Spiritualism

Andlig healing - Silver Birch

2012-11-23 13:35 #0 av: Jane-Lyzell

`Syftet av healingen är en mycket simpel . Det är att beröra själen. Om du fysiskt läker kroppen och inte väcker själen har healingen misslyckats. Om du inte läker den fysiska kroppen och du berör själen har läkningen lyckats. Så som vi ser det, bör alla Andens gåvor, och Andens kraft, utövas för att skapa en medvetenhet om gudomligheten som finns i varje barn av den store Anden , så att det kommer ett igenkännande av syftet av den jordiska inkarnation.

 

Teachings from Silver Birch Series ; Philosophy of Silver Birch.

 (C)Översättning Ramsbergsgården Jane Lyzell

Session for the National Federation of Spiritual Healers”

 

`Syftet av healingen är en mycket simpel . Det är att beröra själen. Om du fysiskt läker kroppen och inte väcker själen har healingen misslyckats. Om du inte läker den fysiska kroppen och du berör själen har läkningen lyckats. Så som vi ser det, bör alla Andens gåvor, och Andens kraft, utövas för att skapa en medvetenhet om gudomligheten som finns i varje barn av den store Anden , så att det kommer ett igenkännande av syftet av den jordiska inkarnation.

 

Detta är hela syftet bakom varje fas av det som kallas mediumskap. Så du får aldrig vara bedrövad om du tycker att en lidande inte blir fysiskt bättre. Men vad du måste vara bedrövad över är, när du har gett dem healing, om den inte har fört en medvetenhet om den andliga verkligheten till kliienten. Detta är det högsta syftet bakom all healing. Vi har gått samman i vår värld att se till att Andens kraft, som har brobyggen i många länder, bör konsolideras så att gudomlig kraft är tillgänglig för dem som är redo att mottaga den. Våra direktiv är alltid det väsentliga, att skapa medvetenhet inom individer av vilka de verkligen är och vad de måste göra för att uppfylla sitt syfte. För att uttrycka det mycket enkelt, vi vill att de ska veta sin andliga ursprung så att de kan uppnå sina andliga öde.

 

Gåvan av healing är en del av en av de fakulteter som ligger inom ande kroppen. Det är som en klärvoajant som ser med andens öga och clairaudient som hör med andens öra. Att vara en healer måste du vara tillgänglig för andens kraft Låt oss vara tydliga om villkoren vi använder och försöka definiera dem. För mig är den store Anden den oändliga intelligensen, den högsta makten för allt liv, höjden av all kärlek, visdom, sanning och förståelse, men inte en person. Jag måste använda dina ord och säga "han" och "Du", men Anden är inte en gudsförklarad man. Den store Anden är livskraften, den dynamiska, vitalitet, medvetandet, animeringen. Den store Anden är en symbol för alla dessa principer. Den store Anden är oändlig. Andens kraft är också oändlig . Ingen kan ha monopol på den store Anden eller kraften i Anden. Det kommer att strömma där den kan hitta kanaler. Du kan inte heller ha monopol på helandet Samma sak med kyrkorna eller kristna samfunden.

 

Allt du kan göra, om du har gåvan av mottaglighet, är att utveckla det, för att uppnå en större mottagligt och sensitivitet. Kraften är oändlig. Hur mycket du kan öppna upp beror på ditt eget utvecklingstadie och utveckling. Din egen mottaglighet/utveckling bestämmer gränsen för anden kraft som kan flöda igenom dig. Så enkelt är det! Om Du ökar din förmåga att ta emot mer kraft kommer större andlig kraft flöda genom dig, och bättre resultat kommer att erhållas. Hela processen är fluidisk den är inte fast bestämd, men vi förstår inte alla de villkor som krävs för att nå framgång. Det är konstant experiment i vår värld, blandningen av olika krafter, och ingredienser för att uppnå största möjliga resultat av det material som vi har att tillgå..

 

Du finns inga hinder för mängden av andlig kraft som kan flöda.Det enda hindret är det utvecklingsstadium som du har nått, och det avgör hur långt du kan nå.,denna gudomliga kraft som är Guds kraft, den store Anden, livet, vad du nu vill kalla det, som flödar genom dig, du är den mänskliga kanalen, eftersom du har förmågan känsligheten och mottagligheten. Som du sen för vidare till klienten. Kanske jag är elementär om jag säger till er att orsaken till all sjukdom, ohälsa och sjukdomar är disharmoni. Hälsa är helhet, hälsa är när det är rätt rytm och balans mellan kropp, Själ och ande . Om de inte är i rätt balans om fokus är fel någonstans, så är det ett ingrepp i den naturliga vitalitet och då får du sjukdomar. Den Andlig kraften kan inte flöda genom och utföra sitt uppdrag.

