Andlighet

Änglar massor av Änglar...

2011-10-12 15:26 #0 av: [Lady-Oona]

Det talas så mycket om Änglar men väldigt lite presenteras om just begreppet. Det mesta är nytt material som någon har "kanaliserat" eller lärt sig på kurs, utan att ha en enda hänvisning till det grundläggande materialet om just Änglar. Men här kommer det.

 

 

 

ÄNGLAR...MASSOR AV ÄNGLAR

Av Oona

ÄNLGARNAS VÄRLD OCH MYTOLOGI

De olika sfärernas innevånare, funktion och historia. Översatt och ändrad av mig från bl.a Wikipedia.

 

FÖRSTA SFÄREN

Seraphim

Huvudsakligt namn: Seraph

Serafim fungera som förvaltare av Guds tron och ständigt ropar och berömmer: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot hela jorden är fylld med hans härlighet. "Namnet Seraphim betyder "den brinnande" Seraphim har sex vingar. Två av Seraphim namnges Seraphiel och Metatron , enligt några böcker. Seraphiel sägs ha huvudet av en örn. Det sägs att ett sådant starkt ljus utgår från dem att ingenting, inte ens andra änglar, kan titta på dem. Det sägs också att det finns fyra av dem kring Guds tron, där de brinner evigt av kärlek och iver för Gud.

 

Cherubim

Huvudsaklig namn: Cherub

Keruberna har fyra ansikten: en människa , en oxe, ett lejon och en örn . De har fyra förenade vingar täckta med ögon, ett lejons kropp, och de har oxens fötter. Keruberna bevaka vägen till livets träd i Edens lustgård och Guds tron Keruberna nämns på flera ställen i bibeln. Modern användning har suddat ut distinktionen mellan keruber och putti . Putti är de bevingade mänskliga baby /barn-liknande varelser som traditionellt används i bildlig konst. Thomas av Aquino teorin att Satan är en fallen Cherub.

 

Troner eller Ophanim

Huvudsakliga namn: Thrones och Ophan

Thrones , även känd som Erelim eller Ophanim , är en klass av himmelska varelser som nämns i Nya Testamentet. De är levande symboler för Guds rättvisa och auktoritet. Dessa är höga himmelska varelser. Ophanim ( Heb ofanim): Hjul, även känd som Troner, är ovanliga i jämförelse med de andra himmelska varelser, de visas som beryll -färgade hjul-inom-ett-hjul, deras fälgar täckt med hundratals ögon. De är nära förbundna med keruberna: "När de flyttade, flyttade de andra, när de stannade, stannade de andra, och när de steg upp från jorden, steg hjulen tillsammans med dem, ty anden av levande varelser Cherubim var i hjulen.

 

ANDRA SFÄREN

Änglar i/av den andra sfären fungerar som himmelska guvernörer.

Dominions

"Dominions" presenteras som den hierarki av himmelska varelser även kallade "nåder". De reglerar skyldigheter som lägre änglar har. Det är endast en extrem raritet som dessa änglarnas herrar gör sig fysiskt känd för människor. De är också änglar som presiderar över nationer. De tros likna gudomligt vackra människor med ett par befjädrade vingar, ungefär som den gemene representation av änglar, men de kan särskiljas från andra grupper genom dessa vingar, klot av ljus fastsatt i toppen på sina spiror eller på svärdsknappen på sina svärd.

Dygder

"dygder" eller "fästen" ligger utanför/runt ophanim (Thrones /hjul). Deras främsta uppgift är att övervaka förflyttningar av himlakropparna i syfte att säkerställa att Kosmos är i ordning. De presenteras som den himmelska kören "Dygder".Traditionella teologiska uppfattningar om Dygder kan tyckas beskriva samma väsen som kallas Thrones i andra skrifter.

Från Pseudo-Dionysius Areopagiten De Coelesti Hierarchia:

"Namnet på de Heliga Dygderna innebär att en viss kraftfull och orubblig manlighet väller ut ur alla sina gudalika energikällor, och då gäller det att inte vara svag och klen för mottagning av den gudomliga Illuminations (upplysning) som beviljats, uppgått med/i Gud; aldrig faller bort från det gudomliga livet genom sin egen svaghet, utan att med stigande orubblighet vända sig mot Källan till Dygd."

