Spiritualism

Agnes Röklander - Svenskt Trans medium

2011-04-27 15:28 #0 av: Jane-Lyzell

Under cirkelarbetet avslöjade Agnes personliga ledare Gode mycket som varit fördolt för de flesta människor. Detta skedde till att börja med i form av automatisk skrift, men efter hand som Agnes utvecklade sin mediala förmågor under träning i de slutna cirklarna, kom budskap, berättelser och kunskap snart så gott som uteslutande i trans tal.

Agnes Röklander 30/9 1896- 5/8 1969

"1980-talet tycktes det fysiska mediumskapens tid vara förbi, vad det gäller materialisationer. Men många äldre människor som var med under spiritualismens genombrottsår har många märkliga ting att berätta. En av dem är Albert Röklander i Stockholm. Han har vid upprepade tillfällen sett hur halvt självlysande ektoplasma börjat strömma ut ur ett medium, flyta som en sträng ut i seans lokalen, bilda en ljus dimma som förtätas till en allt tydligare mänsklig gestalt, slutligen fullt igenkännlig och stående på bara två meters håll ifrån seans deltagarna. Den på så sätt materialiserade Anden har nu kunnat tala med klar och tydlig röst i ett par minuter. Sedan har kraften sinat. Gestalten har blivit mer o mer dimlik och slutligen sjunkit samman i en vit fläck på golvet, vilket snabbt förflyktigats...."

 

Albert Röklander var gift med det kända mediumet Agnes Röklander, som lämnade jordelivet och gick in i ”Sollandet” som hon kallade andevärlden , 1969. Och så länge Albert fanns i livet på denna sidan stod hon i kontinuerlig kontakt med sin kvarlevande make här. Och har också genom olika trans medium kunnat lämna en mängd budskap till vänner och bekanta och övriga seans deltagare.

 

Agnes Röklander var ett av vårt lands mest namnkunniga trans medier . Det hem hon delade med sin trogne livskamrat Albert utgjorde i många år en tillflyktsort för stora skaror av sökande och sörjande människor. Hit kom ”enkelt folk” och satt sida med sida med ”högre- stånds-personer” som t o m kunde pryda sitt namnskrifter med kunglig krona. Även då Agnes klev till på andra sidan fortsatte hennes och makens teamarbete genom trogna vänner över dimensionsgränserna!1984 kom boken ut om Agnes som hennes käre make Albert skrivit. Och som denna artikel är hämtad ur ”Albert Röklander – boken om Agnes” Agnes Röklander – trans medium!( H-tryck Markaryd.) Och Ramsbergsgårdens arkiv.

 

Reinkarnations läran var Agnes inte främmande och hennes ledare GODE är ifrån en tidigare inkarnation, så här beskrivs det mötet dem emellan;

 

” Hon brändes på Häxbål vid stranden av sjön Siljan en augustidag år 1669.

 

Det sägs att röken låg kvar över Mora i sju dagar och att lukten var förnimbar ända fram till allhelgona. Tillskyndaren av avrättningen- i Jesu namn och efter kyrkans lära- var prästen Gode i Stora Tuna.

 

I början av 1930 talet möttes kvinnan och prästen igen, hon som spiritualistiskt medium i Sundsvall, hans som lärare och ledare från andevärlden.

 

I närmare 30 år varade kontakten, först i form av automatisk skrift, sedan trans kommunikation.

 

Nu ville Gode gottgöra sin stora förvillelse, försona sig med Agnes och genom henne sprida Jesu dogmfria och omanipulerade kärleks lära, en ”kristendom” över kyrkor och samfund, en universell lära, praktiserad på det enda trovärdiga sättet, nämligen i liv och gärning.

 

Så hjälpte då Agnes och Gode åt att ta sig an vilsna och olyckliga människor. De raserade gränserna mellan fysiskt och andligt liv och gav en helhetssyn på tillvaron, förnuftsbaserad, oinskränkt human, och fattbar för envar”.

 

Godes råd;

 

Se aldrig ned på din medmänniska, du vet inte vem hon är,. Förakta inte någon.I den enklaste arbetare kan du finna en broder eller en syster som är värd att lyssna på. Ge dig därför tid till det. Den som rensar avlopp kan vara en själ som det kan vara på sin plats att lyfta hatten för.

