Spiritualism

DEN MODERNA SPIRITUALISMENS 7 GRUNDPRINCIPER

2010-09-04 02:39 #0 av: Jane-Lyzell

Emma Hardinge Britten(1871), en av pionjärerna inom den moderna spiritualismen.

emma h brittan.jpg

Den moderna spiritualismen är en filosofi

med en andlig livsåskådning som är centrerat runt 7 grundsatser, vilka tagits emot av mediet Emma Hardinge Britten(1871), en av pionjärerna inom den moderna spiritualismen. Andligen(medialt) Ifrån Principernas grundare Robert Owen.

Vi öppnar upp den till nutida förstålelser och tolkningar riktat till och för alla trosuppfattningar eller religioner. Då Spiritualismen är en andlig filosofi och inte är religionsbunden går den att finna i alla de olika religioners tro. Andens religon. Du kan alltså ha tron på Kristendom, Katolicism, Judendomen, Buddism, Hinduism, Islam, Natur tro, Ateist och samtidigt vara Spiritualist.

1. Vi härstammar alla från den allomfattande universella anden.

Den universella anden finns i allt och alla och har en universell plan med universella lagar och naturlagar som byggs av kärlek, som styr hela universum ,där hat inte existerar. En skapande ande som är den kontrollerande skapar kraftenöver allting, och den största centrala källan till allt liv och kärlek "Villkorslös kärlek" En kärleksfull och välvillig kraft, som bryr sig om allt och alla och ser alla människor som en enda stor familj, där alla oavsett religioner och trossatser eller hudfärg eller handlingar är inräknade. Alla har ett lika värde, ung, gammal, rik fattig, vit, svart , gul , röd, man, kvinna, djur, växter "allt levande". Vår förståelse för detta följs av de universella lagarna och hur väl vi följer dessa. Om vi bryter mot dessa lagar får vi också ta konsekvenserna av detta, antingen på denna sidan livet eller på andra sidan.(som man sår får man skörda)

2. Vi är alla bröder och systrar

Om vi accepterar att vi kommer ifrån den allomfattande universella anden, följer det sig naturligt att vi alla är skapade ur detta och vi alla är barn ifrån denna kraft. Vi är då all systrar och bröder i samma familj, oavsett ras- tillhörighet eller hudfärg. Det innebär att vi alla har ett ansvar gentemot alla människor att stödja och uppmuntra varandra och dela glädje likväl bördor. Att lära oss att ge, inte bara materiella ting utan själslig/andlig hjälp också. En del behöver ett uppmuntrande ord, andra mer kärlek och omtanke! I vår moderna värld, med så många olikheter och klyftor mellan rik och fattig - Stark och svag är det lätt att finna någon att dela med sig till , andligt eller materiellt. Viktigt är här också att lära sig se och ta emot egen hjälp , när hjälp kommer till dig själv. Om vi skulle låta denna omtanke sprida sig utanför vår egen familj, vår egen stad, vårt eget land och sträcka sig ut i världen, så skulle hunger och lidande, krig och elände höra till det förgångna och vi skulle uppnå frid på jorden. Människan som andlig varelse här på jorden är odödlig och broder och systerskapet sträcker sig även till de andliga sfärerna, således medför Spiritualismen därför en ny och högre mening med vårt gemensamma oberoende och vårt broder och systerskap.