 

Människans sjukdomar är psykosomatiska, vilket innebär att de börjar i sinnet och anden. Jag behöver inte berätta för dig, som har erfarenhet av detta, att en klient som alltid oroar sig får magsår eller tarmbesvär och opererar bort en infekterad tarm ,kommer inte att stoppa honom från fortsätta oroa sig Du måste lära honom att lära sig hur man inte ska oroa sig. Du kommer att finna att nästan alla sjukdomar börjar i sinnet och anden. Och även många fysiska så kallade olyckor kan också ha en mental och andligt ursprung, en förutsättning som många gånger kommer att pröva oss alla i mycket djupa vatten faktiskt. Vad gör du då? Du, som healers får då använda dig av den andliga healing kraften som strömmar till andens,medvetande hos klienten. Du är batteriet, stimulatorn, som laddar upp vitaliteten som hos klienten har tagit slut. Det rensar blockeringar , det hjälper till bli av med hinder, du som healer hjälper till återställa balansen. Så Rytmen bli i samförstånd och harmoni igen.

 

Då kan healingen lyckas för att du vidrört anden --- och detta är den viktigaste delen i healing. Det är inte att sätta din hand på kroppen som gör något. Det är bara ett sätt att hålla kontakten med klienten ,som kan eller inte kan vara nödvändig beroende på stadium av utveckling/Intoning som du har uppnått. Men du måste beröra anden, du måste återkoppla anden, du måste väcka den slumrande, vilande anden så att det börjar att utveckla sig så som anden var avsedd för enligt den ursprungliga planen.(andliga planen) Och om du gör det, då startar alla naturliga, självläkningsprocesser som behöver sättas fart på ,så kroppen börja jobba och hälsa blir resultatet. Du har då utfört din uppgift eftersom du har öppnat din kanal för Gudsenergin, den store Anden, Och din uppgift är  att föra vidare flödet genom dig och beröra Gudsenergin, den store Anden, inom den drabbade och återföra honom eller henne till den medvetenheten för första gången.

 

Detta är vad det innebär att ge andlig healing. Jag säger till er, och här är jag mycket allvarlig, du har ett stort ansvar. Man kan inte ha kunskap utan ansvaret för det kunskapen ger. Du kan inte ha en gudomlig gåva utan ansvaret för att se till att du använder den på det sätt som är avsett. Det finns en skillnad mellan psykiska förmågor(psychic) och andliga gåvor. Du kan vara en psykisk healer eller så kan du vara en andlig healer. I det senare fallet måste du ordna era liv för att uppnå högsta ideal som är möjligt. Du har gåvan, men hur du använder dess innehåll är ditt ansvar. Det sätt du använder det är ditt ansvar också eftersom innehavet av gåvan gör dig till en av den stora Anden´s ambassadörer .

 

Du är mer en minister/ präst av den store Anden än några ministrar/präster av någon kyrka eller kapell. Du representerar den store Anden, eftersom den gudomliga kraften flödar genom dig. Och det är ett stort ansvar. Du får inte besudla det, du får inte förgifta det, du får inte vanära det, du får inte förstöra det, du får inte försöka att använda det för fel motiv. Du får bara ha en önskan att tjäna andra och att nå ut till det högsta som är möjligt för dig ``

 

* * *

Kan du berätta på vilket sätt denna kraft /energi skapas på din sida av livet. Det vill säga den Healing energi som uppkommer för hjälp i  specifika sjukdomar hos människan?

 

Detta är mycket svårt eftersom det är svårt att hitta ord för att beskriva en icke materiell kraft/energi.Vad du måste försöka inse är att ande energi är livskraften, det stoftet av livet självt. Det är animering. Det är oändligt. Det är formbart. Det kan ta en myriad olika former. Det är kapabel av ett oändligt antal mutationer och kombinationer. Vi har människor i vår värld av varierande grader av kunskap, erfarenhet och förståelse. Vi har motsvarande vad man skulle kalla kemister och forskare, som alltid blandar aspekter av denna livskraft, denna Andens kraft, att karaktärisera den, för att använda dina ord, vilket är en mycket bra ord! Dom experimenterar alltid så att det kan vara anpassade till den största möjliga utsträckning genom instrumentet, som är deras kanal, och med tanke på vilken typ av skada eller sjukdom som skall motta healingen.

