar, är det inte alltid möjligt att avgöra dem individuellt. vad klarseende oftast ser är den eteriska auran.

 

Detta uppfattas som ett slags genomskinlig område bestående av olika färger och mönster. Auran kan ändra i färg, storlek, struktur och intensitet i enlighet med den mentala och emotionella tillstånd av den berörda personen.

 

Starka känslor , och fysisk och mental sjukdom kommer att återspeglas i utseendet av aura.

 

I en analys som gjorts av the ”British Colour Council” de kom fram till att auran besitter över 4.700 individuellt registrerade nyanser.

 

Inte bara människor utan även växter, djur och stenar har auror

 

Det faktum att dessa områdena energi inte finns bara i fantasin hos ett fåtal personer har bevisats vetenskapligt av Kirlian fotografi, en speciell metod som gör auran synlig.- (se fotot)

 

Det Auriska Ägget” - Bild förklaring nedan;

 

Jag börjar i höger kant – längst ned och går uppåt , det första chakrat som jag väljer att ta med är det tredje av Jord shackrorna – det finns fler!

 

1: Jord chakrat – Koppar

 

2: Jord chakrat – Järn

 

3: Jord chackrat - Jord

 

De 7 Huvudchakrona(Höger sida av bilden).- alla chakror har en dominerande färg, även om alla chakror som ser ut som irisen i ett öga, har en blandning av alla färger i specktrat. Alla 7 huvudchakror har två öppningar en på framsidan av kroppen och en på baksidan, utom kron chakrat och bas chakrat.

 

1. Rot chakrat – har färgen rött – beläget straxt nedanför svanskotan- symboliseras med , dåtid, uppväxt och barndom, ilska, aggressioner, makt eller styrka och och passion. Även blodets färg och kärlekens färg.

 

3. Solar Plexus chakrat – är Gul – beläget mellan navel och bröstbenet- symboliseras med – Intuition, kreativitet, förändring, även intellektets färg , snille blixtar (bra o ibland mindre bra)

 

5: Hals chakrat – blå färg – beläget mitt på halsen och symboliseras med ”Kommunikation” andens färg, Healingens färg- även vattnets och känslornas färg.Pojke.

 

6: 3:e Ögat/pann chakrat – Indigoblå -beläget mitt emellan ögonen i pannan, ovanför näs ryggen - symboliseras med . Andligt seende, andliga intuitionen, telepati , Makt, och styra andra./ ledar skap.

 

Auriska Lagren (höger sida av bilden)

 

Eteriska Auran – den ses som en silvergråblå hinna- ungefär upp till 2 dm från den fysiska kroppen.

Egot – finns närmast den fysiska kroppen i den eteriska auran.

 

De Högre Andliga chakrorna (Höger sida av bilden)

 

8.: Silver chakrat – färg silver , finns i vår mentala aura. kopplat till vår ande och högre jag- vår andliga navelsträng, och den som hjälper till vid andliga resor och våra drömmar ! Månens färg.

 

Auriska Lagren (höger sida av bilden)

 

Din andliga Aura – Essensen av ditt väsen- det strålar hur långt som helst beroende av din utvecklingsnivå. Normalt är 4.5 -5.5 meter som kan vara synlig. Den innehåller regnbågens alla färger, både från dina egna chakror och från kosmos och det gudomliga.. det du sänder ut kommer också tillbaks. Det stålar starkas i ytterkant som skiner i vitaste vit.

 

De Högre Andliga chakrorna (vänster sida av bilden, uppifrån och ned)

 

10: Det Gudomliga chakrat – är vit – gnistrande vit- Här finns all kunskap och gudomlig visdom.och den villkorslösa kärleken. Guds essensen och Ärke änglar .- finns högst ut i den Andliga Auran. Vit är även vila o tystnad, oskuldsfullhet och renhet.

 

9: Guld chakrat – Finns också i din Andliga Aura- här ifrån mynnar högre andlig visdom och det chakrat som är kopplat med dina guider. Och änglar. - baksidan av guld färgen är egoism, girighet

 

De 7 Huvudchakrona ( vänster sida av bilden)

 

7. Kron chakrat – dominerande färg Lila och finns uppe på hjässan och är belägen i den Mentala Auran. Symboliseras av andlighetens färg – andligt medveten. - för mycket stark lilla -högmod.

 

Auriska Lagren (vänster sida av bilden)

 

Den Mentala Auran – har en diameter på ungefär 2.5 meter ifrån din fysiska kropp och innehåller allt du behöver för din jordiska inkarnation- här kan man läsa av mycket som synsk person och upptäcka mycket som kan behövas hjälpa upp – i denna aura florera färgerna runt beroende på hur du mår etc..Det är denna energi som vi ibland slänger iväg som energi bollar (orber) vi påverkas starkt av denna aura i vårt dagliga liv.