3. Andlig gemenskap och Guidad ledning och änglaministeriet.

Detta är själva kärnfrågan som hela filosofin bygger på. De traditionella trossatserna inom de flesta religioner, förnekar att det är möjligt att kommunicera med övergångna andar på andra sidan livet. Vi däremot menar att vi de senaste 140åren har kunnat bevisa att man inte bara överlever den fysiska döden utan att man också med hjälp av ett medium kan kommunicera med dem och de med oss till dem som lämnats kvar här. Inte bara det, andarna lägger ned stor möda på att hjälpa och guida oss med våra jordiska problem. Det finns ett antal personer som kallas medium, vilka är väldigt mottagliga för "Andliga Vibrationer" vilket medför att de kan förmedla en kontakt med de som har gått över på andra sidan och vill kommunicera med oss på jordeplanet. Var och en av oss har en andlig ledare, Guide och hjälpare och "skyddsguide" om man så vill. Dessa hjälpare använder medium som instrument för att kunna tala med oss om våra nära och kära i andevärlden och ge bevis på själens överlevnad. Men inte bara det, utan också för att ta del av andliga läror och filosofier som till exempel "Silver Birch" och även också kunskaper som läran om healing och helande. Ur detta har vi alltså tillgång till högre kunskap och lärande, men också vetskapen om hur våra nära och kära har det i sina nya existenser/tillvaro. Dessa bevis på överlevnad är till stor tröst för dem som sörjer.Vi Lyder alla under Änglaministeriet! Änglaministeriet lyder under Gud/skapelsen. Osv..

4. Den Mänskliga själen Existerar För Alltid

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förgöras/förstöras, utan det ändrar form. Själen som är en del av Skapelsen eller Den Stora Anden/ Energin är därför oförstörbar! Då döden inträffar av våra fysiska kroppar, går den fysiska kroppen tillbaka till det naturliga kretsloppet och själen/anden går vidare till nästa dimension även kallad andevärlden. I andevärlden så har vi en andekropp som är en kopia av vår fysiska kropp, ända tills vi har nått en viss utveckling. Vi är alltså samma individer i alla avseenden, med samma personlighet och karaktärsdrag som vi sakta utvecklar ju längre vi utvecklas. Alltså; det beror på oss själva hur fort vi utvecklas och hur mycket energi vi lägger ner på det. Vårt personliga ansvar fortsätter alltså efter den fysiska döden.Det sätt vi lever våra liv här bestämmer alltså hur våra liv i andevärlden kommer att bli.

5. Personligt Ansvar

Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som kan lösa oss från våra synder och skulder. Ingen annan kan alltså ta på sig ansvaret för våra synder eller skulder. Ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen. Tack vare att vi blivit givna den fria viljan som ger oss förmågan att skilja på det som är rätt eller fel (vårt samvete) kan vi själva välja vilken väg vi ska gå. Oavsett om man är religiös eller ateist så finns det ingen som kan komma undan konsekvenserna från sitt handlande, du är alltid själv personligt och totalt ansvarig för ditt eget handlande. Inget ave Maria i bikt eller synders förlåtande av en präst eller annan kan förlösa dina synder. Den universella anden sitter inte och dömer oss - Vi får lov att vara våra egna domare.

6. Framtida Gottgörelse och Vedergällning för allt Gott och Ont vi gör på Jorden.

Likt alla de andra principerna följer också denna de universella lagarna och naturlagen om orsak och verkan eller "som man sår får man skörda". Man kan alltså inte vara dum och elak gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Ju mer kärlek man ger ut desto mera kärlek kommer tillbaka! Man måste förstå att effekten av denna princip, gottgörelse eller vedergällning gäller redan nu - på jorden - och är inget som väntas en då man går över och lever i andevärlden. De traditionella religionerna vill få oss att tro på "domedagen", "skärselden" då skaparen kommer att avgöra från sin tron vem som kommer till himmelen eller helvetet eller andra trosplatser. Himmel och Helvete eller annan trosplats är skapade av våra egna medvetanden och inte några verkliga platser. Det liv som vi lever här på jorden är det som bestämmer vår status i andevärlden. Man ska ej heller tro att bara för att man besöker sin religions plats en eller flera gånger i veckan - är man garanterad en bra tillvaro efter detta livet. Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. "Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad". Det är inte heller sant att när vi dör så blir vihelgon. Döden gör oss inte andligt medvetna! (Även om vi då är en erfarenhet rikare.)