 

 

Förhäv dig inte, det skapar förr eller senare motgångar i ditt liv och sjukdom i din kropp. Lär dig vägen och lär dig tycka om alla människor som vandrar med dig.

 

Kort Historik om Agnes;

 

Agnes föddes den 13 september 1896 i Vänge- Läby i Uppsala län. Där bodde hon på ett ganska stort torp och hennes barndom var för henne en lycklig tid. Kärleksfulla människor runtom kring sig och fin natur och djur som hon älskade, särskilt farfaderns gamla häst Brunte som hon blev god vän med . Vilket var ganska så anmärkningsvärt. Den gamla c.a 18 åriga trotjänaren hade ett ganska avvisande humör, och det var egentligen bara farfadern som kunde hantera honom, andra slog och bet han.

 

När Agnes var i treårsåldern kom farfar på henne med att sitta i spiltan med Brunte och leka med sina dockor. Han blev inte direkt rädd eftersom han förstod hästen accepterade flickan som sin vän, men det kunde ju hända en olycka. Blev hästen t ex biten av broms, kunde den ju lätt sprätta till den lilla. Så han gjorde en liten stege till flickan, den kunde hon klättra upp på och tala med hästen ovanför spiltan och visa sina dockor. Brunte nosade och nickade och trivdes med sällskapet och gnäggade då och då instämmande i flickans resonemang.

 

Agnes farfar var synsk en gåva som gått i arv till barnbarnen. Farfar såg ofta tomtar och talade med dem, och så gjorde också Agnes i hela sitt liv. Ja , hon levde faktiskt alltid i två världar, och båda var så lika för henne att hon oftast hade svårt skilja dem åt. Ibland kunde hon stanna inför en människa utan våga säga någonting. Hon fick vänta tills hon själv blev tilltalad, då först visste hon om vederbörande var ”verklig” eller kom ifrån en annan tillvaro.

 

Det första mötet mellan Agnes och Albert skedde i Sundsvall sommaren 1936 och efter lite konstiga omständigheter(ledd av sin andliga ledare) hade Albert fått kontakt med en spiritualistisk cirkel som ledes av Agnes. Albert beskriver det mötet så här;

 

Rummet låg i ett behagligt dämpat ljus. Mediet ledde oss i bön, och så satt vi tysta. Det dröjde inte länge fören hon tittade upp och vände sig mot mig och sa:

  • Jag hälsar nykomlingen välkommen till cirkeln. Du har med dig en medelålders kvinna . Hon säger att du just står inför ett viktigt beslut, väljer du fel kan det dröja innan vi ses igen. Jag är din mor, förklarade hon. Jag måste gå ifrån dig när du bara var fyra månader gammal, men jag har ständigt följt dig och försökt jämna din väg. Detta är första gången jag talar genom ett ”redskap” Guds välsignelse över dig Albert. Ja som du förstår är jag din mor Ida......

 

Detta var Alberts första seans och första möte med Agnes , vilket gjorde han mållös hur han ska beskriva denna stunden, Hans tårar bara rann.

 

Med tiden blev Albert cirkelns protokollförare. Och sedermera Agnes partner.

 

Agnes började sin spiritualistiska utveckling i en liten hemcirkel i Sundsvall 1933. cirkeln växte och det blev flera omsider. Hon blev säkrare med bordet och bildade snart en egen cirkel en hjälp cirkel. 1936 kom Albert in i cirkeln och de träffades varje torsdag, för utbyte av tankar med ande vänner, men även genom ledaren Godes påverkan att bedja för dem som kom igenom som gäster.

 

Agnes blev säkrare vid bordet omsider. Vi utvecklades till bedjande medlemmar, genom Godes skolning. Vi fick lära oss vilken kraft det ligger i böner för lidande och sjuka människor. Cirkeln svetsades samman. Agnes ville till Stockholm för att arbeta i ett större sammanhang. Jag ,(Albert) och Agnes blev ett parti, vi flyttade till Gävle och Furuvik, 1944.