 

Befogenheter eller Myndigheter

"Powers" eller "Myndigheter” samarbetar med Principalities

Befogenheterna är bärare av samvete och väktare av historia. De är också krigar änglar som skapats för att vara helt lojal mot Gud. Vissa tror att ingen någonsin har fallit från Guds nåden, men en annan teori säger att Satan var chef för Powers innan han föll. Deras uppgift är att övervaka maktfördelningen bland mänskligheten, därav namnet. Paulus använde termen styre och auktoritet i Efesierbrevet 1:21 och linjaler och myndigheter i Efesierbrevet 3:10 . Det kan ha varit att han hänvisar till de styrande och myndigheter av mänskligheten, i stället för att hänvisa till änglar.

TREDJE SFÄREN

Änglar som fungerar som himmelska budbärare och soldater.

Furstendömen eller Linjaler

"furstendömen" också översatt som "Princedoms" och "härskare", från grekiskans arche, verkar för att samarbeta, i makt med Myndigheterna, Befogenheterna.

Furstendömenas Visa bär en krona och en spira . Deras uppgift sägs vara att utföra order som ges till dem av Dominions och välsignelser som testamenterats till den materiella världen. Deras uppgift är att övervaka grupper av människor. De är lärare och vårdnadshavare i riken på jorden. Varelser med anknytning till världen av embryon idéer, att inspirera de levande till konst eller vetenskap .

 

Ärkeänglar

Huvudsaklign namn: Archangel

Ordet "ärkeängel" kommer från det grekiska αρχάγγελος ( archangělǒs ), som betyder hövding ängel, en översättning av det hebreiska רב - מלאך ( RAV-mal'ákh ). Det härstammar från det grekiska archō , som betyder att vara först i rang eller makt, och aggělǒs som betyder budbärare. Ordet används bara två gånger i Nya testamentet: 1 Tess 4:16 och Jude 01:09 . Endast ärkeänglarna Gabriel och Mikael är namngivna i Nya Testamentet. Michael är den enda ängeln Bibeln som uttryckligen nämns som "den" ärkeängeln. I Daniels bok har han kallas "en av de förnämsta furstarna".

Ordet "Prince" det antika hebreiska ordet "sar" vilket betyder: "en huvud person (av någon rang eller klass), en chef, en allmän etc.”

I de flesta kristna traditioner anses Gabriel också vara en ärkeängel, men det finns inget direkt bokstavlig stöd för detta antagande.

Namnet på ärkeängeln Rafael finns endast i Boken av Tobit (Tobias). Tobit anses deuterokanoniska av romerska katoliker och östra ortodoxa kristna. I Boken av Tobit så sa Rafael till Tobias att han var "en av de sju som står inför Herren", och det anses allmänt att Mikael och Gabriel är två av de andra sex.

En fjärde Archangel är Uriel , vars namn bokstavligen betyder "Guds eld" eller "Guds ljus." Uriel namn är den enda som inte nämns i den lutherska Bibeln, men spelar dock en framträdande roll i en Johannesapokryfen som läses av anglikanska och rysk-ortodoxa kristna:Den andra är Boken Esra i latinska Vulgata ).

En annan möjlig tolkning av de sju ärkeänglar är att de sju är Guds sju andar som står inför tronen som beskrivs i Enoks Bok och i Johannes uppenbarelse.

De sju Ärkeänglarna sägs vara skyddsänglar av nationer och länder, och handlar om de frågor och händelser kring dessa, inklusive politiken, militära frågor och handel. Men t.ex. ärkeängeln Michael traditionellt ses som beskyddare av Israel.

De sju högsta Seraphim så är Michael den högsta av alla, när Satan föll.

 

Angels Ängel

Huvudsakligt namn: Angel

"änglar",(malakhim grekiska angělǒs )budbärare, är de lägsta rangen av änglar och de mest kända.

Det är de som berörs mest av angelägenheterna hos människan/ levande ting, inom kategorin änglarna. Det finns många olika typer, med olika funktioner. Änglarna skickas som budbärare till mänskligheten.