7. Evig utveckling tillgänglig för alla mänskliga själar

I alla människors hjärtan finns en önskan om utveckling. Och i alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek. Alla som önskar kan beträda vägen till fullbordan. Spiritualismen pekar med säkerhet på evig utveckling, men hur mycket vi själva avancerar i livet efter detta, hänger på hur mycket vi vill utvecklas i mental och andligt förståelse. Om vi gör vårt bästa i jordelivet och försöker följa vår inre vägledning eller intuition, så kommer vi finna utvecklingen enkel, likväl på jorden som i andevärlden. Men om vi går emot våra inre känslor blir vägen tung och motig. Vi har fortfarande vår fria vilja. Utvecklingen på andra sidan går ju hand i hand med vår vilja till utveckling på den här sidan om livet. När vi kommer över i Andevärlden kommer vi inte på något sätt vara sysslolösa. Tvärtom kommer vi vara extremt upptagna med att ta oss fram på det vägar som leder till perfektion och vi kommer att ha en evighet på oss att göra det. Eftersom vi alla kommer ifrån den universella anden/kraften. Så har vi alla getts möjligheten att vara ansvariga för vår egen själsliga/ personliga utveckling, för evigt!

Om bearbetat och skrivet av Jane Lyzell (C)

Orginal text- se här ; http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.snu.org.uk/spiritualism/principles&ei=Hs6rT9-UBsiG4gTn3MG3CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&sqi=2&ved=0 

På engelska här: http://www.snu.org.uk/spiritualism/principles 

1.The Fatherhood of God.

2.The Brotherhood of Man.

3.The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.

4.The Continuous Existence of the Human Soul.

5. Personal Responsibility.

6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on Earth.

7. Eternal Progress Open to every Human Soul.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-04 02:51 #1 av: [GunillaF]

Tack! Ännu en mycket intressant artikel!

Det är egentligen så självklara saker som mediumet Emma fick ta emot, att man förvånas över att man inte alltid levt/lever efter detta.

 

Anmäl
2010-09-04 03:01 #2 av: Tuva-Lena

Jordnära och bra! Passar mig perfekt! Flört Det enda jag skulle vilja tillägga är att i anden ingår också alla andra varelser - även om det inte är så inom spiritualismen. Jag ser alla levande varelser som medverkande i den livsväv av energier som får universum att bibehålla balansen. Vi är inga högre stående varelser i den livsväven, utan alla; växter, djur, människor och andra väsen har en lika viktig uppgift i det eviga nätverket. fast det är min tro det, och den går ju alldeles utmärkt att kombinera med dina fina ord Jane! Glad

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2010-09-04 03:05 #3 av: Tuva-Lena

Måste bara lämna en kommentar ang den fantastiska Emma Harding också: Vilken kvinna! Tänk er att våga sprida denna filosofi mitt i det viktorianska England i börnjan av förra seklet. Då krävs det minsann ryggrad också. Cool

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2010-09-04 08:46 #4 av: Andina

Tack för en jättebra och intressant artikel! 
Och ja, jag håller med, den är jordad och Vilken kvinna!

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2010-09-04 11:59 #5 av: Jane-Lyzell

2 spiritualismen har vördnad för allt levande , moderjord, väkter , djur , människan alltSkrattande Ja Emma var en förkämpeOskyldig

tack för feedback!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-04 12:10 #6 av: Tuva-Lena

Låter underbart Jane! Passar mig som hand i handske! Tungan ute

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2010-09-04 12:27 #7 av: Hellas

Tack Jane
Ja Emma Harding var verkligen en föregångare och som Tuva säger, vilken styrka att som kvinna i sekelskiftet ändå vara så stark i sin övertygelse som hon var är en bedrift.

#6 Jag har ju alltid ansett mig som Ateist fast på ett annorludna sätt, jag har haft min tro men inte på det steriotypa sätt som Kyrkorna har föreskrivet.