 

Vi åkte varannan vecka till Sandviken, till den lilla gruppen som brukades samlas i folkets hus, för utveckling. Av oss bildades det omsider en spiritualistisk förening i Sandviken och vi reste med glädje dit. Vi ville till Stockholm. Det var Gode som tryckte på. Då Agnes blev sjuk (struma) så sålde jag min rörelse och vi begav oss till Stockholm, där gick vi på en seans i Karlavägens förening och där mötte ett par som visade sig ha flera affärer i Stockholm varav vi 1946 köpte en fruktaffär och skaffat oss en lägenhet och med trycket från ande vännerna flyttade vi ned helt till Stockholm 1 april. Så fort Agnes återhämtat sig ifrån sin struma sjukdom.1956 flyttade vi sedermera till Celiusgatan i Stockholm där Agnes verkade under många år och hur många som besökte oss där vet jag inte skriver Albert, men det rör sig om tusentals, därom råder ingen tvivel

 

Privatseanser, gruppseanser och cirkelverksamhet avlöste varandra under dagarna och veckornas lopp. Högst personlig hjälp och tröst gavs till alla dem som önskade vägledning, mera allmänna råd kompletterade de budskap som gavs var och en vid gruppseanserna – och under cirkelarbetet avslöjade Agnes personliga ledare Gode mycket som varit fördolt för de flesta människor. Detta skedde till att börja med i form av automatisk skrift, men efter hand som Agnes utvecklade sin mediala förmågor under träning i de slutna cirklarna, kom budskap, berättelser och kunskap snart så gott som uteslutande i trans tal.

 

Godes Örfil;

 

Detta hände en gång då Agnes just satt upptagen i en privat seans. Det ringde ihärdigt på dörren, och tillslut måste Agnes bryta för att gå ut och öppna. In tränger en orolig och övernervös dam som pockade på att få en privatseans omgående. Agnes förklarade att det är omöjligt att avbryta vad som pågår och ber damen komma igen en annan gång. Men då skriker den objudna gästen , att om hon inte får en seans nu, så kommer hon ta sitt liv. Och ansvaret för detta lastar hon förstås mediet.

 

Men då händer något otroligt. Agnes , denna milda och förstående kvinna, ger besökaren en så kraftig örfil att hon faller omkull i tamburen och blir liggande på magen och handväskan bortslängd i ett hörn

 

Agnes stod lugnt kvar och betraktade ”den fallna” som så sakta kravlade sig upp, fick tag i sin väska och gick som en sömngångare ut från tamburen utan att ens stänga dörren efter sig.

 

Tre dagar efter relaterad episod står emellertid den objudna besökaren på nytt i dörren, när Agnes öppnar efter att ha hört dörrklockan. Men nu uppträder hon som fått örfilen på ett helt annat sätt. Skamsen berättar hon att hon varit så nere av grubbel och ängslan att hon inte varit sig själv. Och så tackar hon för örfilen! Allt släppte plötsligt och hon blev sig själv igen. Och så räckte hon Agnes en Bukett blommor och tackar henne för att hon räddat hennes liv . - Jag hade fått er adress av en god vän, berättade hon vidare, och som en sista desperat chans gick jag hit. Örfilen sprängde den onda cirkel jag hamnat i, och nu kan jag åter tänka klart. Men , tillade hon, kanske fru Röklander ändå kan ge mig en seans vid tillfälle....

 

Det kunde förstås Agnes, och damen som gjort ett så dramatiskt första besök blev sedan en ofta sedd gäst i huset.

 

Den dag örfilen s a s small, kom jag hem rätt sent från mitt arbete, men Agnes berättade förstås – sin vana trogen – allt vad som hänt under dagen.

 

- Hur vågade du , undrade jag, ge en vilt främmande människan örfil!

 

- Det var inte jag som slog, log Agnes Det var Gode! Jag var ju nästan i halvtrans eftersom jag avbrutit en pågående seans, så han hade ingen svårighet att ge min arm order.

 

 Själv skulle jag aldrig kunna förmå mig att slå till en människa så där. Men Gode visste att i den situationen damen befann sig, så fanns det bara ett att göra: Ge henne en chock. En oförutsedd örfil kan under de rätta förhållandena vara lika bra som en rätt använd elchock.