 

De 7 Huvudchakrona ( vänster sida av bilden)

 

Tyminus chakrat – Känslo chackrat- innehåller regnbågens alla spektror. Och finns mellan hals o hjärt chakrat.(ett relativt nyupptäckt chakra)

 

4: Hjärt chakrat – kopplat till färgen grön eller rosa- sitter mitt på bröstbenet. - gröna färgen symboliseras med Balance , Ny början, Healing, växande, kunskap om sådd o skörd- den rosa färgen med , den sanna kärlekens färg , medmänsklighet, kärlek till livet i alla former, andlig kärlek,Flickor

 

2. Sakral chakrat – Färg orange – finns precis nedanför naveln.- symboliseras med sexualitet och nuvarande relationer. Healing (behov av) filosofi , österländsk religion. eldens färg .introvert.

 

Auriska Lagren (vänster sida av bilden)

 

Den fysiska auran - Blå kopian – eller Väven även kallad- där finns kunskapen om ditt jordiska liv och alla dina existenser.

 

Den känslomässiga auran - Andliga auran igen – hit ut sträcker sig din intuition/känsla och det är den som reagerar på om saker är bra eller dåligt för dig. Instinktivt! Här finns även vägledning från högre ort ! Inspiration.(gäller hela den Andliga auran)

 

en kul you tube film jag hittade om att se auran – vilket jag tycker är snarligt med det jag själv lär ut - håll till godo!

 

http://www.youtube.com/watch?v=aYlb_XtNP7c

 

 

Ja det blev en del om auran :-)

 

skrivet av Jane Lyzell © www.ramsbergsgarden.se

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-01-16 14:43 #1 av: Kerstina-61

Tack, Jane! Mycket information och bra information Kyss
Är det ok att jag använder det i min cirkel? 

Anmäl
2013-01-16 16:00 #2 av: Jane-Lyzell

1 helt okay bara du talar om vart det kommer ifrån Kyss

Tack för feedback Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-01-16 17:16 #3 av: Ians

Bokmärker tråden o läser när jag har tid!
Är lite nyvaken nu ;)

Anmäl
2013-01-16 19:28 #4 av: Hellas

Tassar till här jag med, jättebra artikel som jag kan återkomma till Skrattande.

Hoppas på att få igång en diskusion kring ämnet med, reflektioner mm.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2013-01-16 22:37 #5 av: Jane-Lyzell

4 Ja det vore skojGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-01-17 10:22 #6 av: Kerstina-61

#2 Självklart talar jag om vem källan är Glad

En undring:
om avsnittet :

Auran indelas i 3 huvudgrupper;

1. Den andliga aura som har en diameter på 4,5 till 5,5 meter.

2. Den mentala aura som har vanligtvis en diameter på upp till 2,5 meter, och

3. Den eteriska aura, som strålar från den fysiska kroppen till en längd av ca 2 decimeter.

Jag funderar lite på detta med att auran skulle vara statisk. Jag trodde den var dynamisk och kunde ändra sig allteftersom vi mår.
Har gjort övningar med pekare och på så vis sett var auran är. Om jag tänker positivt så blir auran större (min blev över 3 m) Och tänker jag motsatt, arga tankar så krymte den till nästan ingenting.

Vore intressant hur du ser på detta, Jane. Eller någon annan Glad

 

Anmäl
2013-01-17 16:29 #7 av: Jane-Lyzell

auran är oändlig om man skulle kunna mäta hur långt den sträcker sig:-)- igentligen.

 de mått jag lagt upp är generella och mest vanliga- vilket man kan mäta upp med just pekare eller slagruta.

Det är den mentla auran du kan vidga och minska, medvetet och omedvetetGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-01-18 10:50 #8 av: [Myy2000]

Tack Jane, artikeln är väldigt informativ!! Nu förstår jag lite bättre... Glad

Anmäl
2013-01-18 12:43 #9 av: millam

Det fanns mycket mera än vad man hört talas om innan, intressant! Tack Jane!Skrattande

Anmäl
2013-01-18 13:54 #10 av: Jane-Lyzell

Varse goda Skrattande

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-01-19 13:54 #11 av: Kerstina-61

#7 Tack för svar. Då förstår jag Glad

Anmäl
2013-02-05 15:06 #12 av: Jane-Lyzell

Skrattande

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-05-27 15:34 #13 av: Jane-Lyzell

Puttar uppGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.