När jag kom i kontakt med Spriitualismen så kändes det verkligen som något jag hade sökt efter länge.
Jag har dock lyssnat på många föresläsningar i de kurser jag gått både hos Jane och hos Anders men i våras bestämde jag mig för att det är här jag vill befinna mig.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2010-09-04 22:48 #8 av: [GunillaR]

Mycket intressant Jane!

Det hela känns väldigt sant och riktigt, detta kan jag ta till mig.

Enligt punkt 5 så skulle ju den kristna kyrkans budskap vara felaktigt.

 

Anmäl
2010-09-05 00:45 #9 av: JustMe08

Jag håller med - Vilken enormt modig kvinna!

Tack Jane för ännu en fin och intressant artikel.

Anmäl
2010-09-05 11:22 #10 av: Jane-Lyzell

Kyss tack!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-05 12:26 #11 av: nillanb

Tack Jane för en för en mycket intressant artikel!

Detta kan jag lägga till hjärtat som *min* sanning...

Anmäl
2010-09-05 21:02 #12 av: [outgrundlig]

Tack Jane för denna artikel som även den var lättläst och stämmer så väl in på mina egna tankarGlad

Anmäl
2010-09-06 14:51 #13 av: Jane-Lyzell

11.12 Roligt att ni är intreseradeKyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-09 01:30 #14 av: [Vintersaga]

Tack Jane för översättningen - den känns modern och passar jättebra när vi ska ha teori på mediumcirkeln nästa vecka. Skrattande

Vi har sagt att dessa principer ska ligga som grund för all kunskap vi skaffar oss inom spiritualismen och mediumskapet som sådant - så det är bra att principerna är skrivna så att man förstår dem på ett jordnära sätt!

Kram Rickard

"Det jag fokuserar på växer i styrka!"

Anmäl
2010-09-09 01:53 #15 av: Hellas

#14 Kul att ni lägger in lite av Spiritualismens tankegångar i samband med kurser, jag tycker det är jätteinstressant och roligt att även få med sig lite bakgrund till varför man arbetar på det sätt vi gör idag.

Mediumskap är ju inte bara att prata med andevärlden utan det finns ett helhetstänk runtomkring.

 

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2010-09-09 02:00 #16 av: [Vintersaga]

#15 - Ja, ska man ta mediumskapet seriöst så ska man även intressera sig för tankegångarna kring det vi håller på med - det är inte bara en massa övningar, demonstrationer och vägledning som är  viktigt, utan lika mycket vad spiritualism är och står för!

Det är ju likadant som i bilkörning - en del bara gasar och bromsar, medan andra (som tänker mer både på miljö och ekonomi) anpassar körningen till ett mer "flow-inspirerat" körsätt (typ eco-driving).

Så kunskap om sånt som kretsar runt omkring det vi håller på med är både inspirerande och vägledande :-)

"Det jag fokuserar på växer i styrka!"

Anmäl
2010-09-09 02:12 #17 av: Jane-Lyzell

14 TackKyss

Kan bara hålla med er båda i era inlägg 15-16Skrattande

Viktigt att man förstår helheten!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-09 13:43 #18 av: Kerstina-61

 5,e stycket Tack, Jane! Jättebra läsning.

Som Morgaine skriver om 5,e stycket så går det ju helt emot den svenska kyrkans tro.
Hur är det med syndernas förlåtelse? Som det är i den kristna kyrkan så kan kan man beté sig illa för att sedan få förlåtelse på söndagsgudstjänsten eller då man biktar sig eller som muslimerna som går till sina moskéer..Tolkar jag spiritualismen rätt då att någon förlåtelse är det inte tal om utan man får leva som en god männsika och må bra och få kärlek eller så lever jag som en dålig människa och får inte alls vara lycklig...? 