 

Jag tror inte att jag kan uttrycka det på något annat sätt. Det är en individuell process för varje hjälpsökande som kommer till sin helare. Klientens aura hjälper till en hel del, eftersom detta ger en perfekt bild av de andliga och mentala tillstånd som är orsaken för sjukdomen i första hand, och detta avgör vilken kombinations blandning som måste göras.

 

* * *

 

Kräver det en mental ansträngning på den del av dem i andevärlden som har möjlighet att göra detta?

 

Mental är inte det rätta ordet, eftersom det är mycket verkligt det är en faktisk verklig blandning. Vi använder de andliga motsvarigheter till vad man kallar kemikalier. Sinnet måste användas eftersom i vår värld är sinnet verkligheten ,för att bygga allt.

 

* * *

Med tanke på distans helande, i vilken utsträckning är vi använda , antingen i vår fysiska eller andliga kropp liksom i kontakt healin för denna anda kraft?

 

Men du är används vid distans helande också.

 

* * *

Är våra fysiskaeller andliga kroppar använda i distans healing eller är vi helt enkelt användbara på grund av vår intoning/träning att göra en länk?

 

Din andliga kropp måste användas för distans healin.

 

* * *

Kan du förklara processen?

 

Du är som en tv-apparat. Den andliga vibrationer kommer till dig och du omvandla det till den semi-fysiskt helande  som  en stråle till klienten. Du är transformatorn.

 

* * *

I distans healing också ?

 

Ja!

 

* * *

Men hur når det patienten?

 

Därför att patienten har gjort en förfrågan till dig. Tanken har skapat vibrationen till dig- där har du länken. Och igenom dig så går det tillbaks på samma våglängd

* * *

Vad sägs om patienten inte vet om att den ska få distans healing och betts om av någon annan för hans räkning?

 

Någon måste veta annars kan du inte ge distans healing..

 

* * *

Tja, kanske du vet att patienten inte mår så bra och du bestämmer dig för att ge distans healing?

 

Då har du fått länken där.

 

* * *

 

Men du har inte fått tanken att kommer in?

 

Jo det har du, du har skapat den. Du måste komma ihåg att tanken är verklig på vårt plan att vara. Om jag ser på dig, ser jag inte en fysisk kropp. Jag kunde kanske om jag kunde öppna mediet ögon. Det är din tanke som är verkligt för oss, din kropp är som skugglik. I det ögonblick du skickar ut en tanke, är det en realitet, som skapar en vibration, en våglängd, och denna används i alla distans healande.

 

 

* * *

Jag vet att tron inte är nödvändig för patienten för honom att ta emot healing. Har jag rätt när jag tror att om en patients sinne är fylld med ovänliga tankar mot andra , att det kan förhindra läkningen?

 

Jag har inga invändningar mot tron, så länge det bygger på förnuft och inte Blind tro. Du som har insett denna kunskap,förstår att vad du har fått är bara en oändligt liten del av hela sanningen. Det är inte möjligt medan du är innesluten i din dödliga kropp att få all kunskap. Du kommer inte få det även då du kommer hit. Så du måste ha tro som bygger på vad som har visats dig. Nu ett motiverat tro, grundad på kunskap, är beundransvärt. Jag har inget emot det, eftersom det skapar den rätta atmosfären av optimism där resultat kan uppnås. Kraften i anden fungerar bäst när du är ljus och glad, upplyft och lyhörda, inte när du är eländig, tvivlar, vacklande det ,stör atmosfären omkring dig.

 

* * *

 

När healers inte kan se auran, på vilket sätt kan de arbetar för att veta att de har fått rätt harmonisering ?

 

Det spelar ingen roll om healern kan se auran. Det spelar ingen roll om den healern kan diagnostisera. Syftet med healers är att läka. Han borde inte bry sig med dessa andra frågor. Han måste göra sig tillgänglig. Han måste vara så perfekt instrument som han kan. Han måste förbjuda från sin natur alla de svagheter som hindrar honom från att vara det perfekta instrumentet. Och ju mer han gör det, desto större blir den kraft som flödar genom honom. Det är det liv du lever som kvalificerar harmoniseringen/kanal du kan ha.

 

 

* * *

 

 

Många healers är lyckligt lottade i att kunna förbättra sin gåva genom att delta i utveecklings cirklar för undervisning. Vilka råd skulle du ge till dem som har inga faciliteter för en sådan utveckling? Dessutom anser ni att mediumskap är avgörande för en god healer?