 

Intervju med Agnes(utdrag)

 

gjord Av Rolf Carleson

 

Agnes mediala förmåga fungerar numera huvudsakligen i trans- det är bara vid uppvaknandet som hon uppfattar något klärvoajant eller kläraudient.

 

- Ja , så fungerar det, instämmer Agnes. Många avundas mig och säger; Tänk att ha en sådan gåva! Men själv känner jag mig fattig, för jag upplever ju inte själv mycket av vad de gör som lyssnar på mig.

 

- Du kan alltså inte själv påverka resultatet?

 

- Nej

 

- Har du inte någon känsla av vad som passerar?

 

- Jo ibland kan det komma för mig efteråt. Om det t ex varit en återförening som varit särskilt känslomättad, då märker jag det och kan känna mig mycket glad.

 

- Hur är det med fysiska fenomen numera?

 

- Vi får inte längre uppleva något sådant. Men förr var det inte ovanligt. Det kunde t ex hända att det lilla bordet du ser därborta kunde börja röra på sig i takt med musiken och t o med slog takten till en melodi som kom från pianot trots att ingen spelade på det...!

 

- Sedan- det måste jag berätta – kom en tid då den mediala kraften togs ifrån mig. Sex långa år gick, men så bröt den igenom igen. Kanske var jag nu bättre rustad för att rätt kunna använda den. Jag mins jag fick kontakt med ett engelsk medium på den tiden, Mrs Thomptson. Under seansen sa hon: Ni har en ledare som heter Gaude, jag tycker han säger så. Och han kommer från en landsända, jag kan inte höra tydligt, men det börjar på DAL......

 

- Gissa om jag blev glad och kände mig stärkt!

 

Agnes berättar att hon vid något tillfälle ställt sig till förfogande för parapsykologiska forskare, bl a ett team av både svenska och amerikanska vetenskaps män. Försöken utföll mycket positivt och hon är ledsen över att de fullständiga protokollen inte har fått offentliggöras.

 

 

Hemfärd

  • och återkomst.

 

 

Med Albert vid sin sida , dag som natt, hemma såväl som på olika sjukhus, kämpade Agnes i sex månader mot en elakartad cancer. Det var en kamp utan hopp – men inte utan mening. Med den spiritualistiska ideologin kristallklar i det inre, visste både Agnes och Albert alltför väl lidandets betydelse för den personliga utvecklingen. Kanske erinrade de sig vid något tillfälle ett yttrande som en biskop fällde när han väcktes den morgon han skulle brännas på bål, dämd för kätteri: ”Det blir en besk frukost idag, men middagen blir så mycket underbarare i paradiset”

 

 

Nog av, dag lades till dag och natt till natt. Två människor, två själar som upplevt så mycket av lycka och glädje tillsammans- nu delade de plågans tunga börda. När det gällde smärtstillande mediciner var Agnes mycket återhållsam. Hon ville inte mista kontrollen över sina tankar och förmågan till upplevelse. När Albert frågade henne varför hon nekade ta morfinsprutor, svarade hon:

 

” Jag har sett andevärlden ända sedan från min tidiga ungdom, och jag vet hur underbart det landet är. Jag vill vara vaken och se då de kommer och hämtar mig till ”Solandet”. Jag vill uppleva det underbara då alla dessa hemska cancersmärtor ebbar ut. Och så vill jag förstås så snart som möjligt se alla mina ljusa ande vänner som kommer mig till mötes”

 

Ganska långt innan Agnes gick över hade hon bett mig att hålla hennes händer under hennes allra sista tid på jorden. Klockan 23 måndagen den 4 augusti 1969 var hon fortfarande så stark att hon kunde svara på frågor. Jag undrade då om hon nu skulle gå bort ifrån mig. Hon svarade ett stilla men tydligt ”ja”. Så satt jag då med hennes händer slutna i mina till klockan 3.20, då hon drog sitt sista andetag.