 

(denna text ovanär baserad på vad som står i Bibeln, andra GAMLA kristna/judiska/ortodoxa/islamska skifter som är skriva av profeter och digniteter inom de olika trosinriktningarna. Inget i texten är av nytt datum utan vi rör oss på 1200/1300/1400/ talet , alltså inget kanaliserat matrial från nån gura från 1986 eller senare.)

 

Oona

 

 

Anmäl
2011-10-12 15:40 #1 av: Jane-Lyzell

Kanon Oona stort tack för dettaKyss Behövs i dessa Änglatider av invasion!Tungan ute

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-12 16:25 #2 av: yamher

fast det finns tre hundra ärkeänglar ungefär! men den e jätte intressesant

 

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-10-12 18:47 #3 av: [Lady-Oona]

Yamher, nej det finns det inte....men om du kan visa mig vart du har fått det ifrån så ska jag inte vara sämre än att jag kan ändra mig...Oskyldig

 

 

Anmäl
2011-10-14 10:15 #4 av: yamher

ja, jag vet att i de mänskliga teorierna finns allt  från 4 till hundratal ärkeänglar. Men jag baserar mitt utifrån vad som finns i himlen. det finns skrivet på tavlor antalet o namnet på var o en, idag gömda. Funna o åter glömda genom tiderna. Därav också det skiftande antalet.

Var o en av dem har sina uppgifter. Alla viktiga på sitt sätt. i tex den orthodoxa kristna tron har du 7; Gabriel, Rafael, Michael, Selafiel, Jegudiel, Barakiel o Jeremiel. Men i vissa andra religioner andra antal. I Biblen står bara två.

Men Uriel finns. Metraton. Azquel (höstens skyddängel o ärkeängel). Lucifer är en annan (ofta missuppfattad hans namn betyder ljusbringare). Daniel, erosiel, miel, naraiel, saniel, gafaiel, raguel, Jophiel, Haniel, Ariel mfl.

Namnet fortsätter även om stavningen kan skifta, många av dem slutar på -el som betyder just Gud/högst i andligheten. Kända och okända. Kvinliga som manliga. Men jag hävdar inte heller att jag k'nner till alla namnet.

Jag kan hänvisa till att en gång i tid ansågs jorden platt, likaså att vi var centrum och allt snurrar runt oss. Hur mycket "vet" vi inte idag då? Som att vi är ensamma i hela universum?

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-10-14 10:39 #5 av: Elpida

Tråden är bokmärkt! Tack så jättemycket för en bra artikel. Det känns som att behovet av att kommunicera med änglarna ökar hela tiden.

Man önskar bara att människan kunde öppna upp sig lite mer och släppa in kärleken och änglarna i sina hjärtan...

"Du har alltid två val"

Medarbetare på Spiritualism iFokus

Anmäl
2011-10-14 10:52 #6 av: yamher

jag önskar att många som pratar med änglar och ärkeänglarna också öppnar ögonen och inte formar det som de önskar, som en slags idoldyrkan!

Det finns oerhört mycket att hämta av ALLA ärkeänglarna och änglarna!!

 

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-10-14 11:15 #7 av: Jane-Lyzell

Ja detta med änglar är inte så enkelt:-)))

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-14 22:27 #8 av: [kvasthilda1972]

Då vill jag fråga vad är det som gör ett gammalt matreal rättare än ett nyare????

Bara för att det är gamla skrifter betyder inte det att dom är närmare sanningen.

Men jag ska erkänna att jag vill läsa Enoks bok eftersom han är en av dom få som upphöjt sig till att bli ärkeängeln Metathron.

Nej jag lyssnar till det som sjunger i mitt hjärta och min själ talar om för mig det som är rätt för mig!

I dessa tider av frekvensöjningar som sker på jorden så har en ny grupp änglar gett sig tillkänna nu när vi går in i guldåldern dvs 2012

Ska lära känna dom nästa helg :)

Vill ni lära er mer om ärkeänglar och uppsitgna mästare så gå gärna in på facebook och begär medlemskap i Änglavänner som är skapad av Sveriges skickligaste inom detta område nämligen Eleonor Magnusson som samarbetar med Birkan Tore,

Välkommen in!