 

För att besvara den andra halvan, en tydlig kraftfullt "nej" Gåvan av anden är en gåva av Anden. Du är född med det och det är ditt ansvar att utveckla den, precis som barnet som föds med gåvan att spela piano har att utveckla den genom övning och träning. Hur man ska att utveckla denna gåva? Det är inte det enkla svaret att sitta i cirklar. Men det kan hjälpa. Det utvecklat av dina motiv. Det är utvecklas av hur du lever ditt liv. Det är utvecklat av försöket att nå högsta standard av renhet och perfektion som är möjligt. Det underlättas av att öka din önskan att heala så mycket du kan. Det enda sättet att utveckla sig själv är att glömma sig själv. Ju mer du tänker på andra, ju mer kommer du utveckla dig själv . Det finns ingen bok som kommer att berätta hur man blir en bättre healer. Vad du behöver göra är att ha önskan att tjäna, och ordna ditt liv på detta sätt, "Den Store Anden har försett mig med en gåva för att heala. Kan jag vara värdiga det "Om du lever ditt liv efter denna princip, kommer gåvan att öka automatiskt i sin styrka och tyngd.

 

* * *

 

Vad gör en person en bättre healer än en annan?

 

Samma sak som gör en person bättre talare än en annan, bättre pianist än en annan, en bättre författare än en annan. Gåvan är närmare ytan.

 

 

* * *

Om man är en healer, måste man vara beroende av en annan healer, eller kan han göra något för att hjälpa sig själv, om han blir sjuk?

 

Du behöver inte vara beroende av annan healer, men du måste lära dig att harmonisera dig själv med kraften så att den kan producera resultat på dig direkt. Precis som du inte behöver kyrkan att be till den store Anden, så du behöver inte gå till en healer för att få healing, om du kan aktivera Andens kraft att komma Direkt till dig. Du måste öppna ditt hjärta, ditt sinne, din själ.

 

* * *

 

Läkare säger att att en del av de stora sjukdomar beror på stress och arbets bekymmer. I så fall hur mycket bidrar disharmoni?

 

Du säger samma sak som jag sa men med andra ord. Du kallar det arbets oro, men det är en disharmoni. Om ditt sinne, kropp och själ är i rätt förhållande, behöver du inte oroas av företag eller något annat. Själen som oroar är ur harmoni redan. Den som har kunskap om andliga realiteter bör inte oroa dig. Oro och rädsla är de negativa krafter. De tillhör inte en upplyst själ. Du kallar det en verksamhet oro, jag kallar det disharmoni. Det finns inget att oroa sig när du vet att du är evig varelse och ingenting i den fysiska världen kan beröra din själ.

 

 

* * *

Varför blir vissa människor inte healade?

 

Eftersom de inte har andligt förtjänat rätten att bli Healad.

 

 

* * *

 

 

När en kontakt har gjorts för distans healing, är det nödvändigt att göra den igen?

 

Nej , inte då när länken väl är gjord. Varje länk till vår värld är en magnetisk länk. När den väl finns där går den inte att bryta.

 

 

* * *

 

Så det spelar ingen roll var du är, om du är i en kyrka eller på en järnvägsstation. ?

 

I världen av anden finns ingen geografisk plats. Det är runt och om kring dig hela tiden. Du är inte närmare den store Anden i en kyrka, eller i en grop, eller i ett flygplan.

 

 

 

* * *

 

Det har sagts att inget materiellt på vår plan manifesteras utav våra tankar men att det föregås av tanken. Med andra ord, bygger vi en tanke matris. Hjälper det om en healer mentalt visualiserar den perfekta helande när han försöker att närma sin patient och bygga bilden av perfekt hälsa?

 

Det hjälper oerhört eftersom din tanke är en realitet. Ju mer du tänker på perfekt hälsa, ju närmare du kommer du till att uppnå det. Du bör alltid sträva efter ditt yttersta ideal. Du bör alltid visualisera det bästa. Du ska aldrig överge hoppet. Alltid utstråla glädje och optimism. Dessa är de bästa villkor under vilka healing energin producerar sitt bästa resultat.

 

 

 

* * *

Du sa nyss att en person som inte har blivit healad ,eftersom han inte har andligt förtjänat rätten till den. Det förefaller mig snarare en förenkling, vilket tyder på att om man är en dålig person han aldrig bli healad och en bra en alltid healad. ?

 

Det är inte så enkelt som det. Det är för enkel eftersom du måste komma ihåg att du inte nödvändigtvis titta på problemet med andens ögon . För dig, är lidande fruktansvärt. För oss kan det vara gudomligt. För dig är katastrof slutet. För oss är det ibland början på ett nytt liv. Du får inte dela in dessa termer i bra och dåliga som om de är fasta mål baserade på en materiell utveckling. Våra normer för bedömning är inte alltid samma som din. Jag säger att en person andligt måste ha tjänat rätt att bli healad. Jag sa inte att han var god eller ond När anden har kommit till sin rätt, har den förtjänat rätten att bli botad. Det helandet kommer att vara effektivt.