 

Jag vandrade nu de tunga stegen hem. Jag pysslade om och prydde hennes altare och slog mig ned på den stol som jag suttit så oändligt många gånger på, i lugn och tacksamhet vid hennes sida. Jag tänkte att jag nu på något sätt hjälpte henne med de första stegen i den ljusa världen.

 

Och så blev det också. Tre veckor senare fick jag nämligen en seans av vår gamle vän Åke Abrahamsson, också han ett medium med anseende och gåvor som kan jämföras med Agnes. Genom honom kom nu Agnes. Fri från alla plågor, lättad och omstrålad av ljus berättade hon:

 

” Jag hörde underbar sång och musik. Som i ett stort ljussken kom gestalter emot mig. Det var far och mor och farfar och farmor och många andra. Jag lyftes upp och det bar iväg- men inte långt!. Plötsligt befann jag mig i vårt kära hem, vid mitt altare och vid din sida. Men jag kunde inte stanna länge. Man tog åter hand om mig, och jag fördes vidare , långt långt. Jag tyckte att vi liksom var bortom stjärnorna och vintergatan, och ändå hade färden gått fort som tanken. Tänk att jag fick uppleva allt detta! Och Nu är jag HEMMA!”

 

Detta var första artikel delen om Agnes – vi kommer publicera mer av Agnes Arbete i nästkommande nummer av Lyztran!(C) www.lyztran.com

  Sammanställt och Skrivet av Jane Lyzell

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-27 18:06 #1 av: Hellas

Det här är det medium som nog fängslat mig mest av alla, tack Jane för artikeln och ja.....jag letar fortfarande efter boken om Agnes.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-04-27 19:26 #2 av: Jane-Lyzell

1 Ja hon är fantastisk!Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-28 03:51 #3 av: [walkinbeauti]

Läser en bok just nu om fysiskt mediumskap och där nämns paret Röklander och man blir oerhört farsinerad över deras kunskap så nu blir det bokjakt igen för den boken måste man ju läsa.Flört

Tack för informativa rader Jane otroligt intressant läsning Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-28 09:53 #4 av: Kerstina-61

Tack, Jane för väldigt intressant läsning Glad

Anmäl
2011-04-28 12:34 #5 av: Jane-Lyzell

3 vad är det för bok du läser???Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-28 12:55 #6 av: [walkinbeauti]

#5 Den slutna Kretsen : av Camilla Persson,men jag har nog blandat ihop namn och läst någon ananstans om dessa två vilket sjävlfallet jag skyller på åldern Glad boken låg nere ett tag men har börjat med den på nytt så lite har man tappat bort av det man läst Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-28 14:25 #7 av: Jane-Lyzell

6 ja inte står de om dem i den boken - tillhör inte min favoritbok om jag säger såRynkar på näsan

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-28 19:23 #8 av: Ians

Jag gråter o snoret rinner.....nu Måste jag ju prenumerera på Tidningen Flört o få reda på mer om paret Röklander......

Tusen tack...stor kram till dig Jane som satt ihop detta.

Anmäl
2011-04-28 20:58 #9 av: [outgrundlig]

Tack Jane för denna artikel! Snyftar o känner med.....GråterFlört

Anmäl
2011-04-28 20:59 #10 av: Jane-Lyzell

8 Tack , jag gråter själv varige gång jag läser slutpartiet - ja denna kvinna har fångat mitt hjärta och ditt med tydligen:-))<3Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-28 20:59 #11 av: Jane-Lyzell

9 oj en tillKyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-28 21:05 #12 av: [outgrundlig]

#11 Jaaa en tillKyss

Anmäl
2011-04-29 05:46 #13 av: [walkinbeauti]

# 7 Glad Smaken är som baken delad vet du tycker den är intressant Skrattande

Men ska absolut skaffa boken från paret Röklander för det är något speciellt intressant kring dom och man blir faktiskt lite rörd Glad

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-29 11:13 #14 av: Hellas

#13 lycka till med att hitta boken, jag har letat i 1 1/2 år nu men inte funnit den Gråter

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-04-29 11:16 #15 av: Jane-Lyzell

7 det beror på hur man ser det- ur ett perspektiv av fysiskt medium tycker jag den är skrämmande!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-29 11:17 #16 av: [walkinbeauti]

# 14 Oj är den så svår att få tag på,men gör ett försök och talar om om jag hittar den någonstans Glad.

Sajtvärd för Indianer ,Övernaturligt samt medarbetare Healing .

http://www.indiantrumman.se/

http://www.the-wolf.se/

http://indianer.ifokus.se/


Anmäl
2011-04-30 12:56 #17 av: Jane-Lyzell

16 lycka till - kanske kommer vi ny trycka den - men måste ta reda på om man får först!Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-04-30 13:03 #18 av: Ians

#17...det hoppas vi på!