Anmäl
2011-10-14 22:37 #9 av: [Lady-Oona]

Nä Kvasthilda det är inget som säjer...men att lära sig  om t.ex en sak/kunskap är väl det bästa att först gå till källan för att förstå grunderna, det gäller väl allt man vill lära mera om.

Nytt material kan vara bra så länge det inte viker för hårt från det gamla materialet...det bör väl ändå finnas substans i den nya kunskapen som går att känna igen från grunderna, urkunskapen.

Sedan har jag inte tagit till mig läran om de sk. frekvenshöjningarna som säjs ska komma. Det är inget som tilltalar mig faktiskt. Var väldigt involverad i den rörelsen för kanske mer än 20 år sedan och det är ingen förändring i undervisningen sedan den tiden. Började redan 1987 faktiskt.

Det räcker även med det jag vet om änlgar och hur jag känner  just nu så är jag inte så intresserad av något mera men tack för infon ifall jag ändrar mig. Skrattande

 

 

 

Anmäl
2011-10-14 22:39 #10 av: yamher

åldern på materialet spelar ingen roll, utan vad som står där? Det har väll störst betydelse? Nästa gång ska jag be dem rada upp sig, ta namnet på var o en av dem. Men å andra sidan, vill man inte se så spelar det ingen roll med bevisningen :)

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-10-14 23:53 #11 av: Jane-Lyzell

Varken Änglar, Guider eller Mästare vill synas och höras eller styra människan - vill människan förhärliga dem  och styra andra och sig själva med dem , är det deras eget ego.

Att efter 2,5 dagar kurs bli Ängla healer är inte sunt! Ängel eller inte ängel!Rynkar på näsan

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-15 07:05 #12 av: yamher

sant Jane, är helt enig med dig!

Hört ryktas att det kommer bli ändringar nu, men vad vet jag....

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-10-15 10:49 #13 av: [kvasthilda1972]

#11 Nej dom vill inte styra oss det är aldeles riktigt eftersom dom inte går över vår fria vilja, men hjälpa oss att få frid och harmoni när vi ber om hjälpen det gör dom gärna.

Det du skriver om Atlanteanheling kursen vet du inget om

Nästa år ska även jag bli lärare och kommer hålla 2-3 dagars kurser och jag hälsar alla varmt välkomna Oskyldig

Inlägget redigerat på skribentens begäran, det som är ändrat påverkar inte trådens innehåll i kommande diskussion //Helena

 

Anmäl
2011-10-15 10:59 #14 av: Hellas

#13 Kvasthilda, jag vill be dig hålla en god ton!

Att inte hålla med någon eller att ifrågasätta det man inte riktigt kan "köpa" med hull och hår innebär naturligtvis inte att man är rädd för konkurens eller att tappa kunder.

Du får gärna försvara dina Ängla metoder i tråden Invasion på Änglar.
Jag är inte sen att ändra mig om det är så att jag blir övertygad.

Föresten, vad heter ditt företag, för jag antar att du idag har ett egent företag?

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-10-15 14:26 #15 av: Jane-Lyzell

13 som ängla representant är du inte särskild änglalikFlört

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-15 21:30 #16 av: [kvasthilda1972]

#15 även dom som jobbar med änglarna blir arga ibland, jag har bett Hellas ta bort den kommentaren nu...

 

Anmäl
2011-10-15 23:02 #17 av: Hellas

#16 Jag har gjort det du bad om Kyss

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-10-16 22:08 #18 av: Kerstina-61

Hej, kvasthilda!
Vi har ju träffats på en forumträff...Jag blir lite nyfiken då jag läste på din pres att du utbildats av Birkan....Vad är det för cert du fått?
Hur lång var utbildningen?
Såg också att du ger angelstyling. Vad är det?

Anmäl
2011-10-17 13:04 #19 av: Indiania

Hej Kvasthilda!

Jag är också väldigt intresserad av att du utbildats av Birkan, han har ju så goda energier.

Vill du inte svara här kan du väl skicka ett pm? Kram

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2011-10-17 19:06 #20 av: [kvasthilda1972]

nheÄr ni intresserad av hur han utbildar så föreslår jag att ni kikar på youtube, sök på birkan tore och kolla gärna länken power of word, det är mycket intressant...