#16# vilken bra liknelse, Rickard ;-)

 

Anmäl
2011-12-14 14:05 #19 av: Hellas

Puffar upp den här då jag tycker det belyser Spiritualismens grundprinciper på ett kortfattat och enkelt sätt.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-14 14:09 #20 av: Jane-Lyzell

19 Ja den faller bra in nuGlad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-12-24 20:30 #21 av: Fredrik1

#20

Då den första principen i original av Emma Hardinge Britten löd

"The Fatherhood of God" vilken i vissa översättningar till svenska kallats "Gud är vår fader", undrar jag om det är ett medvetet val att ta bort namnet Gud och ersätta det med "den allomfattande universella anden" ?

Jag kan förstå om så är fallet, då namnet Gud kanske kan alienera vissa religiösa människor ur andra religioner som söker sig till just spiritualism ?

 

En undring baraGlad

 

God Jul till er alla därute!

Fredrik Magnusson

 "Be kind whenever possible. It is always possible"   H.H Dalai Lama

Anmäl
2011-12-25 00:46 #22 av: Jane-Lyzell

21 ExaktGlad 

Emma Hardinge Britten - var en väldigt kristen spiritualist, likt de flesta på den tiden!

Vi öppnar upp den till nutida förstålelser och tolkningar riktat till och för alla trosuppfattningar eller religioner. Då Spiritualismen är en andlig filosofi och inte är religionsbunden går den att finna i alla de olika religioners tro. Andens religon. Du kan alltså ha tron på Kristendom, Katolicism, Judendomen, Buddism, Hinduism, Islam, Natur tro, Ateist och samtidigt vara Spiritualist.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2012-05-10 16:50 #23 av: Jane-Lyzell

Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2012-10-19 12:05 #24 av: Jane-Lyzell

Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2013-09-22 00:00 #25 av: TezzD

Tummen upp

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Anmäl
2015-02-28 17:59 #26 av: Jane-Lyzell

:-)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-03-10 17:35 #27 av: Farwuq

Jag säger tack så mycket.

Blomma

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2016-03-10 19:16 #28 av: Jane-Lyzell

27 varsegooBlomma

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-07 10:24 #29 av: glittertind

Jag funderar på en sak, som ständigt återkommer i senare dagars friare religionstankegångar....

Syndernas förlåtelse och Jesu verksamhet ska man nog inte ifrågasätta, som helhet, men man ska ifrågasätta om VI, genom åren, har fattat det rätt...och kyrkans ritualer runt detta.  Det kanske finns fler bitar som vi vardagsmänniskor inte förstått, känner till och är insatta i. Det handlar ju om karma, som tas bort av viss anledning, i visst sammanhang.... Kan det kanske vara så, att när man förstått de fel man gjort tidigare, när man höjt sig utvecklingsmässigt, så behövs inte karman, utan faller bort.
När Jesus, i sitt samhälle, där öga för öga, tand för tand gällde, gick runt och helade människor, och berättade om att älska sin medmänniska, och genom sin utstrålning höjde människors fokusering mot hjärtat, mot osjälviskhet, så föll den karman bort, som annars skulle ha fungerat som redskap för att lära förstå... Synderna blev förlåtna...Anmäl
2016-08-08 13:20 #30 av: Jane-Lyzell

29 Den enda som kan förlåta sina egna synder måste ju bli en själv - ingen annan kan förlåta dem åt en - tror inte ens Gud vill det åt människan - alla får ta sitt eget ansvar personligen. 

Karma är verksamt i varje minut inget som väntar till sen Skrattar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-08 18:14 #31 av: glittertind

.
Så talade  de skriftlärda i templet , de som var emot Jesus... Ingen kan väl förlåta synder, utom Gud...
Guds plan förstår vi inte. Den är som en svart tavla i ett universitet, fullklottrat med logaritmer och parenteser med x, y och z och %.... är för en lågstadieelev. Vi är inte mogna för den kunskapen ännu, men vill så gärna tro det och förstå... Därför fyller vi i, när vi saknar pusselbitar, för att vi ska känna oss trygga med vår världsbild.
Därför skulle jag aldrig få för mig att Jesus ljuger med att synderna blir förlåtna (Karman lyfts av) Det är något där, vi inte snappat upp ännu.... Något som i vissa situationer kan förändra de givna lagarna. Det är jag övertygad om.