 

 

* * *

 

Gäller detta svar alltid för healing och icke-återhämtning? Finns det inte ibland förhållanden som healas av rent fysiska orsaker? Till exempel en nerv i kroppen som är helt förstörd, kanske påverkar synen. Man skulle kanske inte förvänta sig att inom de lagar som styr oss, att kunna göras en helt ny nerv igen.?

 

Vi talar inte om mirakel.

 

 

* * *

 

Ja, men jag trodde du generaliserade för orsaken till uteblivna healanden?

 

Jag säger att när sjukdomen kan bli healad , och resultaten inte erhålls har patienten inte förtjänat den andliga rätten att bli botad.

 

 

 

* * *

 

En baby har två deformerade ben. ett svarar på healing och den andra inte: varför är det så?

 

Eftersom läkningen inte kan ge resultat i båda fallen. Den helande kraften är aldrig lika, den är alltid betingad. Den är självkännande. Det är mycket svårt eftersom jag vill behålla detta på enklast möjliga plan. Det finns andra kvalifikationer, eftersom det finns lagar inom lagar inom lagar som berör andra och mer djupgående frågor.

 

Healing är inte så simpelt som det verkar. Det är inte en fråga om bara läka en fysisk åkomma. Det är själ kvaliteter som måste mätas. Vad är effekten på själen? Vad är meningen? Varför går paitent till sin healar? Har att patienten nått andlig utveckling där hans ande kan väckas? Dessa frågor kan du inte mäta i fysiska livet med ditt materiella måttstock, men de är alla engagerade i healingen ,eftersom du hanterar livs energin inom dig för närvarande. Du ta del i processen i den oändliga skapelsen. Det är därför jag betona ditt stora ansvar.

 

* * *

 

Kan du berätta vad som orsakar någon att bli eller vara  epileptiskt?

 

Det är en störning i hjärnan som gör det omöjligt för den att registrera sig och få rätt stimuli från hjärnan på individen.

 

* * *

 

Men kan det botas?

 

Naturligtvis kan varje sjukdom botas. Det finns inget sådant som en obotlig sjukdom. Det är bara människor som kan vara obotliga.

 

 

* * *

Vid tre eller fyra tillfällen då jag har ombetts att ge distans healing Har jag ifrån på mitt sätt att tänka, utan framgång, misslyckats. De har alla gått över. ?

 

Detta kan vara den största framgång som du har uppnått. Om du har hjälpt en själ i sin övergång, det är ett framgångsrikt healande. Syftet med healing är inte att förlänga fysiska livet. Det är att vidröra anden. Det är det viktiga. Få det viktigaste healandet först. Det är att få anden healad så kommer även kroppen healas

 

* * *

Jag har märkt med förvåning att vissa healers tar ett par minuter i deras arbete med patienter. Andra kanske ta så länge som två timmar, vissa, veckor och andra går på månad efter månad, år efter år, och personen verkar inte bli bättre. Kan du förklara det, tack?

 

Genom deras frukt skall ni känna igen dem! Det är resultatet som räknas. Healern bör leva sitt liv så han uppnår den största möjliga tonhöjd i intoningen. Då kommer resultaten . Du sätter ditt eget hus i ordning först. Vi kommer att göra resten. Inget rop på hjälp är någonsin vägrade. Ingen kraft hålls någonsin inne. Vi strävar alltid efter att tjäna. Vi vägrar ingen. Vi välkomnar alla. Kraften i anden finns där för alla att få att ta del av . Allt vi vill är att få villiga instrument för att hjälpa det gudomliga flödet att flöda.

 

 

* * *

En person får healing och förbättras, men senare går över till din värld. Varför är det så?

 

Varför är passerandet till vår värld en tragedi? I vår värld, när människor föds in i din , då gråter vi. När de kommer till vår värld, vi fröjda oss. Varför är det en sån tragedi att lämna jorden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachings from Silver Birch Series ; Philosophy of Silver Birch.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-06-12 01:13 #1 av: Jane-Lyzell

PuttBlomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-06-12 05:44 #2 av: lizaohman


Fantastisk läsning, tack så hemskt mycket! Hjärta

Anmäl
2013-06-12 17:07 #3 av: Ians

Hjärta

Anmäl
2013-06-12 18:55 #4 av: TezzD

BlommaTummen upp

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl
2013-06-12 20:17 #5 av: Jane-Lyzell

Tack tack Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.