Annars är ni välkomna att besöka hans hemsida askangels.com

Ja jag har kanaliserat fram en metod av healing och styling med hjälp av skönhetens ärkeängel vilket fått stort genomslag, jag har även skapat distanskurs på detta om ni vill gå den...

Birkan är en helt underbar lärare och han kanaliserar änglarna och dom uppstigna mästarna så vi får precis den informationen och lärdomen som vi behöver...

Till helgen ska jag gå för Eleonor productions och lära känna dom nya tidens änglar, ska bli så underbart!

Jag vill inte diskutera certifikat eftersom jag själv är kritisk till sveriges mediums certifikat och jag vill inte bli arg...

Anmäl
2011-10-17 19:38 #21 av: Indiania

#20 Tack snälla för ditt svar, att Birkan är en underbar lärare är lätt att ta till sig.

Intressant med distanskursen du skapat och du Lycka till i fortsättningen!

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2011-10-17 20:33 #22 av: [kvasthilda1972]

Kerstina jag glömde svara på din fråga om Angelstyling...

Med hjälp av ärkeänglarna tar jag fram den unika skönheten hos var och en och framhäver den med hjälp av en speciell ansiktshealing, hudvård och makeup.

 

Anmäl
2011-10-17 20:49 #23 av: Jane-Lyzell

22 Herregud vad fasen har ärkeänglarna med skönhetsvård att göra - där går min gräns Kvasthilda och det som sker ser jag som hjärntvätt - hoppas du klarar dig ur i tid!Rynkar på näsan

anser du blivit total förändrad sen du började där och det är då inte till det bättre tyvärr- jag är orolig för dig!Gråter

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-18 02:33 #24 av: Kerstina-61

#22 
Vad är det för skillnad att få en angelstyling eller att gå till en skönhetssalong? För min del så tror jag på att skönheten kommer inifrån, utifrån hur man mår och då skulle egentligen inte smink behövas..eller? Obestämd

#20 Du skriver du inte vill diskutera Mediums certifikat...jag tycker den frågan är högaktuell och intressant...Du kan göra en ny tråd, om du vill och berätta vad du är arg över Flört

Kram

Anmäl
2011-10-18 06:59 #25 av: rore

#23 Jane!

Nu vet ju inte jag vad änglar har med detta att göra, jag är inte insatt i ämnet och har inte kikat in på länkarna.

Det jag reagerar på är det sätt du uttrycker dig på till kvasthilda.

Om du nu är så genuint orolig för hennes hälsa. Varför pm:ar du inte henne i stället? Obestämd.

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-10-18 10:52 #26 av: Jane-Lyzell

25 rore det finns en till asspekt för andra att ta del så de inte köper samma konsept - att andra kanske börjar, tänka efterGlad

Och förhoppningsvis Kvasthilda medFlört Jag sätter ord på det som andra inte vågar! men tycker Ja jag är genuint orolig för Henne och när hon är redo släppa kommer jag finnas för henne! om hon vill!

Men Pm i detta läget gör varken till eller ifrån då man kan läsa ut det i redan bortagna citat till mig!

Jag skulle kunna säga samma sak till dig Rore om du är så orolig över hur jag skriver till kvasthilda - borde du kanske först sätta dig in i ämnet och sedan kanske skicka pm om det istället för i tråden - samma sakFlört sen har jag inte sagt jag är orolig för hennes hälsa - jag är orolig för att hon blir hjärntvättad!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-18 11:06 #27 av: rore

#26 Jane!

Hoppsan! Där bet jag mig själv rejält i svansenSkämsFörvånad

Absolut har du rätt i att jag i stället borde ha skrivit pm till dig. Ber om ursäkt för klanteriet.

 

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-10-18 11:13 #28 av: Jane-Lyzell

27 ingen faraGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-18 11:14 #29 av: Jane-Lyzell

"DET FINNS INGA MAGISKA GENVÄGAR I MEDIUMSKAP!"

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-18 11:21 #30 av: [kvasthilda1972]

Spegel spegel på väggen där.... det är mina första tankar som kommer när jag läser era kommentrer.