Anmäl
2016-08-08 22:16 #32 av: Jane-Lyzell

31.Bibeln är skriven igenom människans medvetande - det är vanskligt

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-09 18:56 #33 av: Hukanson

Ansvaret för synder åligger syndare för vad är synd? Det är ett misslyckande med att leva kärlek så perfekt som är möjligt. Den religion som uppstod på grund av Jesu Kristi undervisning uppmanade människor att komma till Jesu undervisning och bedja Fadern i Himmelen i hans namn för att erhålla Jesu kärleks ande och då på så sätt omvända sig tillbaka till kärlek, få frälsning för sina synder, dvs få hjälp att korrigera sina misslyckanden tillbaka till ljus och kärlek.

Ansvaret vilar alltid på den inkarnerade individen för han måste hantera sin fria vilja att göra och vara som han själv skapar...men vi kan ha Hjälpare i Andevärlden som korrigerar där vi inte mäktar. Och ni vet väl om...att Jesus lever där..?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-08-11 00:48 #34 av: Jane-Lyzell

33. fortfarande tolkat igenom människans sinne

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-11 10:08 #35 av: Hukanson

Jesus undervisar om Kristusmedvetandet att det finns en Fader som är alltigenom kärleksfull i andevärlden och är så gudomlig att kunna ha en personlig relation med alla människor som vill leva som Faderns barn i kärlek vilket innebär att få hjälp med vadhelst man vill ha hjälp med så länge det är vist och för allas högre bästa.

Javisst är det genom vårt mentala sinne vi tror och ber men Faderns relation är naturligtvis genom hjärtats kommunikation och målet är att bli så hjärtlig att man inte behöver mentalisera alls.

Vi har alla kärleksskador men det finns en utsträckt hand...Alltid.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-08-11 11:16 #36 av: glittertind

När 1000.....1 000 000 människor upplever samma sak oberoende av varandra, på olika ställen i världen.... tolkat genom människors sinnen...

Bibeln... Man måste kunna urskilja den genomgående  röda tråden. Det är en sak att återge en mening perfekt, en annan sak att förstå andemeningen av helheten.

Kasta inte ut barnet med badvattnet Jane! Det är inte allt vi förstår, eller är mogna att förstå. Eller ens får lov att förstå, eftersom viss kunskap kan missbrukas, om den hanteras av okunniga, så som det blev i Atlantis, som ju Gud lät sjunka i havet, (eller något).  Flera har minnen därifrån.   (Dock tolkade genom människors sinnen)

Anmäl
2016-08-12 15:59 #37 av: [Loet]

Karman är en existerande naturlag, som inte har någonting med synd att göra.

Synden är skapad av kyrkofäderna,för att fånga in människan. Att urskilja den röda tråden som finns i bibeln, är nog inte så lätt. även om den finns mellan orden, man ska inte tolka bibeln bokstavstroget, utan mera symboliskt. när Bibeln kanoniserades så bestämdes vad för text bibeln skulle innehålla som sanna. andra texter fick flytta på sig, de så kallade Apokryfiska texterna som ansågs osanna.t.ex Thomas evangeliet. 

De Apokryfiska texter behöver man också  studera.