 

Anmäl
2011-05-02 20:54 #19 av: Jane-Lyzell

Ska göra allt jag kanSkrattande

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-06-14 12:56 #20 av: Fredrik1

Hejsan Jane,

Tack för en fantastiskt intressant artikel om Agnes Röklander !

Underbart att läsa om Agnes och Alberts fortsatta kontakt sedan hon gått över.

Jag har läst hela hennes bok och den är väldigt intressant läsning som jag varmt rekommenderar.

Vänliga hälsningar,

Fredrik M

 

 

 "Be kind whenever possible. It is always possible"   H.H Dalai Lama

Anmäl
2011-06-15 15:13 #22 av: Jane-Lyzell

20 VarsegoooKyss

Ja man bara älskar Agnes o albertGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-08-16 21:42 #23 av: Hellas

Det här är en artikel som jag kan läsa om...flera gånger!

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-08-16 22:46 #24 av: Jane-Lyzell

23 ja med - gråter varige gång:-)))Skäms

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-08-25 09:22 #25 av: stina63

Tack Jane för artikeln. Väldigt  intressant att läsa. De är en bok som jag skulle vlja ha i mina ägo.

Kyss

Anmäl
2011-08-25 14:31 #26 av: Jane-Lyzell

Tack StinaKyss ja boken är fantastisk:-)))

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-08-29 19:48 #27 av: maiya

Tack Jane för en väldigt intressant läsning.

#25.Ja boken skulle jag gärna vilja läsa och ha min ägo.

Kram

Anmäl
2012-01-13 15:10 #28 av: Jane-Lyzell

Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-01-10 11:28 #29 av: Sagaliten

Ännu en som föll i tårar här. Vad fantastiskt. Tänk om man ändå kunnat nå ens halvvägs dit hon gjorde i sin utveckling (eller hela om det nu skulle vilja sig så väl;)

Men så himla tråkigt att inte de där testresultaten kunnat offentliggöras. Förstår inte varför. 😕

Anmäl
2016-01-10 14:05 #30 av: Jane-Lyzell

29 Ja det protokollet hade man velat läsa Skrattar- Nu har jag en hel del material om Agnes - så vem vet det kanske finns där om jag hittar det så offentliggör jag det härBlomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-01-10 14:17 #31 av: Sagaliten

#30 Ja det gör du rätt i ☺️
Håller tummarna mentalt

Anmäl
2016-01-10 14:25 #32 av: Jane-Lyzell

31 tack Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-01-11 00:14 #33 av: [Lummer]

Har ni lyckats få boken ny tryckt och vad heter den och vem skrev den?

Att se ektoplasma verkar vara vanligare förr. Är den nån här som sett det?

Anmäl
2016-11-11 14:16 #34 av: Britt-Louis Hjalmarsson

Jag har haft boken men den har tyvärr kommit bort när jag lånade ut den.

Agnes var min faster så jag skulle gärna vilja ha boken om det är någon som kan sälja den eller om den trycks upp igen.

Anmäl
2016-11-11 22:42 #35 av: Jane-Lyzell

34. bästa chansen är nog  antikvariat :-) - Vad skoj det var din faster - har du några minnen dela med dig till oss ?Blomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-11-13 10:34 #36 av: Britt-Louis Hjalmarsson

Ja en hel del minnen av faster Agnes och farbror Röcke som vi kallade honom har jag.

De bodde i en stor gammal fin lägenhet i Stockholm och vi umgicks ibland men inte så ofta. Min faster var 25 år äldre än min pappa (som var ett sladdbarn) vilket gjorde att de inte hade så mycket gemensamt

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.