Jag mår aldeles utmärkt.

Anledningen till min angelstyling är att världen är väldigt ytlig och många mår dåligt över sitt utseende...

Ärkeängeln tar fram både vår inre och yttre skönhet och jag är redskapet...

Nu kommer jag inte svara på mer kommentarer i denna tråd så vill ni mig något så skicka pm.

Jag välsignar er med lycka och frid!

 

Anmäl
2011-10-18 11:30 #31 av: Jane-Lyzell

30 Att många mår dåligt kan jag hålla med om, men att lura dem att bli styilad av ärkeänglar är inte snällt!

tänk på din fras du la in här om spegeln på väggen - Styvmodern som inte såg något annat en sin egen skönhet i den......... förblindat av sin girihet!

Lycka till i ängla branchen och jag hoppas verkligen det är som du säger att du mår braGlad

Däremot får ni nog räkna med granskning av det ni gör för det är välldigt suspekt!

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-19 15:23 #32 av: Jane-Lyzell

Vad har räknetal med änglar att göra som 1111 och 4444 ?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-10-19 20:32 #35 av: Hellas

#33 Nu förstår jag inte riktigt vad du menar stblues35?

Menar du att Änglaorakel på något vis inte får diskuteras eller kritiseras på mitt forum?

Menar du på fullaste allvar att det är ok att det idag finns Änglaorakel som rekomenderar giftiga örter till sina klienter? Förvånad

Är det en tjänst som du varmt ställer dig bakom och gärna rekomenderar till andra människor, kanske till dina barn till och med?

Du har nog missat en hel del om Du inte känner till all kritik som skrivs om medium i största allmänhet härinne.

Ju mer jag hör att det är tabu att ifrågasätta just Änglapratare ju mer övertygad blir jag att detta är helt sjukt!

Hur kan Du vara säker på att jag själv inte pratar med änglar som gråter över situationen?

Som Yamaher skriver gång på gång, Idoldyrkan är inte bra och det finns inte en Ängel som vill bli placerade på pedistal.

Ps...Jag är inte medium

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-10-19 20:38 #36 av: [stblues35]

Självklart får det disskuteras..men gör det då och gå inte på personangrepp och kalla någon hjärntvättad! För det är och förblir personangrepp!

Ps. Skulle du nu prata med änglar så skulle du veta vad dom tycker:)

Anmäl
2011-10-19 20:54 #37 av: Hellas

#36 Jag har pratat med Änglar sedan barnsben, varför skulle det vara så konstigt?
Jag kan givetvis inte bevisa det men å andra sidan, vem kan det?

Vart ser du det personangreppet, det är ingen som kallat någon för Hjärntvättad och ändå har jag lusläst tråden ett antal gånger.
Däremot så finns det ett inlägg som utrycker sin oro men det är inte detsamma som personangrepp.

Det enda personangrepp som gjorts är redan redigerat på anmodan av den som skrev det hela vilket var strongt gjort.

 

 

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-10-19 21:12 #39 av: yamher

Tack Hellas!!

Ja, jag har också dagligen kontakt med någon ängel, jag träffar ärkeänglar också. Jag vet också vad de tycker.

Mycket accpeterar de så länge kärlek, värme och det goda sprids. De som ljuger, och skadar andra plockas alltid ner förr eller senare. En del av dem försöker att nå dem som överdriver osv, men eftersom en hel del ser det på ett visst sätt så går inte det rätta budskapet fram.

Jag har länge ifråga satt detta med en del som pratar med ärkeänglar o änglar. De säger sig kanaliserat dem, de skriver hela avhandlingar på många sidor om något de bara kanske får en mening osv lika mycket som jag ifråga sätter den som hävdar att allt bara är rosa moln på andra sidan.

Vare sig de kallar sig änglaorakel eller vanligt medium så kan många tumma, missförstå, förstora eller på något annat sätt misstolka de på andra sidan.

Det är också viktigt att som medial förstå vem man pratar med på andra sidan. De finns andra på den sidan som kan vilja ta till lite "extra" för nå fram med sitt budskap!