Anmäl
2016-08-12 18:46 #38 av: Jane-Lyzell

35 oavsett hur du tar in information måste den gå via ditt medvetande och din behållare hjärnan innan du kan föra den vidare via mun eller skrift

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-12 18:47 #39 av: Jane-Lyzell

36. hur menar du ? med  : Kasta inte ut barnet med badvattnet Jane!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-12 19:19 #40 av: Hukanson

Jane tror du inte att medvetandet är vad som går över på andra sidan? Medvetandet kan vara övertygat om att det är ett Guds Barn som älskar sanning, liv, kärlek och har erfarenheter av detta och därmed ett visst övertag på andra sidan för där finns det många som älskar mörker och gör mycket som inte är i överensstämmelse med Kärleken..

Tänk först och prata sen. Var medveten om vad du vill. Tala och skriv med medveten vilja att åstadkomma något, vare det kommunikation eller annat. Medvetandet sägs vara omöjligt att kränka eller förstöra för det är heligt skapat, ingår i den heliga skapelsen av helig ande, medvetandeande och kroppseterisk ande.

Vad gäller synd så är det ett brott mot körleken och det är först och främst ett brott mot den himmelska lagen i andevärlden men i den mån det är gudomlig lag i en fysisk kyrka på jorden så är det ju ett brott mot den lagen också! Men många kristna tror att Domedagen har varit och det därmed inte finns några villkor och krav längre...domarna har ju redan fallit för den tiden och något nytt har kommit istället. Det här är en stor fråga för hela Israel och hela världen.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-08-12 23:35 #41 av: Jane-Lyzell

40 Medvetandet är större en vårt medvetna jag och vist är det det som för oss vidare i anden - men då vi talar om att förstå och förmedla information här på jorden - så måste det gå via vår egen hjärna för att om möjligt bli begripligt.

Synd är olika i olika människors tolkningar världen över - så inte så enkelt

Gud ger varken synd eller tar den ifrån oss - vi får skörda det vi sått gott eller dåligt

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-13 09:27 #42 av: Hukanson

#41 Det är just därför att Gud finns, verkligen existerar, och vi därför verkligen är Guds barn, och det finns ett syfte, mening med livet, men vi har fått fri vilja och med den kan vi visa hur många procent Kärlek vår fria vilja vill uppnå. Allt som avviker från 100% är faktiskt synd i Guds ögon och det ger ogräs i åkern men Gud älskar oss fullständigt ändå. Så man kan inte leva kärlekslöst hänsynslöst och tro att det är ok "för det finns ingen synd"...för det gör det men det finns inga straff för det! Alla får bara hantera sitt ogräs enligt Guds Principer för typ ogräshantering.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-08-13 11:04 #43 av: glittertind

Jo Jane... Bara för att du tycker en del är fel i dina ögon (i bibeln) så ska man inte förkasta den som helhet, med allt vad den innehåller. Och jag tror ändå att det finns mycket som ännu är dolt för oss, som kommer att uppenbaras efterhand. Vi kan inte förstå hela Guds plan... Den har varit och är som en klocka med alla regler och lagar om karma, mm... Vi vet inte hur det kommer att mynna ut... Kommer klockan att ställas om efter nya lagar av anledningar vi inte känner, eller drar han bara upp den på nytt. Guds högsta väsen är så oerhört större än vi kan greppa om och fatta...
Det är som när en mamma säger till sitt barn... "Ta på dig en tröja nu... solen är skarp" Men barnet, som inte vet vad solbränna är, tar av tröjan när mamma inte ser och barnet blir bränt... Barnet förstår inte följden helt.   och har heller inte omdöme att handla rätt eftersom hjärnan inte är utvecklad.  Vi är mycket små barn i jämförelse med Gud...

Gud och synd... Det står någonstans att Jesus sagt att Gud hatar synden, men älskar syndaren.

Anmäl
2016-08-13 13:26 #44 av: Jane-Lyzell

40 . jag tror vi talar om samma sak egentligen - men olika ord Skrattar ja vi får se en dag hur det ligger till Skämtar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2016-08-13 13:27 #45 av: Jane-Lyzell

43 Jag tror inte Gud hatar alls oavsett vad Skämtar

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.