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-10-19 21:15 #40 av: Hellas

#38 Det är inte borttaget och det är ju så att vi läser in olika saker beroende på hur vi vill läsa ett inlägg.
Men om man förutsätter att alla har en god intention då de skriver så blir livet mycket  trevligare.
Så här står det:

"det som sker ser jag som hjärntvätt - hoppas du klarar dig ur i tid!Rynkar på näsan"

Kommentar....Det står inte att "Du NN är hjärtvättad"

anser du blivit total förändrad sen du började där och det är då inte till det bättre tyvärr- jag är orolig för dig!Gråter

Kommentar.....det enda som står här är att personen har b livit förändrad och att det finns en oro över det.

 

Ibland blir jag ledsen över att saker feltolkas i all hets men samtidigt vet jag att jag själv också bara är människa och kan både läsa fel och uttrycka mig plumt, speciellt då jag brinner för att få fram ett budskap.

Men tänka sig, jag tycker att det är helt underbart för det visar att man trots alla Guider, Mästare, Änglar och Ljus och Kärlek bara är en vanlig liten människa.

Själv vill jag absolut inte kalla mig för Andlig eller att andra gör det, jag vill bara vara en vanlig lite människa!

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-10-19 21:17 #41 av: Hellas

#39 Så sant, jag skriver under på allt du säger!

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-10-19 21:22 #42 av: yamher

tack, det värmer :) Jag är helt enig om respekt, och vi kan alla lära oss mycket på att lyssna på varandra... nå lite längre

Alis volat propriis Oskyldig

Anmäl
2011-11-15 21:35 #43 av: Hellas

Glad

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-03 09:56 #44 av: [rose-m]

Ängel är väl något som man blir kallad när man är bra. Jag såg en övernaturlig grej en gång; Skytten i solen o månen, reste bort, Amsterdam. Var ensam, inte poppis, kamraterna var avlägsna, mediterade en lång stund, satt på en gräsmatta i en park på förmiddan, sol och ingen vind, folktomt. Det gick en stig och  där kom det gående 2 änglar i vita kläder. De  hade inga vingar men de var  från andra sidan. Han höll om henne och de var nakna förutom de vita kläderna som inte hade sömm, rund i halsen, till fot o hand, raka, utomjordiskt material, de gick sakta framåt på stigen och försvann, jag tappade i alla fall bort dom. Det var ett kraftigt energifält runt dom som evighetens alla ljus. De bara kom, var där i någon minut, 2-3 kanske, och sen försvann. Hon hade mittbena och mörkt  hår och han också, inget skägg.

Anmäl
2013-11-10 23:54 #46 av: Jane-Lyzell

Passar att putta upp :-)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-11 01:15 #47 av: Jane-Lyzell

Tilläggas kan göra(för den gamla diskutionen) att kvasthilda något halvår, år senare bad om ursäkt och medelade jag hade haft rätt angående "hjärntvätten"  se länk!

//Jane

http://spiritualism.ifokus.se/discussions/4f83443bd4ebea1a2c000a5b-kvastis-is-back?discussions-67


 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-12 12:08 #48 av: TezzD

#47 
*Pjuh* Pustar

Varför kan folk inte bara "vara" och följa med i flödet, utan att försöka "påverka & ändra det " ? Tyst

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl
2013-11-12 12:37 #49 av: Jane-Lyzell

48 Nu förstår jag inte hur du menar o vem ? Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-12 15:30 #50 av: TezzD

Angående diskussionerna ovan. *Pjuh* Till att hon insåg att hon vart "hjärntvättad" om man säger så... massa nya påhitt (Som tex "skönhetshealing" osv... Galen alla ska påverka vrida och hitta massa nya saker hela tiden, varför inte bara "följa med och ta lärdom utan att experimentera, så menar jag. 

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl
2013-11-12 23:12 #51 av: Jane-Lyzell

50 . aha tack för förklaring - då förstår jag Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-13 09:35 #52 av: TezzD

Skrattar

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl
2013-11-20 16:48 #53 av: Jane-Lyzell

Man undrar varför all Ängla hyasteri är just nu ?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-20 17:02 #54 av: Indiania

#53 Kanske kan det bero på att många behöver bli tröstade i sina liv och Änglar har ju alltid funnits.....tror också det kan ersätta annan slags tro.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-11-20 17:18 #55 av: Jane-Lyzell

54 . Ja så är det nog Indiana - jag har även en anan teori - som jag tror vi kan lägga till det du skrev - RÄDDSLOR - Att vända sig till Änglar (eller Gud, Jesus) har med sina egna inre rädslor att göra!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-11-20 17:40 #56 av: Indiania

#55 Så kan det nog också vara Jane.

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2013-11-20 17:54 #57 av: Jane-Lyzell

56 Ja jag kan inte se något annat- vilket för mig är konstigt - då änglar varken är goda eller onda - de utför Guds vilja endast Oskyldig

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-12-25 04:36 #58 av: CarolinaE

Jane, jag har svårt att tro att det beror på rädslor. 
För egen del så tycker jag att de är så rena och kärleks-
fulla jämfört med människan. Änglameditationer och 
samma musik är så oerhört vackra. Det finns så mycket
som gör att man dras till dem.

Är jag rädd då ber jag till Gud Fader. 


Anmäl
2013-12-25 11:07 #59 av: CarolinaE

Jag hittade inlägg som väl egentligen är för gamla för
att kommentera men jag skulle bli väldigt tacksam om
Kvasthilda kunde svara på mina funderingar. Från 2011
 Brukar förstås hålla mig till nya inlägg men detta
 känner jag att jag väldigt gärna vill ha ett svar 
och en förklaring på, kanske att jag har missat poängen
i det hela.Ler

Tillägg: Måste dock erkänna att jag reagerar ganska så
starkt på att ta med ordet Änglar i samband med smink.
De är ju oerhört kärleksfulla men är det inte att utnyttja
i reklamsyfte ? 
Änglamassage går bra om det är i samband med healing,
och dessutom så är det ju bra för ex trötta och utslitna
ryggar. Men att blanda in Änglarna i samband med hud-
vård och makeup får även mig att känna att det är att
utnyttja dem. 
Det skulle vara roligt att ex. få se en bild på någon som
har fått hjälp att sminka sig via Änglarna. 

Läste även ditt (Kvastilda) inlägg om frekvenshöjningen
guldåret 2012 som du skrev 2011. 
Vad hände detta år ? För mig var det fullt av både per-
sonliga problem (hälsan) och mycket tråkigheter som
hände ute i världen.
Skulle vara jätteintressant att få höra vad som hände
guldåret 2012. (i all vänlighet). 

Som sagt, inlägget skrevs år 2011 men om du är kvar
på forumet så skulle jag vara oerhört tacksam om jag
kunde få svar på mina funderingar. 

Tackar på förhand ! 

Anmäl
2013-12-25 13:47 #60 av: Jane-Lyzell

58. Jo jag tror det beror på 'rädslor' rädslor för andar och så kallade demoner ( inre) Då vänder man sig till någott som ger trygghet ' änglar ' så höjer man dem till skyarna precis som man gör med Gud o Jesus.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-12-29 00:36 #61 av: Jane-Lyzell

GalenPutt

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-20 22:47 #62 av: Jane-Lyzell

Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2014-05-20 23:27 #63 av: AnnikaIII

Jösses vilken tråd....det var liv i luckan då 2011 och jag bytte namn mitt i alltihopa. 
Finns lärdomar i allt...Hjärta

Anmäl
2014-05-21 23:03 #64 av: [Bettanbop]

Tack Jane för att du futtar fram denna tråd igen Tummen upp

Sen säger jag också Jösses Skrattarmen är det du Annika som är Ts?. Undrade eftersom du säger att du bytte namn 2011 då tråden startats.Anmäl
2014-05-22 20:35 #65 av: [Ambrosia]

Ja det kanske är som Jane säger att det är pga ens räddslor som man dras till änglarna. Är nog så för mig tror jag. Är jag rädd på nätterna för att se andar och höra röster, så ber jag till gud att ärkängel Mikael och min skyddsängel ska beskydda mig. Känner mig lugnare då. Och har jag ont eller nån annan har ont. Så ber jag till gud att ärkeängel Raphael healar mig eller min vän. Läser böcker om änglar av Doreen Virtue och Lorna Byrne. Tycker dom är bra.

Mvh från Lisa :)Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.